จอมทัพไทย

| หน้าต่อไป |
 loading picture

ชาติของเรา   เป็นไทยอยู่ได้   จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้   เพราะบรรพบุรุษของเรา
เอาเลือด   เอาเนื้อ   เอาชีวิต   และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้