งานกู้ชาติ

 • ชุมนุมต่าง ๆ
 • ความเป็นปึกแผ่น
 • สงครามกู้ชาติ
 • การรบที่บางกุ้ง
 • การปราบชุมนุม
 • การรักษาด้านเขมร
 • พม่าตีหัวเมืองเหนือ
 • ไทยตีเมืองเชียงใหม่
 • รบพม่าที่บางแก้ว
 • ศึกอะแซหวุ่นกี้
 • ปราบหัวเมืองอิสาน
 • ตีกรุงศรีสัตนาคนหุต
 • ตีกรุงกัมพูชา
 • พระราชปรารภ


 • หน้าแรก
  ชาติ
  ศาสนา
  พระมหากษัตริย์