อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า "ดอยอ้อยช้าง" สำหรับดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ เป็นชื่อที่ได้มาจาก "พระฤาษีวาสุเทพ" ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางราชการได้กำหนดป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และป่าอื่น ๆ ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ รวม  ๑๔ ป่า ให้เป็นเป็นอุทยานแห่งชาติ กำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยสุเทพ ในท้องที่  ต.โป่งแยง  ต.แม่แรม  ต.แม่สา  ต.ดอกแก้ว  อ.แม่ริม  ต.แม่ปิง  ต.หนองควาย  อ.หางดง และ ต.ช้างเผือก  ต.สุเทพ  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งที่  7 ของภาคเหนือ และแห่งที่  24 ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ขยายขอบเขตอุทยาน ครอบคลุมบริเวณน้ำตกแม่สา น้ำตกตาดหมอก-วังฮาง น้ำตกตาดหมอกฟ้า และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร โดยรอบของน้ำตกทั้งสามแห่งในพื้นที่  ต.สบเปิง  อ.แม่แตง และ ต.แม่แรม  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่  ๖๒,๕๐๐ ไร่  รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ  ๑๖๓,๐๐๐ ไร่ หรือประมาณ   ๒๖๒ ตารางกิโลเมตร


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของเทือกเขาผีปันน้ำตอนบน ยอดเขาที่สำคัญ  ดอยสุเทพ  ดอยปุย และดอยบวกห้า มีดอยปุยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือ  ๑,๖๕๘ เมตร  จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาเหล่านี้จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิง ได้แก่  ห้วยแก้ว  ห้วยช่างเคี่ยน และห้วยแม่เหียะ เป็นต้น และเนื่องจากพื้นที่ป่าเป็นยอดเขาสูง อากาศจึงเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๑๖ องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ในฤดูฝนอากาศเย็นและชื้น ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม และกันยายน ในเดือนกุมภาพันธ์อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส ทำให้มองเห็นภูมิประเทศโดยรอบได้ชัดเจน


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบไปด้วยป่าดิบเขา  ป่าเต็งรัง  ป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา  มีพรรณไม้นานาชนิด ได้แก่  ไม้เต็ง  รัง  เหียง  ประดู่  เสลา  เก็ดดำ  เก็ดแดง  ก่อ  ยางแดง  ตาเสือ  ตาดำ  ตะเคียน  กระบาก  มะม่วงป่า และสนเขา เป็นต้น


สัตว์ป่า
สัตว์ป่าส่วนใหญ่ถูกรบกวนจากชาวเขาและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ที่พบเห็นบ่อย ๆ ได้แก่  เก้ง  กวาง  ลิง  ค่าง และนกนานาชนิดกว่า  ๒๐๐ ชนิด เช่น  พวกเหยี่ยว  ไก่ป่า  ไก้ฟ้า  นกขมิ้น  นกหัวขวาน  นกแก้ว และนกพญาไฟ   เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์    เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓  บริเวณใกล้ดอยบวกห้า ลักษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายในบริเวณพระตำหนักได้รักษาสภาพธรรมชาติไว้ รวมทั้งมีการปลูกพันธุ์ไม้ดอกชนิดต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงาม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะในวันศุกร์และวันหยุดราชการ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ   เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๗ มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัดเกือบ  ๓๐๐ ขั้น  ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มี พระบรมสารีริกธาตุ เป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่
อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย   เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ พระครูบาศรีวิชัย ชักชวนประชาชนสร้างทางจากเชิงดอยถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทางประมาณ  ๑๒ กม. โดยใช้เวลาสร้างประมาณ  ๖ เดือน  ชาวเชียงใหม่จึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน
น้ำตกห้วยแก้ว   เกิดจากลำน้ำห้วยแก้ว อยู่บริเวณเชิงดอยใกล้ทางขึ้นดอยสุเทพ เหนือน้ำตกห้วยแก้วขึ้นไปเล็กน้อยจะเป็น "วังบัวบาน" เป็นสถานที่ที่กล่าวถึงตำนานรักอันอมตะที่ลือชื่อของสาวเหนือ
น้ำตกมณฑาธาร หรือ น้ำตกสันป่ายาง   เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเขตอุทยานมีทั้งหมด  ๓ ชั้น ไหลลดหลั่นจากหน้าผาเป็นชั้น ๆ อยู่ห่างจากน้ำตกห้วยแก้วประมาณ  ๓ กม.
น้ำตกแม่สา   เป็นน้ำตกที่สวยงามมีน้ำไหลตลอดปี มีทั้งหมด  ๘ ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ  ๑๐๐-๕๐๐ เมตร  เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ น้ำตกอื่น ๆ ที่อยู่ในลำธารเดียวกันได้แก่  น้ำตกผาลาด  น้ำตก ปปป. น้ำตกที่อยู่ห่างออกไปได้แก่  น้ำตกศรีสังวาลย์  น้ำตกมหิดล  น้ำตกตาดหมอก-วังฮาง และน้ำตกตาดหมอกฟ้า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งได้แก่  ผาเงิบ  ผาลาด  ผาดำ  ยอดดอยปุย และหมู่บ้านชาวเขา


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |