| หน้าต่อไป |
กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
พระนิพนธ์  เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
(ต้นฉบับตอนต้นสูญหาย)
loading picture

| หน้าต่อไป | บน|