• ตำนานหมากรุก
 • ประวัติหมากรุกไทย
 • ขั้นพื้นฐาน
 • คำที่เกี่ยวข้อง
 • กลหมากรุก
 • ไล่ด้วยเบี้ยสองตัว
 • ไล่ด้วยเบี้ยหงายสามตัว
 • ไล่ด้วยโคนเดี่ยว
 • ไล่ด้วยโคนหนึ่งตัวกับ
  เบี้ยหงายหนึ่งตัว
 • ไล่ด้วยโคนคู่
 • ไล่ด้วยม้าหนึ่งตัวกับ
  เบี้ยหงายหนึ่งตัว
 • ไล่ด้วยม้าหนึ่งตัวและ
  เบี้ยหงายสองตัว
 • ไล่ด้วยม้าโคน
 • ไล่ด้วยม้าคู่
 • ไล่ด้วยเรือเดี่ยว
 • ไล่ด้วยเรือคู่
 • ไล่หมากรุกพลิกแพลง
 • เบ็ตเตล็ค


 • หน้าแรก
  ชาติ
  ศาสนา
  พระมหากษัตริย์