| ย้อนกลับ |

อุทยานประวัติศาสตร์เก้าทัพ

            เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ ผมได้รับคำสั่งจากกองทัพบกให้เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒ กองพลทหารอาสาสมัครไปรบเวียดนาม หรือที่เรียกว่า "พล.อสส." หรือ รุ่นเส