อร่อยย่านวิเศษชัยชาญ

            อำเภอวิเศษชัยชาญ อาหารอร่อยเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ โดยชาววิเศษชัยชาญไปสร้างชื่อเสียงในการรบท้องถิ่นอื่นถึง ๒ ครั้ง คือ การรบของชาววิเศษชัยชาญที่ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และการรบของขุนรองปลัดชูกับกองทหารอาทมาตชาววิเศษชัยชาญ ที่อ่าวหว้าเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            เมื่อ พ.ศ.๒๓๐๒ รั