พัดยศพระครูสัญญาบัตร

พัดยศสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัดชั้นเอก ชั้นโท (พระครูเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก)
ชั้นเอก  เป็นพัดรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ชนิดเปลวเพลิงพื้น สักหลาดสีแดง กลางสลับสีขาบ เขียว และม่วง ปักดิ้นมันแฉก 3 กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นเป็นเม็ด ทรงมัณฑ์ ยอดเป็นบัวซ้อน ๓ ชั้น ไม่แกะ
ชั้นโท  เป็นพัดรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ ชนิดเปลวเพลิง
พระครู เจ้าอาวาสพระธรรมหลวงชั้นเอก
           อย่างเก่า พื้นเยียระบับ สลับสี
           อย่างใหม่ พื้นสักหลาดสีแดงล้วน ปักดิ้นมันแฉก ๓ กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นเป็นเม็ดทรงมัณฑ์ ยอดเป็นบัวซ้อน ไม่แกะทั้งสองอย่าง

พัดยศสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ชั้นเอก ชั้นโท
ชั้นพิเศษ  เป็นพัดพุดตาน พื้นสักหลาดสีแดงกลางสลับสี น้ำเงิน แดง และเขียว ลวดปักดิ้นเลื่อมด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ
ชั้นเอก  เป็นพัดพุดตาน พื้นสักหลาดสีแดงล้วนลวดปักดิ้น ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ
ชั้นโท  เป็นพัดพุดตาน พื้นแพรแดง ใจกลางสลับเยียระบับลวดปักดิ้น ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ

พัดยศสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ชั้นตรี
ชั้นโท  เป็นพัดพุดตานใบกลาง พื้นกำมะหยี่ สลับสีแดงขอบน้ำเงิน ปักดิ้นเลื่อม ลายใบเทศร้อยรัก ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ
ชั้นตรี  เป็นพัดพุดตานใบเล็ก พื้นกำมะหยี่สลับสีแดงขอบเขียว ปักดิ้นเลื่อม ลายใบเทศร้อยรัก ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ

พัดยศสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระ ชั้นโทฝ่ายวิปัสสนาธุระ ชั้นตรี


ชั้นเอก (วิ)  เป็นพัดพุดตานใบเล็ก พื้นกำมะหยี่สีขาวปักดิ้นเลื่อม ลายใบเทศร้อยรัก ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ (หมายเหตุ ใช้กับเจ้าอาวาสวัดราษฎรชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระด้วย)

ชั้นโท (วิ)  เป็นพัดพุดตานใบเล็ก พื้นสักหลาดสีขาวสลับสักหลาดสีชมพูอ่อน ลวดปักดิ้นเป็นรูปกลีบบัวบาน ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ (หมายเหตุ ใช้กับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระด้วย)

ชั้นตรี  เป็นพัดพุดตาน พื้นแพรแดงล้วนลายปักดิ้น ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ (หมายเหตุ ใช้กับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรีด้วย)


พัดยศสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรพิเศษ จ.ป.ร.
เป็นพัดพุดตานใบเล็ก พื้นกำมะหยี่สีน้ำเงิน ปักไหมทอง ใจกลางปักอักษรย่อพระนาม จ.ป.ร. ใต้พระเกี้ยว ด้ามงาต่อ คอ ส้น และยอดไม่แกะ