พัดยศจีนนิกายและอานัมนิกาย

พัดยศสมณศักดิ์เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และผู้ช่วยที่หลวงจีนวินยานุกร

           พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ วิเทศธรรมประสิทธิ ฯ   เป็นพัดแฉก งาล้วน ใบพัดแกะเป็นลายธรรมจักร ใจกลางแกะเป็นลายราหูใหญ่ สลับด้วยโลหะสีทอง
          พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ สาธุชนธรรมประสิทธิ ฯ   เป็นพัดแฉก เปลวเพลิง ทำด้วยงาล้วน ประดับพลอย
          พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ฯ   เป็นพัดแฉก งาล้วน ด้ามงา
          หลวงจีน ฯ   เป็นพัดงา สลักลายโปร่ง เหมือนพัดด้ามจิ้ว เป็นซี่เรียงกันเป็นวงกลม กลางคาบตับรูปกลม ยอด และด้ามเป็นงา

พัดยศสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย

          ปลัดขวา หลวงจีนคณาณัติจีนพรต ปลัดซ้าย หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์   เป็นพัดพุดตาน กลีบเยียระบับแดง ปักเส้นดิ้นทอง ตามขอบมีริ้วคั่น กลางขาว ด้ามงา
          รองปลัดขวา หลวงจีนธรรมนาคจีนประพันธ์ รองปลัดซ้าย หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพันธ์   เป็นพัดเหลี่ยมมุมมน พื้นเข้มขาบ ขอบขลิบ ริ้วสองชั้น ปักเส้นดินทอง ด้ามงา
          ผู้ช่วยปลัดขวาหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ ผู้ช่วยปลัดซ้าย หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต   เป็นพัดเหลี่ยมมุนมน พื้นสลับสี ด้ามงา

พัดยศสมณศักดิ์คณานุกรมเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
มีอยู่ ๖ ตำแหน่งด้วยกัน คือ หลวงจีนธรรมธร หลวงจีนวินัยธร หลวงจีนปลัด หลวงจีนสังฆรักษ์ หลวงจีนสมุห์ และหลวงจีนใบฎีกา
พัดยศของหลวงจีน ๓ รูปแรก เป็นพัดใบพุดตาน หลวงจีนรูปที่ ๔ เป็นพัดหน้านาง  หลวงจีนรูปที่ ๕ และ ๖ เป็นพัดเหลี่ยมมุนมน

พัดยศสมณศักดิ์คณานุกรมรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

หลวงจีนปลัด   เป็นพัดใบพุดตาน
หลวงจีนสมุห์ และหลวงจีนใบฎีกา   เป็นพัดเหลี่ยมมุมมน

พัดยศสมณศักดิ์อานัมนิกาย

เจ้าคณะใหญ่กิตติมศักดิ์ พระครูคณานัมสมณาจารย์
เจ้าคณะใหญ่ พระครูสมณานัมวุทฒาจารย์
เป็นพัดรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นเยียระบับแดงสลับเหลือง และม่วง ปักเส้นดิ้นทองด้ามและยอดเป็นงา

รองเจ้าคณะใหญ่ พระครูบริหารอนัมพรต
เป็นพัดรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นเยียระบับแดง สลับเขียวและม่วง ปักเส้นดิ้นทองด้ามและยอดเป็นงา

พัดยศสมณศักดิ์ บรรพชิตอานัมนิกาย

          ปลัดขวา องสรภาณมธุรสและปลัดซ้าย องสุตบทบวร   เป็นพัดพุดตาน กลีบเยียระบับแดงปักเส้นดิ้นทอง ตามขอบมีเส้นริ้วคั่นกลางขาว ด้ามและยอดเป็นงา
          รองปลัดขวา อรสรพจนสุนทรและรองปลัดซ้าย องพจนกรโกศล   เป็นพัดหน้านางพื้นอัตลัดสลับสี ปักเส้นดิ้นทอง ด้ามและยอดเป็นงา รองปลัดขวา วงในน้ำเงินวงนอกแดง รองปลัดซ้าย วงในแดงขอบนอกน้ำเงิน
          ผู้ช่วย องอนนตสรภัญ   เป็นพัดหน้านาง พื้นอัตลัดสลับสี วงในเขียวขอบนอกน้ำเงินแสด ปักเส้นดิ้นทอง ด้ามและยอดเป็นงา

| บน |