| หน้าแรก |

นกกินปลี
เป็นนกขนาดเล็ก ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร จะงอยปากเล็ก ยาว และโค้ง เหมาะสำหรับดูดน้ำหวานจากดอกไม้ และ จับแมลง ขนสีเหลือบเป็นมันและสะท้อนแสง ตัวผู้สีเข้ม บินได้เร็ว แข็งแรง
วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง ตัวเมียกกไข่ ใช้เวลาฟักประมาณ 2 สัปดาห์ ลูกนกบินได้เมื่ออายุประมาณ 17 วัน
นกกินปลีในไทย มี 15 ชนิด
นกกินปลีคอสีเรียบ นกกินปลีสีน้ำตาลแดง และนกกินปลีสีแดง    พบทางภาคใต้
นกกินปลีคอสีน้ำตาล  พบทุกภาค เว้นภาคเหนือและภาคตะวันออก
นกกินปลีแก้มสีทับทิม นกกินปลีเปลือกเหลือง นกกินปลีคอแดง   พบทุกภาค
นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน นกกินปลีหางยาวเขียว   พบทางภาคเหนือและภาคใต้
นกกินปลีคอสีขาว นกกินปลีคอสีแดง    พบทางทางภาคตะวันออกและภาคใต้
นกกินปลีดำม่วง    พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า นกกินปลีหางยาวคอสีดำ นกกินปลีแดงหัวไพลิน    พบทางภาคเหนือ


นกกินเปี้ยว
เป็นนกกระเต็นชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ 25 เซนติเมตร พบบริเวณชายฝั่งทะเลทางภาคใต้และภาคตะวันออก บริเวณป่าโกงกาง หรือป่าพรุ รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำใหญ่ ๆ ด้วย


นกกู่เต้น
เป็นนกขนาดเล็ก ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ปากสีดำ สั้น หนา ตรง ปลายแหลม หัวโตสีเขียวประดำ คอสั้น คางสีน้ำตาล บริเวณแก้มใต้คางสีเขียวอมเหลือง ตัมอ้วนป้อมสีเขียว หางสีเขียว
หากินบริเวณใกล้ยอดไม้ ชอบร้องเสียงกู่เต้น กู่เต้น หากินตามลำพังหรือเป็นคู่ ทำรังในโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ใช้เวลาฟักประมาณ 2 สัปดาห์
พบทุกภาค ยกเว้นภาคกลางตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง

นกแก
คล้ายนกกาแต่ตัวเล็กกว่า ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร ปากสีดำ หนา ปลายแหลม สีโดยทั่วไปดำ
อยู่รวมเป็นฝูง เสียงร้อง กอ กอ ถ้าตัวหนึ่งตัวใดได้รับอันตราย จะส่งเสียงร้องให้ฝูงมาช่วย มีนิสัยฉลาดแกมโกง ชอบขโมย รังแก หากินในที่โล่ง ทำรังอยู่บนคาคบไม้สูง วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง ใช้เวลาฟักประมาณ 17 วัน ลูกนกบินได้เมื่ออายุประมาณ 35 วัน
พบในภาคกลางตอนล่าง ถึงภาคใต้ตอนบน

นกแก๊ก
เป็นนกเงือกขนาดเล็กสุดของไทย ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ปากใหญ่หนาปลายแหลม โค้งเล็กน้อย สีขาวอมเหลือง เหนือจะงอยปากบนมีโหนกแข็ง รูปคล้ายทรงกระบอกปลายมน โคนปากล่างสีดำ หนังรอบตาสีเทาอมฟ้า คอและลำตัวยาว ขนบริเวณลำคอถึงเกือบกลางอก และลำตัวตอนบนสีดำ ต่อไปถึงลำตัวตอนล่างสีขาว ขอบปลายปีกและก้นสีขาว หางและนิ้วตีนสีดำ ขาสีเทา ร้องแก๊ก แก๊ก
อยู่รวมเป็นฝูง มักเกาะบนต้นไม้สูง ๆ  ผสมพันธุ์ระหว่างฤดูหนาวถึงฤดูร้อน ทำรังบนโพรงไม้เหนือพื้นดินประมาณ 18 เมตร  ตัวเมียเข้ารังแล้วจะปิดรัง เหลือเพียงปากโผล่ออกมารับอาหารจากตัวผู้ วางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ใช้เวลาฟักประมาณ 1 เดือน เมื่อลูกนกอายุประมาณ 2 สัปดาห์ พ่อแม่นกจะช่วยกันทำลายปากโพรงที่ปิดรัง ให้แม่นกออกมาแล้วปิดรังใหม่ ลูกนกจะอยู่ในรัง ระหว่างสองเดือนครึ่งถึงสามเดือน
ในประเทศไทย มีนกแก๊ก อยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดแรกมีอยู่ทุกภาค เว้นภาคใต้ตอนล่าง อีกชนิดหนึ่งมีเฉพาะที่ภาคใต้ตอนล่าง เท่านั้น


นกแก้ว
เป็นนกที่มีสีสวยสะดุดตา จะงอยปากบนงอโค้งเป็นขอ ปลายแหลม ขยับไปมาและขึ้นลงได้ ใช้ช่วยเกาะจับ ช่วยในการเคลื่อนที่ ลิ้นหนาแข็ง ปลายกลมมน แข็งแรง หัวค่อนข้างใหญ่ ลำตัวป้อม ขนสั้น หางยาว
อยู่รวมเป็นฝูง ขณะหากินส่งเสียงร้องรับดังมาก เมื่อลงหากินที่พื้นดิน จะมีตัวหนึ่งเกาะระวังภัยอยู่บนที่สูง ทำรังในโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 1-10 ฟอง ส่วนมากตัวเมียกกไข่ ใช้เวลาฟัก 18-30 วัน อายุนก 30-70 ปี
                                                                                                   ประเทศไทย มีนกที่เรียกว่านกแก้วอยู่ 2 ชนิด คือ
นกแก้วโม่ง   ตัวยาวประมาณ 60 เซนติเมตร เป็นนกแก้วขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ปากสีแดง ตาสีเหลือง หัว ลำตัวตอนบน และปีกสีเขียวอมเหลือง หัวปีกมีแต้มสีแดง มีแถบดำพาดจากมุมปากไปถึงกลางคอ ลำตัวตอนล่างสีเหลือง หางยาวสีฟ้า โคนและปลายหางสีเหลือง ตัวผู้มีแถบยาวสีแดงรอบคอ พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก สามารถฝึกให้เลียนเสียงคน และเสียงอื่น ๆ ได้
นกแก้วหัวแพร   ตัวยาวประมาณ 35 เซนติเมตร จะงอยปากบนสีเหลือง จะงอยปากล่างสีดำ หัวสีเทาอมชมพู ลำตัวตอนบนสีเขียวอมเหลือง ตอนล่างสีเหลือง มีแต้มแดงที่ด้านข้างปีก หางยาวสีฟ้า ตัวผู้หน้าสีชมพู มีแถบดำพาดจากมุมปากไปรอบคอ
พบทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง และภาคใต้ตอนล่าง

นกโกโรโกโส
เป็นนกขนาดกลาง ตัวยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ลำตัวเพรียว หางยาว ปากสีแดงโค้งเล็กน้อย ปลายแหลม ตาสีเหลือง หนังรอบตาสีม่วง ขอบด้านนอกสีฟ้า หัวและคอสีดำ กลางอกสีขาว ด้านข้างสีขาวประดำ ลำตัวตอนบนสีเทาเหลือบสีน้ำเงินเข้ม ขนบริเวณก้นฟูเส้นเล็กละเอียดสีน้ำตาล ขนหางแข็งสีดำ เหลือบสีน้ำเงินเข้ม
เป็นนกที่ปราดเปรียว วิ่งหากินบนพื้นดิน ทำรังบนต้นไม้ วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ใช้เวลาฟัก 15-18 วัน
พบแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นกไก่จุก
เป็นนกจำพวกนกกระทา ตัวยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ปากสั้นหนา ปลายแหลม ตัวอ้วนป้อมสีเขียว ปีกสีน้ำตาล หางสั้น ขาสีแดง ไม่มีเดือย ตัวผู้มีหงอนเป็นพู่ ขนตรงสีน้ำตาลแดง ตั้งเอนไปข้างหลังเล็กน้อย ลำตัวตอนบนสีเขียวเข้ม ตอนล่างสีเขียวเหลือบสีน้ำเงิน
อยู่ตามป่าโล่ง มีพุ่มไม้ ป่าไผ่ มักอยู่รวามเป็นฝูง ฤดูผสมพันธุ์จะจับคู่กัน ตัวเมียสร้างรัง วางไข่ครั้งละ 4 ฟอง ใช้เวลาฟัก ประมาณ 18 วัน ตัวเมียกกไข่ และเลี้ยงดูลูกโดยตัวผู้ไม่ช่วยเลย ลูกนกบินได้เมื่ออายุประมาณ 25 วัน
พบเฉพาะในภาคใต้

| หน้าแรก | บน |