| หน้าแรก | ชาติ | ศาสนา | พระมหากษัตริย์ |
| พันธุ์ไม้ดอกของไทย | ไม้ดอกชนิดเป็นพุ่ม | ไม้ดอกชนิดเป็นเถา | ไม้ยืนต้นที่ให้ดอก | หน้าต่อไป |
เดือนฉาย
เป็นไม้ล้มลุกพุ่มเตี้ยสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่มีก้านใบ
ดอกออกเป็นช่อกลมคล้ายดอกเดี่ยว ก้านดอกกลมยาว ช่อดอกมี ๒ แบบคือ ดอกที่อยู่วงนอกมักมีชั้นเดียว กลีบดอกเป็นแผ่นแบนบาง หรือเป็นหลอดเล็ก ๆ ดอกที่อยู่กลางช่อมีจำนวนมาก กลีบดอกเชื่อมกันเป็นท่อสั้น ๆ ดอกมีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ส้ม และแดง
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

บานบุรี
เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ไม่มีขน ใบเป็นใบชนิดเดี่ยวติดเป็นคู่ตรงข้ามกัน หรือติดรอบ ๆ ข้อ ๆ ละ 3-6 ใบ สัณฐานเป็นรูปไข่กลับ ขอบใบขนานแกนรูปหอก ใบกว้างประมาณ 7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนเป็นมัน
ดอกออกเป็นช่อที่ยอด มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลืองมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้มี 5 อัน เกสรตัวเมียมี 1 อัน ออกดอกตลอดปี
ขยายพันธุ์โดยการปักชำหรือการตอนกิ่ง

บานเช้า
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนกัน สัณฐานเป็นรูปรี ปลายและโคนแหลม  ขอบจัก
ดอกออกตามยอดเป็นดอกเดี่ยว ดอกมี ๕ กลีบ เชื่อมติดกันที่โคนเป็นรูปปากแตร ดอกสีขาวนวล ตอนกลางสีนวล โคนกลีบสีเหลือง ดอกจะบานเวลาเช้าจนถึงใกล้เที่ยงจึงหุบ ดอกออกเกือบตลอดปี
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ

บัวสวรรค์
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-3 เมตร ใบยาวรูปไข่ ปลายเรียวแหลม แผ่นใบยาวเรียวแคบไปถึงโคนใบ ไม่มีก้านใบ
ดอกออกตามซอกกิ่งเป็นดอกเดี่ยว กลีบแยกจากกัน แต่ห่อซ้อนกันเป็นชั้น ดอกสีชมพูคล้ายดอกบัว มีเกสรเป็นจำนวนมาก ปลายเกสรงอเข้าหากลางดอก มีกลิ่นหอมรวยริน เมื่อดอกโรยจะเห็นผลอยู่ มีปลายตัด มีเมล็ดอยู่ภายใน
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ผกากรอง
เป็นไม้พุ่ม ลำต้นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายแหลมออกเป็นคู่ตรงข้าม ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ผิวใบมีขน
ดอกเป็นช่อกลม ก้านยาว มีดอกย่อยจำนวนมากเรียงตัวกันแน่น บนแกนช่อซึ่งหดสั้น ดอกบริเวณรอบนอกจะบานก่อน ดอกผกากรอง มีหลายสี เช่น แดง ส้ม ชมพู เหลือง และขาว เป็นต้น อาจมีสองสีใบดอกเดียวกัน ผลมีสัณฐานกลมขนาดเล็ก เมื่อสุกจะออกสีดำ
ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ

ผีเสื้อ
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร กิ่งก้านแข็ง ใบเดี่ยวรูปทรงรี ขอบใบเรียบ หรืออาจมีจักห่าง ๆ ผิวใบเกลี้ยง ใบออกเป็นคู่ ตรงข้าม
ออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกมี 4 กลีบ สีฟ้าอ่อน ส่วนกลีบกลางล่างเป็นสีฟ้าเข้ม มีเกสรตัวผู้ยื่นยาว 4 อัน ผลเล็กกลมและมีรอบเว้าเป็น 4 พู
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และการตอน

พวงแก้ว
เป็นไม้พุ่มกึ่งเถา ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ สัณฐานรูปไข่กว้างประมาณ ๖ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร  ปลายแหลม ขอบเรียบ
ดอกจะออกเป็นช่อมีกลีบเลี้ยงสีขาวรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ โดยดอกติดกัน ปลายแยกเป็น ๕ แฉก  กลีบดอกสีแดงเข้ม เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวโผล่พ้นกลีบเลี้ยงออกมาเด่นชัด เกสรตัวผู้มี ๔ อัน ยาวพ้นกลีบดอกออกมา  เกสรตัวเมียมี ๑ อัน  ยาวกว่าเกสรตัวผู้ ผลสีดำเป็นมัน
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตัดกิ่งปักชำ

พวงทองต้น
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่มกลม ใบยาวรี ปลายแหลม ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
ออกดอกเป็นช่อเดี่ยวที่โคนก้านใบ ดอกโตประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกสีเหลืองสด มี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 10 อัน รวมกันเป็นกระจุกที่ กลางดอก ออกดอกตลอดทั้งปี
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด การตอนและการปักชำ

พุดซ้อน
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร ใบรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ผิวใบเป็นมัน
ดอกโตประมาณ 8 เซนติเมตร มักเป็นดอกซ้อนกัน สีขาว กลิ่นหอม ผลเมื่อสุกจะเป็นสีเหลือง
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน

พุดตาน
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ  1-3 เมตร มีขนปกคลุมตามกิ่งและใบ ใบมีขนาดใหญ่ ค่อนข้างกลม  ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร มีแฉก 3-5 แฉก เป็นแฉกตื้น ๆ โดยใบเป็นรูปหัวใจ
ดอกออกตามกิ่งข้างหรือเป็นกระจุกที่ยอด กลีบของดอกสีเขียว ดอกมีขนาดใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร มีทั้งแบบลาและแบบซ้อน เมื่อดอกเริ่มบานจะเป็นสีขาว และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มขึ้นตามลำดับ ภายในระยะเวลา 1 วัน ผลกลมมีขน เมื่อผลแก่จะแตกออก พุดตานออกดอกตลอดทั้งปี
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและการตอน
มีเพลงบรรยายถึงดอกพุดตาลได้อย่างงดงามชัดเจน ดังนี้
      "ดอกพุดตานยามเช้าพราวไสว                     มองแล้วเพลินดูขาวชวนเชิญชมชื่นใจ
ครั้นตะวันพ้นขอบฟ้าพลันสีแปรไป กลีบขาวกลายเปลี่ยนเป็นชมพูรู้กลับกลาย
ชวนใจชมนิยมไม่ห่างไม่จางจืดใจ พันธุ์ไม้อื่นใดจะหาใดไหนเทียบทันพุดตานสวรรค์
สายัณห์เย็นสีกลายกลับเป็นสีแดงพลัน ดอกพุดตานเจ้างามตระการแสนรื่นรมย์"

พุดสามสี
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่มกลม ใบยาวรีปลายแหลม
ออกดอกตามข้อที่ซอกใบหรือที่ปลายกิ่งกลีบรองดอกสีเขียวกลีบมีสัณฐานกลมมี 5 แฉก  ตอนโคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ๆ เมื่อดอกบานวันแรกจะเป็นสีม่วงแก่ วันต่อมาเป็นสีม่วงอ่อน วันที่สามจะกลายเป็นสีขาว ดอกมีกลิ่นหอม
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน


| พันธุ์ไม้ดอกของไทย | ไม้ดอกชนิดเป็นพุ่ม | ไม้ดอกชนิดเป็นเถา | ไม้ยืนต้นที่ให้ดอก | หน้าต่อไป | บน |