| หน้าแรก |ชาติ |ศาสนา |พระมหากษัตริย์ |
| พันธุ์ไม้ดอกของไทย | ไม้ดอกชนิดเป็นพุ่ม | ไม้ดอกชนิดเป็นเถา | ไม้ยืนต้นที่ให้ดอก | หน้าต่อไป |
พุทธรักษา
เป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู มีเหง้าอยู่ใต้ดินชอบขึ้นในที่มีความชื้นสูง ใบมีขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายใบตอง แต่ขนาดเล็กกว่าโคนและปลายใบแหลม
ออกดอกเป็นช่อดอกมีขนาดใหญ่สีสวยสดมีหลายสี เช่น เหลือง ชมพู แสด และแดง ดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ และกลีบดอก 3 กลีบ แต่มีขนาดเล็ก ส่วนที่เห็นเป็นกลีบใหญ่สีสวยสด ประมาณ 5-6 กลีบนั้นคือ เกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน แล้วเปลี่ยนรูปร่างเป็นคล้ายกลีบดอก  ผลกลมผิวขรุขระ  เมื่อผลแก่แตกออกภายในจะมีเมล็ดสีดำ
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อ


พุทธชาด
เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบออกตรงกันข้าม ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนเล็กน้อยทั้งด้านบนและด้านล่าง ปลายใบทู่
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีลักษณะเป็นช่อกระจาย ดอกสีขาวขนาดเล็กกว่าดอกมะลิ โคนดอกเป็นหลอด ปลายดอกเป็นกลีบแยกจากกัน มีประมาณ 7 กลีบ กลีบมีขนาดเล็กและแคบกว่าดอกมะลิดอกกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน
      หอมเอ๋ยชวนเชยดอกพุทธชาด                   ขาวงามสะอาดสะอางสดสีชวนชื่น
หอมหวลอวลมาเมื่อยามค่ำคืนหอมรวยระรื่นสดชื่นอื่นไหนมาปาน...

พู่ชมพู
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง ใบเป็นประกอบแบบขนนก มีอยู่เพียงคู่เดียว ใบย่อยมี 6-10 คู่
ดอกเป็นช่อมีสัณฐานกลม เมื่อดอกบานจะเป็นพู่กลม ตัวดอกประกอบด้วยเกสรตัวผู้เส้นเล็กยาวจำนวนมาก เป็นสีชมพูหรือสีแดงฝักแบบภายในมีเมล็ด 5-6 เมล็ด ออกดอกตลอดทั้งปี
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือการตอน

พลับพลึง
เป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู มีลำต้นอยู่ใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือดินประกอบด้วยกาบสีขาวหุ้มซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ใบอวบหนา  กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร ปลายแหลม
ดอกพลับพลึงมีขนาดใหญ่สีขาว และมีกลิ่นหอมดอกออกเป็นช่อด้านช่ออวบใหญ่ มีดอกออกเป็นกระจุกที่ปลายก้านดอก ประมาณ 20 ดอก ดอกจะทะยอยกันบาน ส่วนโคนดอกเชื่อนกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร  ปลายดอกเป็นกลีบแคบ ๆ กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร มีจำนวน 6 กลีบ เกสรตัวผู้ 6 อัน
ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ
      "พลับพลึงไพร                   งามวิไลยิ่งล้ำเกินคำขาน
บริสุทธิ์ผุดผ่องก่องตระการกลิ่นซาบซ่านนาสาน่าชื่นใจ
ดอกพลับพลึงสีขาวสกาวเด่นใครได้เห็นชวนจิตพิศมัย
ประดุจดังดอกฟ้าอ่าอำไพแสนสดใสพราวเพริศเลิศมาลี"

พลับพลึงแดง
เป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู เช่นเดียวกับพลับพลึงดอกขาวทุกประการ แต่ดอกเป็นสีม่วงแดงและมีขนาดใหญ่กว่า ดอกพลับพลึงดอกขาวเล็กน้อย กลีบดอกด้านในออกสีขาวอมชมพู ด้านนอกตรงกลางกลีบเป็นสีม่วงแดงตามขอบกลีบเป็นสีขาว เกสรตัวผู้สีม่วงแดง

เฟื่องฟ้า
เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบเป็นประเภทใบเดี่ยวออกสลับกันมีก้านใบ สัณฐานของใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลม
ดอกมีขนาดเล็กอยู่ภายในใบประดับ ซึ่งมีสีสวยมีหลายสีด้วยกัน เช่น สีขาว สีชมพู สีส้มสีแดง และสีม่วง คอทั้งสามมีก้านดอกเล็ก ๆ ติดอยู่กลางแผ่นของใบประดับหลอดดอกสีเขียวที่ปลายหลอดดอกคล้ายกลีบมีชั้นเดียวเป็นสีชมพูเหลือง หรือขาว เกสรตัวผู้มี 10 อัน ขนาดไม่เท่ากันและอยู่ในหลอดดอกออกดอกเกือบตลอดปีเฟื่องฟ้ามีหลายชนิด หลายสี
ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ เสียบกิ่ง และการตอน

มะลิซ้อน มะลิลา
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1.5 เมตร มีอยู่หลายพันธุ์บางพันธุ์เป็นไม้รอเลื้อย ใบเป็นแบบใบเดี่ยวออกตรงข้ามสีเขียวอมเหลือง สัณฐานของใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลม
ดอกมีทั้งดอกซ้อนและดอกลา  ออกเป็นช่อเล็ก ๆ ดอกที่อยู่กลางจะบานก่อน กลีบดอกสีขาวโคนดอกติดกันเป็นหลอดสีเขียวอมเหลือง มีกลิ่นหอมชื่นใจและค่อนข้างจัด เกสรตัวผู้มี 2 อัน ออกดอกมากในฤดูร้อนและฤดูฝน
ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและการตอน
    "...มะลิหอมฟุ้งจรุงรื่น..."

มุจลินทร์
เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร กิ่งก้านสีเทา ใบเป็นใบประกอบมีอยู่ 3 ใบ ใบยาว โคนและปลายใบมีลักษณะมนสีใบ เป็นสีเขียวแก่ ผิวใบเป็นมันและมีกลิ่น
ดอกสีชมพูแก่ออกเป็นช่อมี 2-5 ดอก ตามง่ามใบหรือตามยอด ดอกมี 5 กลีบ มีเส้น สีแดงพาดอยู่กลางกลีบ1 เส้น ผลเมื่อแก่จะแตกออก มีเมล็ดเล็ก ๆ อยู่ภายใน
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน

ยี่โถ
เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 2 เมตร ใบเดี่ยวหนาแข็งและแคบยาวประมาณ 15 เซนติเมตร
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกลา ชนิดดอกซ้อนมีขนาดดอกโตกว่าและมีกลิ่นหอม สีชมพูแก่ส่วนชนิดดอกลามีหลายสี  ตั้งแต่สีขาว เหลืองนวล ชมพูอ่อน ชมพูแก่ แดงอ่อนแดงแก่และแดงดำ ออกดอกตลอดปี
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน


| พันธุ์ไม้ดอกของไทย | ไม้ดอกชนิดเป็นพุ่ม | ไม้ดอกชนิดเป็นเถา | ไม้ยืนต้นที่ให้ดอก | หน้าต่อไป | บน |