เหรียญกษาปณ์ของไทย

| หน้าแรก | หน้าต่อไป |

เหรียญเมกซิโก ตีตราจักร และมงกุฎ   

เหรียญเปรู ตีตรา   

เหรียญมงกุฎ   
มีเหรียญ ๑ บาท กึ่งบาท ๑ สลึง เฟื้อง และกึ่งเฟื้องหรือ ๒ ไพ เริ่มสร้างเมื่อไป พ.ศ.๒๔๐๓ เหรียญกึ่งตำลึงสร้างปี พ.ศ.๒๔๐๖ เหรียญตำลึงสร้างปี พ.ศ.๒๔๐๗

เหรียญบรรณาการ   
ลักษณะเช่นเดียวกับเหรียญมงกุฎ ต่างกันที่ขนาดของมงกุฎและช้างซึ่งใหญ่กว่า มีอยู่ ๒ ชนิด คือ ชนิดราคา ๑ บาท และชนิดราคา ๑ เฟื้อง


| หน้าแรก | หน้าต่อไป |