| ย้อนกลับ |
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

 loading picture


กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

 loading picture  loading picture


กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

 loading picture


กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

 loading picture


การสวนสนามเพื่อแสดงความจงรักภักดี

 loading picture

แต่เดิมการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  กระทำตามคำสั่งกองทัพบกเป็นครั้งคราว  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  2496  ในโอกาศวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้มีบัญชาให้กองทัพภาคที่ 1 จัดงานวันราชวัลลภขึ้น และจัดให้มีการสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่ลานพระราชวังดุสิต  ในพิธีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธาน  และได้จัดให้มีการสวนสนามเป็นประจำทุกปีตั้งแต่นั้นมา
ในปี พ.ศ. 2503  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระพระราชดำเนิน เยือนประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป   เมื่อเสด็จนิวัติพระนครทางกระทรวงกลาโหมได้จัดให้มีการสวนสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ขึ้น เรียกว่า วันพระบารมีปกเกล้า  เมื่อ  21 มกราคม 2504
ในปีเดียวกันนี้ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าในโอกาสเสด็จนิวัติพระนคร ยังความปลื้มปิติของประชาชนทั่วไป  จึงได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1  โดยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตน  และสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์  เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ใน 5 ธันวาคม 2504 รวม 8 กองพัน และต่อมาได้มีหน่วยทหารรักษาพระองค์เข้าร่วมพิธี  13  กองพัน  ดังปัจจุบัน
| ย้อนกลับ | บน |