| หน้าแรก | ชาติ | ศาสนา | พระมหากษัตริย์ | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |


ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง

            ความช่วยเหลือ จากสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาประเทศครั้งแรก มาในรูปข