อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
    อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  เป็นอุทยานแห่งชาติ มีเนื้อที่อยู่บนแนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ  อำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนานิคม จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ประมาณ 232 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นไร่
    ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2532  เป็นแห่งที่    ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแห่งที่  ของประเทศ


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์หลายชนิด พื้นที่หลายแห่งมีลานหินขนาดใหญ่ ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่า ดาน กระจายอยู่ตามยอดเขาต่าง ๆ  มียอดภูกระซะ เป็นยอดสูงสุด สูงประมาณ 480 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนยอดอื่น ๆ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 350-450 เมตร พื้นที่เหล่านี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น  ห้วยทม  ห้วยกบก  ห้วยก้านเหลือง  ห้วยลำกลาง  ห้วยขี้เหล็ก  ห้วยหินขัว  ห้วยตูม และห้วยไห  เป็นต้น  ลำห้วย  ลำธารเหล่านี้ไหลลงสู่ที่ราบรายรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตรกรรม นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน


พรรณไม้
    ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบแล้ง กระจายอยู่ตามเทือกเขาต่าง ๆ  มีไม้มีค่าอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น มะค่าโทง  มะค่าแต้  ประดู่  ชิงชัน  พยุง  แดง  ตะเคียนทอง  ยาง  กระบาก  เป็นต้น

สัตว์ป่า
    บริเวณพื้นที่ป่าเหล่านี้มีสัตว์ป่าอยู่หลายชนิด  โดยเฉพาะที่เทือกเขาภูสระดอกบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ เราสามารถพบสัตว์ป่าได้หลายชนิด เช่น เก้ง  หมูป่า  หมาไน  สุนัขจิ้งจอก  อีเห็น  ลิง  เม่น  กระจง  บ่าง  ค้างคาว  สัตว์ปีกประเภทต่าง ๆ ได้แก่  ไก่ฟ้าพญาลอ  ไก่ฟ้าหลังขาว  ไก่ป่า  เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
    สภาพธรรมชาติที่หลากหลาย  ประกอบไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ความวิจิตรพิศดารของหินผามีความเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว  ได้แก่
ภูผาแต้ม   มีรูปรอยฝ่ามือ และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าอยู่ในยุคเดียวกันกับภาพเขียนสีที่ภูผาเทิบ ในอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร เพิงผาที่ปรากฎมีภาพเขียนอยู่นั้น มีลักษณะคล้ายถ้ำ ภาพต่าง ๆ  ดังกล่าว อยู่สูงจากพื้นถ้ำ ประมาณ 7-12 เมตร ถ้ำนี้ยาวประมาณ 60 เมตร
ผามะเกลือ   เป็นจุดชมวิว อยู่ใกล้บริเวณภูผาแต้ม มีลักษณะเป็นลานหินอยู่ใต้เพิงผา ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ เหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อน
ลานหินบนภูวัด   อยู่บริเวณโดยรอบภูผาแต้ม ในวันสำคัญทางศาสนาและวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา มีผู้คนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทุกครั้ง
ภูผาหอม   เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดของเทือกเขาภูผาแต้ม ณ จุดนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ในระยะไกลไปทางด้านทิศตะวันตก จุดนี้มีความสูงประมาณ 390 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อมองไปด้านหน้าจะเห็นยอดภูหมู  ภูแผงม้า  ภูไม้ซาง  ภูของและภูอัครชาติ ภาพพระอาทิตย์ตกดิน เมื่อมองจากที่นี้จะสวยงามมาก
ภูสระดอกบัว   เป็นภูเขาสูงประมาณ 420 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่บนรอยต่อสามจังหวัด  บนยอดภูมีแอ่งหินขนาดกว้าง ประมาณ 3 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร  อยู่หลายแอ่ง มีน้ำขังอยู่ตลอดปี  มีบัวพันธุ์ขนาดเล็กขึ้นอยู่เต็มสระ  ต้นบัวดังกล่าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงใช้เป็นชื่อภูแห่งนี้
ภูผาแตก   เป็นจุดชมวิวที่มีองค์ประกอบทางธรรมชาติ สามารถมองเห็นทิวเขาในอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ได้ในระยะไกล
ลานหิน และ ป่าเต็งรังแคระ   มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ บางแห่งมีขนาด 20-40 ไร่ สลับกับป่าเต็งรังแคระ


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |