อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ค่อนข้างน้อย แต่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และมีจุดเด่นเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  น้ำตก  หน้าผา และถ้ำธารลอด นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากการยุบตัวของหินปูน และการกัดเซาะของน้ำทำให้เขาหินปูนกลายเป็นสะพานธรรมชาติขนาดมหึมา ตลอดจนหลักฐานแสดงถึงด้านประวัติศาสตร์เป็นทางเดินทัพของพม่า และกองทัพญี่ปุ่น มีเนื้อที่ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,000 ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 5 ของภาคตะวันออก และเป็นแห่งที่ 17 ของประเทศไทย
แต่เดิมอุทยานแห่งนี้ ใน พ.ศ. 2517  ได้เป็นวนอุทยานถ้ำธารลอด พ.ศ. 2523  เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด ต่อมา พ.ศ. 2525 ในวาระเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามใหม่ว่า  "อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์"


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน จุดสูงสุดคือยอดเขากำแพงมีความสูง ประมาณ 1,260 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่แห่งนี้  มีอากาศค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 37-38 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส  ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม


พรรณไม้
ในพื้นที่แห่งนี้มีสภาพป่าส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีบางส่วนเป็นป่าไผ่สภาพป่ามีความ อุดมสมบูรณ์มาก พันธุ์ไม้ที่พบบ่อย ได้แก่ ตะเคียน ยาง มะค่าโมง ประดู่ ก่อ กำยาน เป็นต้น

สัตว์ป่า
ยังมีชุกชุมเนื่องจากมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ และพื้นที่ได้รับการคุ้มกันอย่างดี สัตว์ป่าพบบ่อย ได้แก่  หมีควาย  หมีขอ  เสือดาว  วัวแดง  กระทิง  กวาง  เก้ง  ลิง  สมเสร็จ และสัตว์จำพวกนกอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่หายากอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "หมาน้ำ" หรือ "เขียดวาก"  มีลักษณะคล้ายคางคก มีเสียงร้องคล้ายสุนัขเห่า จะพบได้ในบริเวณลำห้วยและบริเวณถ้ำธารลอด


สถานที่ท่องเที่ยว
จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้  อยู่ที่ถ้ำธารลอดน้อยและถ้ำธารลอดใหญ่  ตัวถ้ำจะมีความยาวประมาณ 300 เมตร ปากกว้างประมาณ 25 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ปรากฎเป็นรูปต่าง ๆ ยามเมื่อกระทบกับแสงไฟจะส่องประกายระยิบงามจับตามาก ส่วนธารน้ำที่ไหลลอดใต้ถ้ำ ก็ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย จากถ้ำธารลอดน้อย จะมีทางเดินไปถึงถ้ำธารลอดใหญ่ ด้วยทางเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้ำธารลอดใหญ่จะมีลักษณะคล้ายสะพานธรรมชาติมีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานปรากฎการว่าบริเวณนี้ เป็นที่ฝังศพของมนุษย์โบราณ เนื่องจากค้นพบโครงกระดูกเป็นจำนวนมาก มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกไตรตรึงษ์ มีความสูง 3 ชั้น น้ำตกธารเงินสูงถึง 7 ชั้น ที่สวยงามมากเช่นเดียวกัน ในด้านประวัติศาสตร์ มีหลักฐานที่น่าสนใจ กล่าวคือ สันนิษฐานว่า บริเวณนี้อยู่ในเส้นทางที่กองทัพพม่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยา พบซากอาวุธโบราณ โครงรถยนต์จากตัวเมืองกระดูก เครื่องรางของขลังอยู่กระจายทั่วไป และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้เดินทัพผ่านบริเวณนี้เช่นกัน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |