อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ  อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเขาคิชฌกูฎ หรือเขาพระบาท  ท้องที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย  ภูเขา  ทิวทัศน์ที่งดงาม  มียอดเขาสูงสุดในระดับความสูง 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามลูกเรียงชิดติดกัน มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกกระทิง และปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือทางศาสนา  เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฎ มีเนื้อที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,000ไร่ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2508  ต่อมาได้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2520 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 4 ของภาคกลางตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 14 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรีมีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเพียง เล็กน้อย  มียอดเขาพระบาทเป็นภูเขาสูงสุด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร มีหินก้อนใหญ่ 3 ก้อน ตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นได้จากพื้นราบนอกเขตป่า  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎมีลักษณะกลมเกลี้ยง สภาพของดินเป็น ดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นดินสีแดงและสีเหลือง บนยอดเขาเป็นดินลูกรังและมีหินโผล่ทั่ว ๆ ไป
ในฤดูผนระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม  จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส จึงทำให้บรรยากาศเย็นชื้น ไม่ร้อนอบอ้าว ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม และฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน


พรรณไม้
สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีพันธุ์ไม้ที่มีค่านานาชนิดขึ้นคละปะปนกันที่สำคัญ ได้แก่  ไม้ยางแดง  ตะเคียนทอง  มะค่าโมง  ประดู่  แดง  พยุง  ตะแบก  กะบาก กฤษณาซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่หายาก และสมุนไพร ชนิดต่าง ๆ เช่น   เจ็ดช้างสาร   ลูกกระวาน  ผลสำรอง  นอกจากนี้ไม้ชั้นล่าง ได้แก่  ไม้ไผ่ชี้  หวาย  ระกำ  กล้วยป่านานาชนิด และเฟิร์น  เป็นต้น


สัตว์ป่า
เนื่องจากสภาพป่าอยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน ประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติไม่ลักลอบล่าสัตว์ เพราะมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งและรายได้ดีอยู่แล้ว คือ การทำสวนผลไม้ สัตว์ป่าจึงยังมีชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา แพะป่า ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ ตามลำห้วยก็ยังมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุก


สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกกระทิง   ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาคิชฌกูฎ มีความสูง 13 ชั้น แต่ละชั้นมีความงามแบบต่าง ๆ กัน และมีแอ่งน้ำใสสะอาด ลงเล่นน้ำได้ แต่ละชั้นมีพืชจำพวกมอส เฟิร์น ขึ้นปกคลุมเต็มทั้งสองข้างลำธาร ดูเขียวชะอุ่ม เมื่อไม้ผลัดใบใบไม้สีเหลืองแกมแดงจะโรยใบปูทางเดินสวยงามยิ่ง ยอดเขาพระบาททิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฎหรือเขาพระบาทนี้ มีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับตำนานพุทธศาสนา อาทิเช่น ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่ำ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์  หินเป็นรูปคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ บนยอดเขาพระบาทมีอากาศเย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป  เขาสุกิม  เกาะนมสาว  และตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างชัดเจน ในวันมาฆบูชา ประชาชนจะขึ้นไปนมัสการรอยพระบาททั้งกลางวันและกลางคืนเป็นจำนวนมาก

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |