อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกของประเทศ มีสภาพป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำ จังหวัดระยอง  มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  น้ำตก  หน้าผา  ถ้ำ  ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่งดงาม มีเนื้อที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของภาคกลางตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 13 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศป่าเขาชะเมา  เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประมาณ 1,028 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำประแสร์ซึ่งเป็นเส้นชีวิตของจังหวัดระยอง สภาพภูมิประเทศป่าเขาวง เป็นพื้นที่ภูเขาหลายลูกล้อมวงเป็นชั้น ๆ บางส่วนมีหน้าผาชะโงกง้ำไปในเขตจังหวัดจันทบุรี
ในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม  จะมีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 3,000 มิลลิลิตร  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนธุ์ อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี 26-27 องศาเซลเซียส
พรรณไม้
จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าดงดิบชื้น จึงมีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เช่น  ชิงชัน  ประดู่  มะค่าโมง  ตะเคียน  ยาง  ตะแบก  กฤษณา และกล้วยไม้ป่า  ส่วนไม้พื้นล่างปกคลุมไปด้วย หวาย ไผ่ป่า ว่าน และเฟิร์นชนิดต่าง ๆ

สัตว์ป่า
เขาชะเมา-เขาวง   ชุกชุมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น   เสือ  ช้างป่า  กระทิง  วัวแดง  เลียงผา  หมี  หมูป่า  กวาง  ลิง ค่าง  ชะนี  ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ


สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกเขาชะเมา-เขาวง   หรือน้ำตกธารน้ำใส ลักษณะเป็นธารน้ำใส รองรับน้ำตกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตกที่สวยงามหลายชั้น คือ  วังมัจฉา  วังมรกต  ผากล้วยไม้  น้ำตกหกสาย  และผาสูง ในชั้นวังมัจฉา  มีปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นจุดดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่สำคัญ
ผาสวรรค์   เป็นหน้าผาตั้งตระหง่านอยู่เหนือน้ำตกธารน้ำในตลอดระยะทาง 900 เมตร เส้นทางสู่ผาสวรรค์ เป็นเส้นทางผ่านป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านป่าไผ่และต้นปรงภูเขาอายุหลายสิบปียืนต้นอยู่ทั่วไป มีสัตว์ป่าชุกชุม ในวันที่อากาศ แจ่มใสไร้เมฆหมอกจะมองเห็นทิวทัศน์ของเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ได้อย่างชัดเจน
น้ำตกคลองปลากั้ง   ตลอดทั้ง 2 ฝั่งลำธารน้ำตกเป็นป่าดงดิบบริสุทธิ์ มีกล้วยไม้ป่า  ไม้พื้นล่างจำพวกว่าน  เฟิร์น  ขึ้นปกคลุมหนาแน่น น้ำตกคลองปลากั้งเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของอุทยาน ฯ
ถ้ำเขาวง   เขาวงมีถ้ำอยู่ประมาณ 80 ถ้ำ เช่น  ถ้ำพระ  ถ้ำละคร  ถ้ำเพชร  ถ้ำเจดีย์  แต่ละถ้ำมีความสวยงามแตกต่างกัน นอกจากนี้บริเวณพื้นที่รอบ ๆ เขาวงเป็นแหล่งอาศัยของเลียงผาอย่างชุกชุม


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |