อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |


ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยอาณาเขตอันกว้างขวาง ประกอบไปด้วยภูเขาสูง หน้าผา น้ำตก ถ้ำ และทิวทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ การคมนาคมที่สะดวก จึงทำให้เป็นอุทยาน ฯ เอราวัณเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก มีเนื้อที่ประมาณ ๕.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ ไร่  เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ ๒ ของภาคกลางตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ ๑๒ ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  มีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 165-996 เมตร สลับกับพื้นที่ราบ โดยภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน ในแถบตะวันออกของพื้นที่จะยกตัวสูงขึ้นเป็นแนวโดยเฉพาะ บริเวณใกล้น้ำตกเอราวัณ จะมีลักษณะเป็นหน้าผา ในพื้นที่ซีกตะวันออกนี้จะมีลำห้วยที่สำคัญ คือ  ห้วยม่องไล่ และห้วยอมตะลา ซึ่งไหลมาบรรจบกันกลายมาเป็นน้ำตกเอราวัณ
ทางตอนเหนือของพื้นที่จะพบห้วยสะแดะและห้วยหนองมน โดยห้วยสะแดะจะไหลลงสู่เขื่อนศรีนครินทร์ ส่วนห้วยหนองมนจะไหลไปรวมกับห้วยไทรโยคก่อให้เกิดน้ำตกไทรโยค ส่วนทางทิศใต้เป็นต้นกำเนิของลำห้วยหลายสาย เช่น  ลำห้วยเขาพัง เป็นต้น ก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงาม คือ  น้ำตกเขาพัง หรือน้ำตกไทรโยคน้อย  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือช่วยพัดพาให้เกิดฝน แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน จึงมีปริมาณฝนตกไม่มากนัก และอากาศค่อนข้างร้อน

พรรณไม้
สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่  มะค่าโมง  ตะเคียนทอง  ประดู่  กว้าว  มะกอก  ตะแบก ฯลฯ  นอกนั้นเป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้คือ  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  พยอม  มะค่าแต้  เป็นต้น


สัตว์ป่า
มีสัตว์นานาชนิด ได้แก่  นกแว่น  นกกระแตแต้แว๊ด  ไก่ฟ้าพญาลอ  นกกะปูด  นกกางเขนดง  นกสาริกา  นกขุนทอง  ชะนี  กวาง  อีเก้ง  ไก่ป่า  หมูป่า  กระต่ายป่า  กระรอกบิน และเสือ  เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกเอราวัณ   เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ 7 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาววัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั่นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างเสียงสาดซ่า และเสียงร้องของนกป่า ทำให้สภาพความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ในชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นบนสุดของน้ำตก เมื่อมีน้ำตกไหลบ่าจะมีรูปคล้ายหัวช้างเอราวัณ จนคนทั่วไปรู้จัก และขนานนามว่า น้ำตกเอราวัณ
น้ำตกผาลั่น   เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น
ถ้ำพระธาตุ   เป็นถ้ำมืดที่สวยงาม มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 790 เมตร


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |