อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว  มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,000 ไร่ แต่เดิมได้กำหนดพื้นที่ที่ดินป่าน้ำตกพลิ้ว-เขาสระบาป ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 และใน พ.ศ. 2515 จัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกพลิ้ว ต่อใน พ.ศ. 2518 ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเขาสระบาป และในปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว"  นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของภาคตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 11 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง  มียอดเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 300-624 เมตร ค่อย ๆ ลาดลงทางทิศใต้ มีที่ราบทั่วไปบริเวณไหล่เขา มียอดเขาสูงสุดชื่อ เขาหว้ากรอก สูงจากระดับน้ำทะเล 624 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น คลองพลิ้ว คลองนารายณ์ คลองตรอกนอง คลองมะกอก
สภาพอากาศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อากาศจะค่อนข้างร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยนปีละ 3,000 มม./ปี และระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายที่สุด อุณหภูมิตลอดปีประมาณ 26 องศาเซลเซียส


พรรณไม้
สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่สมบูรณ์  มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้กฤษณา สำรอง คะนอง หรือเคี่ยม กะบก ตะเคียน ประดู่ แต้ว ตาเสือ กระท้อนป่า ไทร ตีนเป็ด ชิงชัน ตะแบก ขนุนป่า เป็นต้น


สัตว์ป่า
สัตว์ป่ายังมีอยู่ชุกชุม  เนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไป ได้แก่  เลียงผา  หมี  เสือ  เก้ง  เม่น  ลิง  ค่าง  ชะนี  กระรอก  กระจง  ลิ่น  พังพอน ฯลฯ และนกที่หายาก ได้แก่  ไก่ฟ้าสีเงินจันทบูรณ์ และนกประจำถิ่นอีกประมาณ 90 ชนิด เช่น  นกยางเขียว  เหยี่ยวแดง  เหยี่ยวชิครา  เหยี่ยวรุ้ง  เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก  นกเปล้า  นกลุมพู  นกเขาไฟ  นกอีเสือ  นกหัวขวาน  นกแซงแซว  นกขุนทอง  นกปรอท และนกกางเขนดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดต่าง ๆ เช่น  ปลาพลวง  ปลากบหิน  ปลาสร้อย และกุ้งแรด


สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกพลิ้ว  คำว่า "พลิ้ว"   กล่าวกันว่าเป็นภาษาขอม  ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมแปลว่า ทราย หรือหาดทราย เข้าใจกันว่าน้ำตกพลิ้วคงจะได้ชื่อมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งชอบขึ้นในที่ดินปนทราย เป็นไม้เถามีดอกเป็นช่อ มีผลเล็กขนาดลูกเกด สีเหลืองอมแดง ขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบนี้ น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามมีน้ำตลอดปี ปกติน้ำจะใสมากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทราย ในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไปพักผ่อนหย่อนใจจะตื่นเต้นเพลิดเพลินติดตาตรึงใจกับฝูงปลา โดยเฉพาะปลาพองหินเหล่านี้ น้ำตกพลิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของอุทยาน ฯ
สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์   สร้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (อลงกรณ์เจดีย์ สร้าง พ.ศ. 2419 สถูปพระนางเรือล่ม สร้าง พ.ศ. 2424)  เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารพระนางเจ้า ฯ ด้วย เนื่องจากพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงชื่นชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วเป็นอย่างมาก
น้ำตกคลองนารายณ์   เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าชมความงามของพฤกษชาติ และน้ำตก
น้ำตกตรอกนอง   น้ำตกชั้นล่างสุดซึ่งเรียกว่า น้ำตกไม้ชี้  ถัดไปเป็นน้ำตกกลาง และชั้นบนสุดเรียกว่า  น้ำตรอกนอง  มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก มีน้ำไหลตลอดปี ในระหว่างเดินทางขึ้นน้ำตกจะเห็นความสวยงามของลำธาร และสภาพป่าที่ร่มรื่นและเขียวขจีตามธรรมชาติมาก ในบริเวณนี้มีสัตว์ป่าชุกชุม จะสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำตามลำธาร เช่น  หมี  หมูป่า  ชะมด  หนูหริ่ง  พังพอน  เก้ง ฯลฯ  สัตว์จำพวกนกก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน และในบริเวณนี้ก็ยังมีถ้ำพระเจดีย์อยู่บนไหล่เขาพระเจดีย์ ลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่คล้ายเจดีย์ ตั้งอยู่บนไหล่เขา ชาวบ้านเรียกว่า "เขาพระเจดีย์"  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น  หมี  เลียงผา  ค้างคาว


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |