อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอไทรโยค  อำเภอศรีสวัสดิ์  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  น้ำตก  น้ำพุร้อน และเกาะแก่งต่าง ๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีอาณาเขตใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 954,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2524 และเป็นแห่งที่ 9 ของภาคกลาง  ตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 38 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพทั่วไป  เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน  ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแควใหญ่ และเป็นต้นน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น  ช้าง  เสือ  หมี ตลอดจนนกชนิดต่าง ๆ มากมาย ในส่วนของทะเลสาปเหนือเขื่อนเป็นแหล่งทรัพยากรทางน้ำที่มีค่ายิ่ง เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญหลายชนิด เช่น ปลาชะโด ปลายี่สก
โดยทั่วไป อุณหภูมิมีความชื้นสูง ปริมาณน้ำฝนแต่ละปีค่อนข้างมาก มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม ประมาณ 8 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายตลอดปี


พรรณไม้
สภาพป่าเป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ประกอบด้วยพรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ แดง  มะค่าโมง ประดู่  ตะเคียนทอง  ยาง  ชิงชัน  เสลา  ตะแบก และไผ่ต่าง ๆ


สัตว์ป่า
สัตว์ป่าประกอบไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ได้แก่  กระทิง  วัวแดง  เสือ  กวาง  ชะนี  ค่าง นกชนิดต่าง ๆ  ไก่ป่า  นกเงือก  นกเป็ดน้ำ ตลอดจนปลาต่าง ๆ บริเวณทะเลสาปเหนือเขื่อน เช่น  ปลาชะโด  ปลายี่สก  ปลาตะเพียน


สถานที่ท่องเที่ยว
ทิวทัศน์ที่สวยงามสองฟากฝั่งทะเลสาปเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติเหล่านี้ได้ เป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร
น้ำตกห้วยขมิ้น   เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะน้ำตกเป็นชั้น เป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาต่าง ๆ ทางด้านตะวันออกของสันเขา ส่วนลำน้ำที่ไหลลงทางฝั่งตะวันตกผาลาด ซึ่งเกิดลำห้วยแม่ขมิ้น ก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามถึง 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกม่านขมิ้น น้ำตกวังหน้าผา น้ำตกไหลจนหลง น้ำตกฉัตรแก้ว น้ำตกดงผีเสื้อ น้ำตกร่มเกล้า
ถ้ำเนรมิต   เป็นถ้ำหินปูน มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ลักษณะคล้ายโดม
ถ้ำพระ   มีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ และในบริเวณนี้สมัยก่อนเคยเป็นที่หลบซ่อนของทหารไทยที่หลบหนีกองทัพพม่า ซึ่งบุกรุกโจมตีกรุงศรีอยุธยา ในศตวรรตที่ 18
น้ำโจน   เป็นแหล่งที่สวยงาม อยู่เกือบติดเขตด้านทิศเหนือ
พุน้ำร้อน   จำนวน 2 แห่ง  เป็นที่นิยมอาบกัน อยู่ติดเส้นทางรถยนต์


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |