อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหนองพญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และกิ่งอำเภอหิวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น  ทะเลสาป  น้ำตก  ถ้ำ  หน้าผา ที่สวยงาม เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,822,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2524 และเป็นแห่งที่ 8 ของภาคกลาง  ตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 28 ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ มีทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและส่วนที่เป็นพื้นน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นอาณาเขตกว้าง ยอดสูงประมาณ 1,200 เมตร โดยเฉลี่ยสูงประมาณ 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินแกรนิต บางแห่งเป็นเขาหินปูน ในหลายแห่งอุดมไปด้วยแร่ฟลูออไรท์ ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี
สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น จึงทำให้มีความชื้นสูง ส่วนใหญ่จะมีฝนตกชุก จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนอบอ้าว


พรรณไม้
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น คือ มีประมาณ 80 % ของพื้นที่ และอีก 20 % เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า ทั้งยังมีลักษณะเด่นในบางพื้นที่เป็นเต็งรังผสมกับไม้สน ซึ่งเป็นสนสองใบตามธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น  ตะเคียนทอง  ประดู่  มะค่า  กฤษณา ฯลฯ มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง


สัตว์ป่า
สัตว์ป่าอยู่อย่างหนาแน่นชุกชุมด้วยสัตว์ใหญ่ เช่น  ช้างป่า  โดยเฉพาะช้างที่เคยจับได้เป็นช้างเผือก ที่ราษฎรชาวจังหวัดเพชรบุรี ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแล้วถึง 4 เชือก นอกจากนั้นสัตว์อื่น ๆ ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น  กระทิง  เก้ง  เสือ กวาง  ค่าง  ลิง  ชะนี  หมี และสัตว์อื่น ๆ อีกมาก รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลาน นก และเคยมีผู้พบจรเข้ในหนองน้ำ ลำห้วย ต้นน้ำ


สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาป   เนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร (26,300 ไร่) เกิดจากการสร้างเขื่อนดินปิด 3 ช่องทางระหว่างหุบเขา ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมแก่งน้ำเดิมเป็นพื้นน้ำอาณาเขตกว้างขวาง จากยอดเขาดนินเขาหลากเป็นเกาะโผล่พ้นน้ำถึง 30-40 เกาะ  ก่อให้เกิดทิวทัศน์งดงามยิ่ง ประกอบกับแนวเขาทางตะวันตกเมื่อมองจากที่ทำการและเขื่อนดิน
เขาพะเนินทุ่ง   เป็นเขาที่สูงที่สุด คือประมาณ 1,200 เมตร  จากระดับน้ำทะเล ทิวทัศพ์ที่งดงามทั้งยามเช้าและยามมีทะเลหมอก ในช่วงต่อฝนหนาว
น้ำตกทอทิพย์   อยู่ห่างจากยดเขาพะเนินทุ่งประมาณ 5 กิโลเมตร ตัวน้ำตกมีถึง 18 ชั้น  ในบริเวณพื้นที่อันเป็นพื้นน้ำที่มีต้นน้ำลำธารที่งดงาม น้ำตกอื่น ๆ เช่น  น้ำตกปราณบุรี  น้ำตกธารทิพย์หรือน้ำตก 5 ชั้น  น้ำตกแม่เสรียง  น้ำพุร้อน  เป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งในความงามของธรรมชาติของป่าดงดิบชื้นอันประกอบด้วย ดงไม้งามและสูงใหญ่ อันเป็นลักษณะของป่าใหญ่
ถ้ำต่าง ๆ   อยู่บริเวณเทือกเขาสามร้อยยอด และบริเวณถ้ำวิมาน  มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามยิ่ง ภายในถ่ำมีหลักฐานและร่องรอยของมนุษย์โบราณ
ผาน้ำหยด   สามารถชมได้จากชายฝั่งลำน้ำเพชรบุรี  การท่องเที่ยวโดยการรล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งลึกมากและมีผาสูงชัน มีน้ำไหลหยดลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีอยู่ตลอดเวลา ในฤดูฝนน้ำจะหยดเป็นสายทาง ก่อให้เกิดแผงมอสคลุมเขียวไปทั่วหน้าผา
น้ำตกหัวป่าเงา   อยู่ทางใต้ของพื้นที่ มีน้ำตกใหญ่น้อยอยู่มากมาย รวมเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม อยู่ในตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เขตติดต่อกับโครงการพระราชดำริห้วยสัตว์ใหญ่

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |