อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร  มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีเนื้อที่ประมาณ ๙๖๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๖๐๔,๐๐๐ ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอุทยานแห่งที่ ๒ ในภาคเหนือ  และเป็นแหล่งที่ ๔ ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ป่าน้ำหนาวเป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขา สูงทอดยาวผ่านจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะภูผาจิตร  ภูกุ่มข้าว และเทือกเขาโดยรอบประกอบขึ้นเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำธารสายยาว เช่น  แม่น้ำป่าสัก  แม่น้ำพอง  แม่น้ำเลย  ห้วยขอนแก่น  ห้วยน้ำเชิญ  ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์
โดยทั่วไปอากาศหนาวเย็นในตอนดึกและตอนเช้า ส่วนใหญ่ตอนกลางวันอากาศเย็นสบาย จึงกล่าวได้ว่ามีอากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส  ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ส่วนในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมาก จนบางครั้งน้ำค้างจะกลายเป็นน้ำแข็ง อากาศหนาวเย็นที่สุดในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งในบางปีอุณหภูมิจะลดต่ำถึงศูนย์องศาเซลเซียส


พรรณไม้
ป่าน้ำหนาวเป็นป่าผืนใหญ่ติดต่อกัน ประกอบด้วยป่าหลายชนิดคือป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบและทุ่งหญ้า มีพันธุ์ไม้ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น  ไม้ประดู่  แดง  มะค่า  ชิงชัน  เต็งรัง  ยาง  ตะเคียน สนเขา  ก่อ  สมุนไพร และกล้วยไม้ต่าง ๆ


สัตว์ป่า
เนื่องจากป่าส่วนหนึ่งเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีดินโป่งและน้ำไหลผ่านตลอดปี จึงทำให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เช่น  ช้าง  กระทิง  วัวแดง  กวาง  เก้ง  หมีควาย  หมีคน  เลียงผา  หมาป่า  เม่น  หมูป่า และกระต่ายป่า สำหรับช้างป่านั้นมีอยู่ทั่วไปซึ่งเราจะเห็นกองมูลที่ช้างถ่ายไว้ริมทางหลวงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ป่าน้ำหนาวยังมี  เสือโคร่ง  เสือดาว  ค่าง และกระต่ายป่า


สถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำผาหงษ์   ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ ๓๙ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ตอนหล่มสัก-ชุมแพ) มีลักษณะเป็นเขาสูง  มีทางเท้าเดินขึ้นยอดเขาประมาณ ๒๐๐ เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
สวนสนบ้านแปก   มีลักษณะเป็นป่าสนสองใบ ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เพียงชนิดเดียวตามธรรมชาติ ไม้พื้นล่างประกอบด้วยทุ่งหญ้าและหญ้าเพ็กเป็นจำนวนมาก มีความสวยงามยิ่ง
สวนสนภูกุ่มข้าว   มีลักษณะเป็นป่าสนสามใบ มีต้นสนขนาดใหญ่มีความสูงตั้งแต่ ๓๐-๔๐ เมตร ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น แทบจะไม่มีไม้อื่นปะปนอยู่ มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ตารางกิโลเมตร ไม้พื้นล่างประกอบด้วยทุ่งหญ้าคา หญ้าเพ็กจำนวนมาก เช่นเดียวกันในฤดูแล้ง ทุ่งหญ้าใต้ต้นสนจะค่อย ๆ เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลแก่ พอถึงฤดูฝนใหม่ ทุ่งหญ้าเหล่านี้ก็จะกลับเขียวอีกครั้งหนึ่ง เป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป โดยเฉพาะในฤดูฝน ตามทุ่งหญ้าจะมีพันธุ์ไม้หลากสีนานาพรรณขึ้นอยู่อย่างสวยงามมาก
ภูกุ่มข้าว   สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๘๘๐ เมตร เป็นเนินเขาที่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งท่ามกลางสวนสน เมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนเนินเขาภูกุ่มข้าว จะเห็นแนวยอดสนอยู่ระดับสายตา สามารถมองเห็นแนวยอดสนเป็นแนวติดต่อกันทั้งสี่ด้านของภูกุ่มข้าว มองดูแล้วจะเห็นคล้าย ๆ ท้องทะเลของยอดสน  เมื่อมองไปทางทิศใต้จะเห็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์ (น้ำพรม) ที่กว้างใหญ่
น้ำตกเหวทราย   เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยสนามทรายซึ่งมีต้นน้ำที่ป่าดงดิบชื่อ  ดงแหม่ง  ไหลผ่านป่าซำผักดาว ลำห้วยสนามทรายนี้เป็นแนวธรรมชาติที่แบ่งเขตแดนระหว่างกิ่งอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กับอำเภอดอนสาร จังหวัดชัยภูมิ น้ำตกเหวทรายเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ ๒๐ เมตร บริเวณด้านใต้น้ำตกมีแอ่งน้ำลึกสามารถลงเล่นน้ำได้ และใต้น้ำตกมีชะง่อนหินขนาดใหญ่เป็นเพิง สามารถหลบฝนหรือพักแรมได้ บรรยากาศบริเวณลำห้วยน่าเดินเล่นเพราะมีต้นไม้ปกคลุมตลอด ในฤดูฝนน้ำตกมีปริมาณน้ำมากและสวยงามยิ่ง
น้ำตกทรายทอง   อยู่ห่างจากน้ำตกเหวทรายประมาณ ๕๐๐ เมตร มีความกว้างที่สุดประมาณ ๓๐ เมตร สูง ๔ เมตร มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน  ในฤดูฝนน้ำตกมีปริมาณน้ำมากตกลงมาเป็นหน้ากว้าง ๓๐ เมตร สวยงามมาก
ภูผาจิตร   ลักษณะเด่นตั้งโดดเดี่ยวบนที่ราบสูง ลักษณะสันฐานคล้ายภูกระดึงแต่เล็กกว่า เป็นภูเขาที่มีที่ราบแบบโต๊ะ มีไม้สนขึ้นอยู่ประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้มีค่าหลายชนิด ภูเขานี้มียอดสูงในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สูง ๑,๒๗๑ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ผาล้อมผากอง   ลักษณะเป็นภูเขาสูง สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,134 เมตร เป็นเขาหินปูนเมื่อขึ้นไปบนยอดเขา  สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ บริเวณได้ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพรรณไม้ที่มีค่ามาก บริเวณใกล้เคียงยังมีผากลางโหล่น มีความสูง 850 เมตร ผาต้นฮอม มีความสูงประมาณ 900 เมตรซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมากเช่นกัน
ถ้ำใหญ่น้ำหนาว   มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงประมาณ 955 เมตร ทำให้เกิดเป็นถ้ำน้ำหนาว เป็นถ้ำใหญ่ มีความวิจิตรพิศดารของธรรมมชาติ มีหินงอกหินย้อย และที่แปลกที่สุดคือมีไหลหรือน้ำรินออกจากปากถ้ำ ภายในยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนนับแสนตัวอีกด้วย ความลึกของถ้ำนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัด เนื่องจากเป็นถ้ำที่มีความลึกมาก


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |