อุทยานแห่งชาติออบหลวง

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติออบหลวง  มีพื้นที้ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอดและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศน์ทุกประการ ทั้งมีความสวยงามและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ มีคุณค่าทางโบราณคดีทางประวัติศาตร์ ศิลปวัฒนธรรมของมนุษยนชาติ ทางธรณีวิทยาและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความสวยงามอย่างยิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  630 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  394,000 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อปี พ.ศ. 2509 เนื่องจากเห็นว่าในท้องที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ร่มรื่น สภาพภูมิประเทศสวยงามแปลกตา มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ประกอบด้วย โขดผาแมกไม้และลำน้ำที่ไหลแรงผ่านโตรกเขา ที่ชาวเมืองเหนือเรียกว่า  "ออบหลวง"  เป็นที่ซึ่งประชาชนชอบไปพักผ่อนชมธรรมชาติ และได้รับความรื่นรมย์อยู่เป็นประจำ
ในส่วนที่ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานออบหลวง  ในอดีตเป็นสถานที่พักผ่อนของพวกทำไม้บริษัทบอร์เนียว ซึ่งในสมัยนั้น การทำไม้สักใช้วิธีลำเลียงล่องมาตามลำน้ำแม่แจ่ม ไม้จะมาวนอยู่ที่ออบหลวงซึ่งเป็นวังน้ำวนและลึกมาก จากออบหลวงที่มีหน้าผาสูงชัน น้ำตกจากหน้าผาสูง บริษัททำไม้จึงปางพักตรงจุดนี้ เพื่อคอยเก็บไม้ที่ไหลมา ไม่ให้ไหลลงไปวังน้ำวน ลำน้ำแม่แจ่มสมัยก่อนเรียกว่า แม่น้ำสลักหิน เนื่องจากแม่น้ำนี้ได้เจาะภูเขาหินลูกหนึ่งจนทะลุ
ได้รับการยกฐานะเป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. 2531  นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 22  ของภาคเหนือ และแหล่งที่  50 ของประเทศ


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวในแนวเหนือใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยต่อจากดอยอินทนนท์ มีแม่น้ำสายใหญ่ คือ ลำน้ำแม่แจ่ม คั่นกลาง อันเป็นเขตแบ่งระหว่าง อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นหนึ่ง มีลำห้วยลำธารหลายสายไหลลงลำน้ำแม่แจ่ม และแม่ปิงตอนล่าง ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบหาแทบไม่ได้ในป่าแห่งนี้
จากสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขา หน้าผาสูงชัน และมีโขดหินขนาดใหญ่น้อยมากมาย ในท้องน้ำแม่แจ่มมีเกาะแก่งหินขนาดใหญ่มากมาย ริมฝั่งลำน้ำจะมีหาดทรายเกิดจากน้ำพัดพามาเป็นช่วง ๆ หลายแห่งมีก้อนหินกลมประเภทกรวด และหินชนิดอื่น ๆ  อยู่หนาแน่น
สภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  6 องศาเซลเซียส


พรรณไม้
เนื่องจากสภาพป่ามีทั้งป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง  ป่าดงดิบแล้ง  ป่าดงดิบเขา และป่าสนเขา จึงมีพันธุ์ไม้แตกต่างกันหลายชนิด เช่น  ไม้สัก  ยาง  ประดู่  แดง  ตะเคียน  ยมหอม  มะค่าโมง  มะเกลือ  ขะเจ๊าะ  เก็ดดำ  เก็ดแดง  รกฟ้า  อินทนิล  กะบาก  จำปีป่า  สารภีป่า  แคหิน  เหียง  พลวง  เต็ง  รัง และไม้สนเขา หรือเกี๊ยะ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลก่อต่าง ๆ ไม้พื้นล่างที่สำคัญมีไม้ไผ่ พวกปาล์ม และพวกเฟิร์น

สัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่  เลียงผา  เสือ  หมี  กวาง  หมูป่า  เก้ง   ชะนี  ลิง  ชะมด  กระต่าย  นิ่ม  ตะกวด  และมีนกนานาชนิดประมาณ 200 ชนิด เช่น  นกกางเขนดง  นกพญาไฟ  นกเขาใหญ่  นกเขาเขียว  นกดุเหว่า  นกหัวขวาน  นกกะปูด  นกขุนทอง  นกแก้ว  เหยี่ยว  รุ้ง  นกยูง   ไก่ฟ้า  ไก่ป่า  นกกะทา เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
จุดเด่นที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติออบหลวง  มีทั้งจุดเด่นทางธรรมชาติและทางโบราณคดีหลายอย่าง ได้แก่
ออบหลวง   เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ ๓๒ เมตร ส่วนแคบสุด ๒ เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ ๓๐๐ เมตร ธรรมชาติได้สร้างสรร ความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัสจรรย์ คำว่า  "อ๊อบ" หรือ  "ออบ" เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ "หลวง" หมายถึงใหญ่ "ออบหลวง" คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดยักษ์ที่มีลำน้ำแม่แจ่มบีบตัวแทรกผ่านไป อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขา ที่มีสายธารไหลผ่าน ภายในออบ น้ำตกไปกระทบแก่งหินไอน้ำกระจายฟุ้งดังสนั่นหวั่นไหวตลอดเวลา ลานหินและโตรกผาน้ำอันเชี่ยวกรากกัดกร่อนปีแล้วปีเล่า ทำให้หินเป็นลวดลายรูปร่างแปลกตาสวยงามมาก ทำให้ผู้ไปเยือนต้องพิศวงว่ากำแพงหินสูงใหญ่ที่ขวางลำน้ำอยู่นั้น แตกทะลุหรือแยกตัวให้ผ่านไปได้อย่างไร
น้ำตกแม่บัวคำ   เกิดจากห้วยแม่บัวคำอยู่ในเขตตำบลหางดง อำเภอฮอด ห่างจากออบหลวงไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามกระจุ่มกระจิม มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มากน้ำตกจากหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร ลดหลั่นลงมาเป็นเพิงชั้นลง สู่อ่างหินซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหลืบผาและแมกไม้ ด้านน้ำตกมีลานหินกว้าง
น้ำตกแม่จอน   เกิดจากห้วยแม่น้ำจอนหลวง อยู่ในเขตตำบลแปะ อำเภอจอมทอง จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง ตรงหลักกิโลเมตรที่ 9 เดินตามลำห้วยแม่จอนเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ลักษณะเด่นของน้ำตกนี้เป็นหน้าผาที่กว้างใหญ่มีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เมตร ความกว้างประมาณ 80 เมตร น้ำตกที่ตกลงมาเป็นสายเหมือนใยแก้ว กระจายอยู่ทั่วแผ่นผาไม่ขาดสาย และลานหินกว้างสะอาดตา หน้าน้ำตกสวยงามมากเป็นหินแปรสีขาวเจือสีเทาอ่อน สูงขึ้นไปจากน้ำตกชั้นนี้ยังมีน้ำตกเล็ก ๆ สวยงามแปลกตาอีกสองชั้นอยู่ห่างประมาณ 500 เมตร และ 1,500 เมตร ตามลำดับ
น้ำตกแม่เตี๊ยะ   อยู่บริเวณกลางป่าลึกในห้วยแม่เตี๊ยะตอนกลาง อยู่ในท้องที่ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง  เป็นน้ำตกที่สวยงาม สูงประมาณ 80 เมตร ความกว้าง 40 เมตร น้ำในห้วยแม่เตี๊ยะมากตลอดปี ทำให้น้ำตกมีความงามตลอดเวลา ซึ่งต้องเดินทางจากบ้านแม่เตี๊ยะเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร
ดินแดนมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์   อยู่ใกล้เคียงกับช่องแคบออบหลวง กองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขุดค้นเพื่อศึกษาวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศสเรื่อง Research Chronology and Evolution of the Prehistoric Cultures of Northem Central Thailand and their Antropological Characteeistics โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา บริเวณออบหลวง ทั้งสองฝั่งอำเภอจอมทอง และฝั่งอำเภอฮอดได้ขุดค้นพบโบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จำนวนมากเช่น เครื่องมือหินกระเทาะแกนหิน และสะเก็ดหิน ขวานหินิขัด ชิ้นส่วนเครื่องประดับและภาชนะสำริด ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ที่สำคัญคือ พบโครงกระดูกของมนุษย์ในสมัยยุคสำริด มีอายุระหว่าง 2,500-3,500 ปี  ก่อนคริสตกาลเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบภาพเขียนโบราณ ที่บริเวณเชิงผาด้านตะวันออกของดอยผาช้าง ซึ่งเป็นภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ดอยผาช้าง   เป็นหินแกรนิตทั้งแท่ง ก้อนใหญ่มหึมาสีน้ำตาลดำ ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร สูงประมาณ ๘๐ เมตร จากระดับพื้นดิน มีลักษณะเหมือนช้างตัวใหญ่นอนหมอบอยู่ บนยอดดอยผาช้างเป็นจุดชมวิว มองลงไปทางทิศใต้จะเห็นน้ำตกแม่บัวคำอยู่ลิบ ๆ ใกล้เข้ามาตรงหน้าดอยผาช้างเห็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ลึกจากผาออบหลวงลงไปจะมองเห็นสายธารแม่แจ่ม  ที่คอยผาช้างด้านตะวันตกมีเพิงผาคล้ายถ้ำ  เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณก่อนประวัติศาสตร์ และได้วาดภาพช้างด้วยสีขาวและสีแดงไว้ จากรายงานของนักโบราณคดี กรมศิลปกากรยืนยันว่า  เป็นครั้งแรกที่พบภาพเขียนโบราณในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๗ โดยนายสายันต์  ไพรชาญจิตร และนายประทีป  เพ็งตะโก นักโบราณคดีฝ่ายวิชาการ สันนิษฐานว่าภาพเขียนนี้มีอายุ ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐-๘,๕๐๐ ปีมาแล้ว
บ่อน้ำร้อนเทพพนม   อยู่ในเขตป่าแม่แจ่ม ตำบลห่าผา อำเภอแม่แจ่ม ห่างจากออบหลวง ๑๔ กิโลเมตร เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้พิภพ  มีแรงดันพุ่งขึ้นมากระทบน้ำเย็นใต้ดิน เกิดเป็นไอร้อนคุอยู่ตลอดเวลา ความร้อนสูงถึง ๙๙ องศาเซลเซียส  บริเวณเป็นที่ราบโล่งเตียนประมาณ ๑๐ ไร่ มีลำห้วยเล็ก ๆ คือ ห้วยโป่งไหลผ่าน จึงมีธารน้ำร้อนและน้ำเย็นบริเวณเดียวกัน
ถ้ำตอง   อยู่ในท้องที่ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง "ดอยผาเลียบ" เป็นภูเขาหินแกรนิตและหินปูนที่มีรูปร่างเหมือนถูกผ่าครึ่ง แล้วแยกกันอยู่คนละฝั่งลำน้ำแม่แปะ ซีกที่อยู่ทางฝั่งขวามีถ้ำลึกที่มีตำนานเล่าขานกันว่า ถ้ำนี้เป็นอุโมงค์หินที่มีความยาวมาก กล่าวว่าทะลุถึงดอยเชียงดาว บริเวณปากอุโมงค์เป็นคูหาขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร ลึกเข้าไป จากนั้นเป็นโพรงหินเล็ก ๆ ขนาดพอตัวคนคลานเข้าไปได้ โดยรอบในหุบเขาร่มครึ้มด้วยพันธุ์ไม้ป่าดงดิบที่มีขนาดใหญ่ ๆ หน้าถ้ำมีธารน้ำแม่แปะไหลผ่าน ต้นแม่น้ำแปะห่างจากถ้ำตองขึ้นไปประมาณ ๑ กิโลเมตร มีน้ำตกเล็ก ๆ
ถ้ำตุ๊ปู่   อยู่ในท้องที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง เป็นถ้ำหินปูนขนาดเล็ก ปากถ้ำแคบ กว้างยาวประมาณ ๑ x ๑.๕ เมตร ภายในกว้างขวางรูปร่างค่อนข้างกลมเหมือนคนโทขนาดใหญ่ บรรจุได้ประมาณ ๒๐-๓๐ คน มีน้ำหยดจากเพดานถ้ำตลอดเวลา ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยอยู่ทั่วไป ตรงเพดานค่อนไปทางก้นถ้ำทะลุเป็นวงกลมใหญ่ ๆ ๓ ช่องติดกันจึงทำให้ ถ้ำสว่างไม่มืดทึบเหมือนถ้ำโดยทั่วไป
ลำน้ำแม่แจ่ม   หรือแม่น้ำสลักหิน กำเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไหลผ่านอำเภอแม่แจ่มออกสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอฮอด เป็นลำน้ำใหญ่ที่มีน้ำไหลเชี่ยว คดเคี้ยวไประหว่างโขดเขาและหุบเขา มีเกาะแก่งและหาดทรายเป็นช่วง ๆ  เกาะแก่ง  ก้อนผา ที่กอดก่ายอยู่กลางน้ำ สลับกับหาดทรายขาวทิวป่าเขียวขจีและเทือกเขาสลับซับซ้อน ทำให้ลำน้ำแม่แจ่มมีทัศนียภาพสวยงามยิ่ง


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |