อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์  ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน  มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชัน  นลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์  ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  น้ำตกต่าง ๆ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์  มีเนื้อที่ประมาณ 397 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,900 ไร่  ได้รับเป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524  นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 37 ของประเทศ


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและภูเขาบางลูกจะมีหน้าผาสูงชัน โดยเฉพาะที่ดอยวิดจา  ดอยปุงถุ่น เป็นต้น และเป็นต้นน้ำลำธารต่าง ๆ หลายสาย ซึ่งลำธารนี้ไหลลงสู่แม่น้ำปาย  มีสภาพป่าที่แตกต่างไปหลายชนิด คือ  ป่าเบญจพรรณ  ป่าดงดิบ  ป่าเต็งรัง  ป่าสนเขา  จะอยู่ในบริเวณสันเขาสูง  ชนิดของไม้ที่พบได้แก่  สนสองใบ  นอกจากนี้ยังสามารถพบกล้วยไม้หลายชนิดที่สวยงาม ได้แก่  ฟ้ามุ่ย  พวงมาลัยหางกะรอก  ช้างกระ  เอื้องคำ  เป็นต้น
 loading picture
ลักษณะภูมิอากาศ  มีอากาศเย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว บนยอดเขาอากาศเย็นมาก ฤดูฝนมีฝนตกชุกทำให้การเดินทางไม่สะดวก ฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเหมาะแก่การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว


พรรณไม้
 loading picture
สภาพป่าประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบต่ำใกล้ลำห้วยใหญ่ ๆ  ที่มีความชื้นสูงมาก และมีพื้นที่ค่อนข้างสูง พันธุ์ไม้ได้แก่  ยาง  สมอพิเภก  ตุ้มเต๋น ฯลฯ และป่าสนเขาจะอยู่บริเวณสันเขาสูง พันธุ์ไม้ได้แก่  สนสองใบ  และสนสามใบ


สัตว์ป่า
 loading picture
สัตว์ป่าประกอบไปด้วยสัตว์นานาชนิด เช่น  หมี  กวาง  เก้ง  หมูป่า  ลิง  ค่าง  ชะนี  ไก่ป่า  และนกชนิดต่าง ๆ


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
น้ำตกแม่สุรินทร์   เป็นต้นน้ำตกชั้นเดียวที่สวยงามและมีน้ำไหลตลอดปี นับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เกิดจากแม่น้ำสุรินทร์ มีสภาพธรรมชาติรอบด้านเป็นภูเขาสูงชันไหลลงมาเป็นสายยาวจากหน้าผาสู่หุบเขาสูงประมาณ 80 เมตร การเดินทางใช้ได้เฉพาะในฤดูร้อนและฤดูหนาว ห่างจากอำเภอขุนยวมประมาณ 38 กิโลเมตร
น้ำตกดำข่อน (น้ำตกผาบ่อง)   เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากห้วยดำข่อน ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นกันลงมาถึง 3 ชั้น มีความสูงประมาณ 40 เมตร และด้านซ้ายของน้ำตกนี้ยังแยกเป็นน้ำตกเล็ก ๆ มีระยะทางห่างจากแม่ฮ่องสอนประมาณ 12 กิโลเมตร  การเดินทางใช้ได้ตลอดทั้งปี
แม่น้ำปาย   มีชายหาดที่สวยงามเหมาะสำหรับการตั้งค่ายพักแรมและการล่องแพตามลำน้ำ
หนองเขียว  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบนสันเขา บริเวณโดยรอบมีที่ราบกว้างประมาณ 200 ไร่ มีป่าสนเขาเป็นพื้น การเดินทางใช้เดินทางเท้าจากน้ำตกแม่สุรินทร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง
ยอดดอยปุย   เป็นยอดเขารูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนราบ คล้ายภูกระดึง อากาศหนาวจัด มีพันธุ์ไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไป
น้ำฮู้หายใจ   เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลก กล่าวคือ ทุก ๆ ประมาณ 25 นาที  จะมีสายน้ำพุ่งออกมาจากรูผนังถ้ำ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากแรงดันของธารน้ำในชั้นหินตามรอยร้าวของเปลือกโลก อยู่ในตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง  จากบ้านห้วยน้ำแม่สะกึด
 loading picture
ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อุคอ   ตั้งอยู่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้างประมาณ 1,000 ไร่  ดอกบัวตองที่นี่จะบานพร้อม ๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา สวยงามมาก


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |