อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มสัก  อำเภอเมือง  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  มีสภาพธรรมชาติทิวทัศน์ และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น  ถ้ำ  น้ำตก  ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  มีเนื้อที่ประมาณ 1,263 ตารางกิโลเมตร หรือ 789,000 ไร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2518


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 loading picture
พื้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีลักษณะเป็นภูเขาคล้ายหลังเต่า สูง ๆ ต่ำ ๆ  ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้  ตอนกลางประกอบด้วยเทือกเขาสูงหลายแห่ง มีจุดสูงสุดคือ บริเวณเขาแค สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,028 เมตร  จึงทำให้บริเวณนี้เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น  ห้วยเข็กใหญ่  ห้วยเข็กน้อย  ลำน้ำทุ่ม  คลองชมภู และคลองวังทอง  เป็นต้น
ภูมิอากาศ  ในระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน  เป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,700 มิลลิเมตรต่อปี และในฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นมากเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบไปด้วย  ป่าดงดิบเขา  ป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่  สนสองใบ  ไม้ก่อ  ยาง  ตะเคียน  มะม่วงป่า  แดงน้ำ  มะค่า  สัก  เก็ดแดง  เก็ดดำ  ประดู่  เป็นต้น และทุ่งหญ้าเป็นพื้นที่โล่งกว้างใหญ่ มีสนและพันธุ์ไม้ดอกขึ้นสลับอยู่


สัตว์ป่า
 loading picture  loading picture
สัตว์ป่าประกอบด้วยสัตว์นานาชนิด ได้แก่  ช้าง  เสือ  กวาง  เก้ง  ลิง  ค่าง  หมูป่า  กระต่าย  และนกนานาชนิด


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
น้ำตกแก่งโสภา   เป็นน้ำตกกำเนิดจากลำห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ลดหลั่นกันประมาณ 3 ชั้น  แล้วผ่านไปตามแก่งหินอีกหลายแห่ง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก  ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงสายพิษณุโลก-หล่มสัก กม.ที่ 68 เพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น  น้ำตกแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง  เนื่องจากมีความสวยงามตามธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก
สะพานสลิง   ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณข้างทางจะตัดผ่านป่า ตลอดเส้นทางมีความร่มรื่นเหมาะแก่การสัมผัสมากที่สุด
ทุ่งแสลงหลวง   เป็นทุ่งหญ้าแบบสวันนา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 60 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ตามเส้นทางจะตัดผ่านป่าเบญจพรรณ จะพบสัตว์ป่าออกมาหากินตามข้างทางเป็นประจำ และมีพันธุ์ไม้ดอกมากมาย จากสภาพพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีภูเขาสูงเป็นฉากหลัง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม  เหมาะแก่การนั่งรถชมวิว  เดินป่าหรือตั้งค่ายพักแรม
 loading picture
ทุ่งนางพญา   อยู่ทางทิศใต้ของอุทยาน ฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ 70 กม. จากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯหนองแม่นา ไปตามเส้นทางทุ่งแสลงหลวง-ทุ่งพญา ประมาณ 12 กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา ล้อมรอบด้วยป่าสนเขาและป่าดงดิบ
 loading picture
ทุ่งโนนสน   เป็นที่ราบบนยอดเขาใจกลางอุทยาน ฯ ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม จะมีดอกไม้หลากสีผลัดกันเบ่งบานสะพรั่ง เช่น  ดุสิตา  เอื้องม้าวิ่ง  เอื้องนวลจันทร์  ยี่โถ  ปีนัง  กระดุมเงิน  เป็นต้น เหมาะแก่การเดินป่าและตั้งแคมป์พักแรม ทุ่งโนนสนอยู่ห่างจากที่ทำการหนองแม่นา 31 กิโลเมตร
 loading picture  loading picture
แก่งวังน้ำเย็น   เป็นแก่งหินขนาดใหญ่หลายแก่ง กว้างประมาณ 40-50 เมตร ยาวหลายร้อยเมตร ในระหว่างแก่งแต่ละแก่งเป็นวังน้ำลึกขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ หนองแม่นา ไปตามเส้นทางสู่ทุ่งโนนสน ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ คือ  ถ้ำบ้านวังแดง  ถ้ำดาว-ถ้ำเดือน และถ้ำบ้านมุงซึ่งเป็นถ้ำหินปูน


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |