อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  สภาพทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้นว่า น้ำตกชาติตระการ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า น้ำตกปากรอง เพราะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปากรอง หน้าผาสูงชันที่มีสีสันผิดแปลกกัน เป็นร่องรอยของศิลปยุคแรกของมนุษย์ และจุดชมวิวบนยอดเขาสูง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  มีเนื้อที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร หรือ 339,400 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 54 ของประเทศ

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น  แม่น้ำภาค  แม่น้ำลำแควน้อย  ภูเขาหินทรายโดยเฉพาะหน้าผาบริเวณน้ำตก เพราะเกิดจากการเรียงตัวของชั้นหินประเภทหินทรายที่ทับถมกันมาเป็นเวลานาน ดินเป็นดินทรายเพราะต้นกำเนิดของดินบริเวณนี้คือหินทราย
สภาพภูมิอากาศ  โดยทั่วไปอากาศเย็นสบายดี
- ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  อุณหภูมิประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
- ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  อากาศจะหนาวมากในเวลากลางคืน


พรรณไม้
 loading picture
สภาพป่าประกอบไปด้วยป่าเต็งรัง อยู่ในบริเวณที่สภาพดินค่อนข้างต่ำ เป็นดินลูกรัง พรรณไม้ที่พบได้แก่  เต็ง  รัง  เหียง  แดง  ประดู่  พะยอม  เป็นต้น และป่าดิบเขา ขึ้นอยู่ในบริเวณริมลำธารและพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พรรณไม้ได้แก่  ไม้ยาง  กระบาก  ก่อ  มะม่วงป่า  มะค่าโมง  ตะแบก  เป็นต้น ไม้พื้นล่าง ได้แก่  ปาล์ม  หวาย และไผ่ต่าง ๆ


สัตว์ป่า
 loading picture  loading picture
สัตว์ป่าส่วนใหญ่ ๆ จะเข้าไปอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ซึ่งอยู่ใกล้กัน สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่  เก้ง  หมูป่า  ไก่ป่า  กระจง  กระรอก  กระแต และนกชนิดต่าง ๆ


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture
น้ำตกชาติตระการ   เป็นน้ำตกที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะชั้นที่ 1 เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 15 เมตร  น้ำตกจะตกมาจากธารน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นแอ่งวงกลม พื้นที่แอ่งน้ำประมาณ 1.5 ไร่ และบริเวณริมแอ่งน้ำเป็นหาดทรายเล็ก ๆ สวยงามมาก
หน้าผาบริเวณน้ำตก   มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมีสีสรรต่าง ๆ กันตามแต่ชั้นหินที่เกิด และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน  จะมีฝูงผึ้งบินมาทำรังเป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่แปลกตามธรรมชาติ
ศิลปยุคแรกของมนุษย์   พบที่อุโมงค์ผาเลข ซึ่งมนุษย์ได้แกะสลักเป็นสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ลักษณะคล้ายรูปสัตว์ต่าง ๆ


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |