อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
 loading picture
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยงวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 3 อำเภอ คือ  ตำบลส้าน และตำบลน้ำมาบ อำเภอเวียงสา ตำบลศรีษะเกษ ตำบลเชียงของ และตำบลสถาน อำเภอนาน้อย ตำบลบ่อแก้ว และตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  มีพื้นที่ประมาณ 934 ตารางกิโลเมตร หรือ 583,800 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกันทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บริเวณที่ราบลุ่มตรงกลางจะมีลักษณะเป็นภูเขาน้อยใหญ่ลดหลั่นกันลงไป ตอนกลางของพื้นที่มีแม่น้ำน่านทอดตัวไหลผ่านจากเหนือสุด-ใต้สุด ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แบ่งอุทยานออกเป็นซีกตะวันตกและซีกตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ  ดอยคำ สูง 1,229 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  นอกจากนี้ยังมีดอยจำลึก  ดอยไหว  ดอยสุไข  ดอยจำปูหลวงแก้ว  ดอยหวดและดอยภูหลักหมื่น  เป็นต้น
สภาพอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงฤดูหนาว และจะมีเมฆมากในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส


พรรณไม้
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  มีความสูงต่างกันหลายระดับ จึงทำให้มีสภาพป่าหลายชนิด เช่น  ป่าดิบเขา  พบตามแนวสันเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร  พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้ก่อต่าง ๆ  ตะเคียน  กระบาก  ไม้พื้นล่างประกอบด้วยพืชในตระกูลปาล์ม ขิง ข่า และเฟิร์น
ป่าดิบแล้ง   พบตามหุบเขาและริมห้วย ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500-1,000 เมตร  พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่  ยาง  กระบก  แดง  เหียง ส่วนป่าสนพบเป็นหย่อม ๆ ตามแนวสันเขาที่มีความสูงระหว่าง 500-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ป่าเบญจพรรณ   พบขึ้นตามที่ราบเชิงเขา ริมห้วยและหุบเขา กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่  ไม้สัก  ชิงชัน  ประดู่  ตะเคียนทอง  มะค่าโมง ฯลฯ
ป่าเต็งรัง   พบขึ้นอยู่ตามไหล่เขา เชิงเขา และพื้นที่ค่อนข้างราบ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่  เต็ง  รัง  เหียง  เป็นต้น


สัตร์ป่า
 loading picture  loading picture  loading picture
สัตว์ป่าที่พบมี  ช้าง  วัวแดง  กระทิง  ซึ่งสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้จะอพยพข้ามไปมาในเขตติดต่อระหว่างประเทศไทยและลาว นอกจากนี้ยังมีหมี  เลียงผา  กวาง  เก้ง  เสือ  หมูป่า  หมาป่า  กระจง  อีเห็น  ไก่ฟ้า  ตะกวด  เต่า  นกยูง  นกนานาชนิดและงูชนิดต่าง ๆ


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture
เสาดินและคอกเสือ   เกิดจากการพังทลายของดินเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 20 ไร่ กระจัดกระจายไปตามสภาพพื้นที่ โดยมีป่าเต็งรังขึ้นอยู่ประปราย ลักษณะของเสาดินคล้ายแกรนด์แคนยอน เหมือนกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่  เสาดินและคอกเสือตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ไปตามเส้นทางเวียงสา-นาน้อย ประมาณ 5 กิโลเมตร
ปากนาย   เกิดจากสภาพป่าที่ถูกน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ท่วมถึง มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน  มีหมู่บ้านชาวประมงน้ำจืดอาศัยอยู่  สภาพทิวทัศน์สวยงามมากแห่งหนึ่ง  ระยะทางเข้าจากกิ่งอำเภอนาหมื่นไปประมาณ 27 กิโลเมตร
 loading picture
แก่งหลวง   เกิดจากแนวหินน้อยใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ในแม่น้ำน่าน รวมทั้งโขดหินและหน้าผา ยามหน้าน้ำจะมีเสียงน้ำกระทบโขดหินดังกึกก้อง ยามหน้าแล้งจะมองเห็นแนวโขดหินอย่างสวยงาม การเดินทางให้ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1083 (นาน้อย-ปางไฮ)  จากปากทางถึงแก่งหลวงประมาณ 35 กิโลเมตร
 loading picture
จุดชมวิวผาชู้   เป็นจุดที่เป็นหน้าผาใหญ่โดดเด่น สามารถมองเห็นทิวทัศน์และแม่น้ำน่านที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปตามที่ราบลุ่มอย่างงดงาม การเดินทางให้ไปตามเส้นทางเดียวกับทางไปแก่งหลวง จากปากทางเข้าถึงแก่งหลวงประมาณ 21 กิโลเมตร
ทิวทัศน์ฝั่งแม่น้ำน่าน   สภาพของสองฝั่งแม่น้ำมีป่าไม้ที่สวยงามตลอดจนโขดหินและหน้าผาต่าง ๆ เหมาะแก่การล่องแพหรือนั่งเรือชมธรรมชาติ


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |