อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

| หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
loading picture
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอเมือง จังหวัดตาก  ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิง มีสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  น้ำตก  ถ้ำ  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 779 ตารางกิโลเมตร หรือ 486,900 ไร่  ได้รับประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2507
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย มีที่ราบอยู่ทางตอนกลางพื้นที่ 2 แอ่งด้วยกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างกะทะขนาดเล็ก พื้นที่ 2,000-5,000 ไร่  แนวเทือกเขาที่สำคัญ คือ  เขาเย็น  เขาเต่าดำ  เขาตาดรูปไข่  เขาหมี  ดอยบางสูง  เขาบางจะเล ฯลฯ  มียอดเขาเย็นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่สูงที่สุด มีความสูง 1,898 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 300-2,000 เมตร
สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน   ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน
- ฤดูหนาว   ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม


พรรณไม้
 loading picture
สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบเขา  ป่าดิบแล้ง  ป่าสนและป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ได้แก่  ไม้สัก  แดง  ประดู่  มะค่าโมง  ตะเคียน  ตะแบก  เสลา  ชิงชัน  มะเกลือ  ยาง  สมพง  พลอง  ไม้กอต่าง ๆ  สนสองใบ  สนสามใบ  เหียง  เต็ง  รัง  เป็นต้น


สัตว์ป่า
 loading picture  loading picture
 loading picture  loading picture
สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่  เลียงผา  ช้าง  กวาง  เก้ง  กระจง  หมูป่า  หมี  หมูหรั่ง  เสือ  ลิง  ค่าง  ชะนี  กระต่ายป่า  กระรอก  เป็นต้น และนกนานาชนิด ได้แก่  นกเงือก  นกกาฮัง  นกแว่น  พญาลอ  ไก่ฟ้าหลังเทา  ไก่ป่า  เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture  loading picture
น้ำตกวังเจ้า   เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของคลองวังเจ้า แนวเขตจังหวัดตาก-กำแพงเพชร  เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลทิ้งตัวในแนวตั้งฉาก มีความสูงประมาณ 60 เมตร ความกว้าง 100 เมตร ถือเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ห่างจากถนนพหลโยธิน 29 กิโลเมตร อยู่บนถนนวังเจ้า-โละโดะ กม.ที่ 29 การเดินทางไปสะดวกสบาย
ปากคลองนาคีรี   เป็นแก่งน้ำตามธรรมชาติที่สวยงาม ไหลผ่านโขดหินแกรนิตที่ขาวสะอาด สะท้อนแสงเป็นจุดบริเวณที่คลองนาคีรี ไหลมารวมกับคลองวังเจ้า
น้ำตกสมอกล้วย   เป็นน้ำตกขนาดกลาง แต่มีลักษณะเด่นสวยงามเฉพาะตัว มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 40 เมตร ทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง ส่วนชั้นอื่นๆมีตวามสูงแตกต่างกันไป เป็นน้ำตกสีบุษราคัม มีลักษณะสวยงามแฝงด้วยความน่ากลัว อยู่ห่างจากน้ำตกวังเจ้า 1.5 กิโลเมตร เดินทางได้สะดวก
น้ำตกห้วยเต่าดำ   เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 200 เมตร โดยเฉพาะชั้นที่ 3 มีความสูงประมาณ 270 เมตร มีความสูงรวมกันทั้งหมดประมาณ 600 เมตร ชั้นที่ 3 ทิ้งตัวในแนวตั้งฉาก สวยงามมาก เป็นน้ำตกของห้วยเต่าดำที่ยิ่งใหญ่
โป่งน้ำร้อน   เป็นบ่อน้ำร้อนที่ผุดมาจากใต้พื้นดิน อยู่ห่างจากน้ำตกห้วยเต่าดำประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นโป่งน้ำที่สัตว์ป่าชอบมาอาศัยอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง เป็นต้น อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส
เขากระดาน   เป็นหน้าผาของเขาเต่าดำ อยู่ใกล้น้ำตกเต่าดำ มีลักษณะเหมือนมีคนเอากระดานมาเรียงต่อกันเป็นหน้าผาสูง ประมาณ 300 เมตร เป็นจุดเด่นเฉพาะตัว
ผากลม   เป็นหน้าผาสูงชันทุกด้าน 360 องศา มีลักษณะเหมือนเอาแท่งดินสอขนาดใหญ่มาปักไว้บนดิน มีลักษณะเด่นงดงามมาก อยู่ห่างจากน้ำเข้ารูประมาณ 3 กิโลเมตร
น้ำเข้ารู   เป็นชื่อที่ชาวเขาใช้เรียกชื่อบริเวณหนึ่ง ที่มีลักษณะตรงตัว คือ ลำห้วยโละโดะ ไหลลงมาถึงบริเวณนี้จะมุดหายเข้าไปในภูเขา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วไปโผล่อีกด้านหนึ่งของภูเขา จึงเรียกบริเวณนี้ว่า"น้ำเข้ารู"
โป่งแก๊ส   เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีแก๊สกำมะถันและควันไอน้ำขึ้นมาด้วย เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุม
ถ้ำเขาพนัง   เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ริมคลองสวนหมาก เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงามมาก มีความลึกจากปากถ้ำประมาณ 100 เมตร
ถ้ำนาและถ้ำเทพพนม   เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก มีสภาพคล้ายถ้ำเขาพนัง


| หน้าต่อไป | บน |