อุทยานแห่งชาติภูพาน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติภูพาน  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอพรรณานิคม อำเภอเมือง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  อำเภอสมเด็จ กิ่งอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วยป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  ทิวทัศน์  น้ำตก  ถ้ำ  หน้าผา  ตลอดจนพื้นที่ป่าแห่งนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นปัญหาในด้านทางการเมือง และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ยังเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้สำหรับต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติภูพาน
ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีเนื้อที่ประมาณ 655 ตารางกิโลเมตร หรือ 415,500 ไร่


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 loading picture
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและห้วยต่าง ๆ เช่นห้วยหินลาด  ห้วยบุ่น  ห้วยโคก  ห้วยม่วง  ห้วยเลา  ห้วยหินปูน  ห้วยอีคอน  ห้วยวังปลา เป็นต้น  ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำอูน ตามสันเขาและไหล่เขาบางแห่งเป็นทุ่งหญ้า บางแห่งมีหินโผล่สูงขึ้นมาพ้นระดับดินและยอดหญ้า ทำให้เกิดความงดงามตามธรรมชาติ และบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชัน
สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม  ฝนตกชุกประมาณเดือนกันยายน และฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน -เดือนกุมภาพันธ์  อากาศเย็นสบาย

สภาพป่าประกอบไปด้วยป่าเต็งรัง ขึ้นอยู่กระจัดกระจายโดยทั่วไป มีพันธุ์ไม้ ได้แก่  เหียง  พลวง  รกฟ้า  ส้าน  กระบก  เต็ง  รัง  เป็นต้น  ป่าดงดิบชื้นอยู่หนาแน่นตามบริเวณสองฝั่งลำห้วยและลำแม่น้ำ มีพันธุ์ไม้ ได้แก่  ไม้ตะเคียนต่าง ๆ  มะค่าโมง  ยาง  ประดู่  ตะแบก  พยุง  พะยอม  สมพง  แดง  นนทรี  เป็นต้น และป่าเบญจพรรณ ขึ้นอยู่ตามลาดเขาระหว่างป่าเต็งรัง กับป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ผสมกันไป ไม้พื้นล่างประกอบด้วย ไม้ไผ่ หวายต่าง ๆ ทุ่งหญ้ามีเนื้อที่กว้างขวาง  มีหญ้าเพ็ก  หญ้าคา และหญ้าคมบางขึ้นอยู่


สัตว์ป่า
 loading picture  loading picture  loading picture
สัตว์ป่าประกอบด้วย  ค่าง  ชะมด  บ่าง  กระรอก  เม่น  ลิงลมหรือนางอาย  เสือปลา  อีเห็น  กวาง  วัวแดง เสือโคร่ง  หมี  ไก่ป่า  ช้างป่า  และนกนานาชนิด เช่น  นกขุนทอง  นกแซงแซว  นกดุเหว่า  นกกางเขนดง  นกหัวขวาน  นกกวัก  เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture

loading picture
น้ำตกคำหอม   เป็นน้ำตกที่น่าสนใจมาก และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของชาวจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ในบริเวณน้ำตกแห่งนี้ทางราชการได้จัดงานสัปดาห์การท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงให้ราษฎรได้รู้จักความสำคัญของป่าไม้ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นประจำทุกปี น้ำตกแห่งนี้อยู่ใกล้เคียงกับน้ำตกตาดโตน ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐาน
พระธาตุภูเพ็ก   เป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจ อยู่บนเทือกเขาภูพาน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 544 เมตร  สร้างด้วยศิลาแลงในลักษณะของเทวาลัย ภายในยังมีพระพุทธรูปโบราณที่เพิ่งขุดพบ
น้ำตกปรีชาสุขสันต์   มีลักษณะเป็นลานหินลาดเอียงประมาณ 30-40 องศา ยาวประมาณ 12 เมตร บนลานหินที่ลาดเอียงนี้ มีน้ำไหลผ่านบนผิวเสมอกัน ทั้งแผ่นเหมือนกระดานลื่นที่มีน้ำคอยหล่อเลี้ยงอยู่  เรียกได้ว่าเป็นลานสไลด์เดอร์ธรรมชาติ
สะพานหินธรรมชาติ (ทางผีผ่าน)   มีลักษณะเป็นสะพานหินที่เชื่อมต่อระหว่างหินสองกลุ่ม ขนาดกว้างบนสะพานประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร ด้านใต้เป็นเวิ้งถ้ำกว้างใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ถ้ำเสรีไทย   เป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ไปต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของขบวนการเสรีไทย ซึ่งมีนายเตียง ศิริขันธ์ เป็นหัวหน้าขบวนการสายสกลนคร บริเวณใกล้เคียงยังมีร่องรอยการขุดแต่งเพื่อเป็นสนามบินลับ และที่สะสมกำลังพลอีกด้วย
ผานางเมิน   เป็นแนวหินผาที่ทอดตัวออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สามารถชมทิวทัศน์ออกไปไกลแสนไกล เหมาะแก่การตั้งค่ายพักแรม และดูพระอาทิตย์ตกดิน
ผาเสวย   อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นหน้าผาที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ณ ที่แห่งนี้ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้เคยเสด็จและประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงได้ชื่อว่าผาเสวย มาแต่บัดนั้น
เทือกเขาภูพาน   เป็นขุนเขาแห่งประวัติศาสตร์ที่มีผู้รู้จักมากที่สุด แต่เป็นดินแดนที่น้อยคนนักที่ได้เข้าไป สัมผัสความงดงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนคร-กาฬสินธุ์ สภาพป่า ภูเขา น้ำตก ยังบริสุทธิ์ ท้าทายต่อการพิสูจน์เสมอ


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |