อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  เป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในบริเวณตอนล่างของจังหวัดอุดรธานี และตอนบนของจังหวัดขอนแก่น สภาพทางธรณีเป็นภูเขาหินทราย ซึ่งมีชั้นของหินทรายอยู่ด้านบนระดับผิวดิน โดยมีชั้นของหินดินดานหรือหินดินดานปนทรายเป็นฐานด้านล่าง มีดินประเภทดินลูกรังและดินร่วนปนทรายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้  สัตว์ป่า  ทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ และสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  มีเนื้อที่ประมาณ 322 ตารางกิโลเมตร หรือ 201,300 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 50 ของประเทศ


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 loading picture
ภูเก้า   มีสัณฐานคล้ายกะทะหงายโดยมีที่ราบอยู่ตอนกลาง พื้นที่เช่นนี้ทำให้สัณนิษฐานได้ว่า พื้นที่ส่วนนี้น่าจะเป็นซากภูเขาไฟโบราณที่ดับสนิทไปแล้วหลายร้อยล้านปี หรือมิฉะนั้นก็เป็นการโก่งตัวของเปลือกโลกในบริเวณนี้ขึ้นมาเป็นขอบเทือกเขา เทือกเขาภูเก้าเป็นเทือกเขาสองชั้น ชั้นนอกเป็นภูเขาสูงและมีความลาดชันมาก ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันไม่มากนัก พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ บางแห่งเป็นที่ราบ
ภูพานคำ   เป็นแนวทิวเขายาวในเทือกเขาภูพาน เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้  บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขาเป็นแอ่งที่ราบต่ำลุ่มน้ำพอง ซึ่งเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ เมื่อมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ดังกล่าวนี้กลายเป็นทะเลสาบ ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยาน ฯ มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของภูพานคำ


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture
ทิวทัศน์ริมทะเลสาบ   เหนือเขื่อนอุบลรัตน์และเกาะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอุทยาน ฯ ทั้งหมด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำและพักแรม นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านประมง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และจะซื้อขายปลาได้ที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 loading picture  loading picture
หลักฐานร่องรอยมนุษย์ยุคหิน   ประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ร่องรอยที่ค้นพบมีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า 3,500 ปี  ในยุคสมัยบ้านเชียงซึ่งสังคมมนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหาร ปรากฏภาพเขียนสีและภาพสลักบนผนังภายในถ้ำ เช่น  ถ้ำเสือตก  ถ้ำพลาไฮ  ถ้ำเจ็ก  เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น  หอสวรรค์  หินปราสาท  น้ำตกตากฟ้า  น้ำตกตาหินแตก และจุดชมวิวที่ภูเขาด้านใต้ บริเวณวัดพระพุทธภูเก้า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |