อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน ท้องที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีป่าเต็งรัง บริเวณลานหินหรือภูเขาหิน และในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขา ปรากฏเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม หินมีลักษณะและรูปทรงแปลก ๆ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซึมตลอดปี ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร มีเนื้อที่ประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,200 ไร่
    มุกดาหารได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2531  นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 59 ของประเทศ


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 loading picture
สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วย  ภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ  ภูนางหงษ์  ภูถ้ำพระ  ภูหลักเส  ภูหินเทิบ  ภูมโน มียอดเขาภูจองสีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือ สูงประมาณ 420 เมตรจากระดับน้ำทะเล  มีสภาพเป็นภูเขาหิน ตลอดทั้งมีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันในรูปต่าง ๆ หน้าผาสูงชัน และดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น  ห้วยตาเหลือก  ห้วยลิง  ห้วยเรือ  เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  มีสภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
- ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม
- ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังตามธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่  ตะแบก  พะยอม  ตะเคียน  ประดู่  แดง  มะไฟ  มะค่า  ชิงชัน  กะบก  กะบาก  ส้าน  จิก  ดิ้ว  จำปีป่า  ยมหอม  เหียง  เต็ง  รัง  เป็นต้น


สัตว์ป่า
 loading picture  loading picture
 loading picture  loading picture
สัตว์ป่าที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่ เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่  หมูป่า  กวาง  เก้ง  ไก่ป่า  ไก่ฟ้า  หมาจิ้งจอก  ลิง  นกยูง  กระต่าย และนกนานาชนิด


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
ภูผาเทิบ   ซึ่งมีความหมายถึงภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้ มีกลุ่มหินประกอบด้วยหินรูปร่างลักษณะต่าง ๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตรพิศดาร บนลานหินกว้างและยาวเป็นสวนหิน เปรียบเสมือนประติมากรรมธรรมชาติ  หินบางก้อนมีรูปร่างคล้ายไอพ่น  รองเท้าทรงสูง  เก๋งจีน  มงกุฏคล้ายสถูป  เป็นต้น  บริเวณลานหินมีป่าเต็งรัง มีลักษณะแคระแกรนสวยงาม และในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะต้องเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด
ภูถ้ำพระ   มีน้ำตกถ้ำพระและเป็นแหล่งน้ำซับตลอดปี บริเวณน้ำตกจะมีเพิงหินคล้ายถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ฟุต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 และพระพุทธรูปไม้หลายร้อยองค์ รูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ บนลานหินมีหินรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน ดูแปลกและสวยงาม
ภูนางหงษ์   มีหินธรรมชาติรูปหงษ์ขนาดใหญ่อยู่กลางหินกว้าง และมีก้อนหินขนาดใหญ่วางทับกันอยู่เป็นรูปร่างต่าง ๆ สีต่าง ๆ กัน
ภูหลักเส   เป็นการเล่าสืบกันต่อมาแต่โบราณว่า มีหลักทองคำตั้งอยู่บนกลางเนินเขานี้แล้วต่อมาหายไป ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "เสาเส" (ภาษาภูไท แปลว่า เสาหาย)  ต่อมาจึงเรียกเป็นภูหลักเส มีจุดเด่นคือป่าแคระและเป็นสถานที่ชมวิว
ภูมโน   เป็นภูเขาที่อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองมุกดาหาร บนยอดเขาจะมีศาลาที่พักและรอยพระพุทธบาทจำลองลึก 1 เมตร  เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ถ้ำฝ่ามือแดง   เป็นเพิงหินกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร  มีรูปรอยฝ่ามือแดงติดผนังถ้ำ  ซึ่งมีลักษณะเป็นการจุ่มสีแล้วทาบลงไปบนผนังหิน 2 มือและ อีก 4 มือเป็นร่องรอยการวางมือทาบบนผนังหินแล้วพ่นสีทับ  เป็นร่องรอยการสื่อความหมายของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 3,000 ปี
วังเดือนห้า   เป็นแอ่งน้ำซึ่งจุน้ำฝนที่ไหลเป็นธารจากลานหิน สามารถที่จะลงไปแช่และอาบน้ำเล่นได้อย่างสบาย อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯมากนัก
ถ้ำลอด   เป็นถ้ำเล็ก ๆ ที่สามารถลงมาจากหน้าผา เพื่อที่จะเดินต่อไปยังภูนางหงษ์ และภูหลักเส ระหว่างทางจากถ้ำลอดไปยังภูหลักเส จะพบบริเวณที่ชาวบ้านได้ขุดพบเศษถ้วยชามและของโบราณ
นอกจากนี้ยังมีหน้าผาต่าง ๆ  ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีความสวยงามแปลกตากันไปแต่ละด้าน อาทิเช่น  ผาอูฐ  ผางอย  ผาปู่เจ้าและผาไทร

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |