อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  มีสภาพป่าที่สมบูรณ์รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้ และยังเป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่ง  ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ  เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม  อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 815 ตารางกิโลเมตร หรือ 509,200 ไร่
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ภาคละ 1 แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการออกประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤาษี  ป่าเขาบ่อแร่  ป่าห้วยเขย่ง  และป่าเขาช้างเผือก  ในท้องที่ตำบลท่าขนุน ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ  และตำบลปรั่งเพล ตำบลหนองคู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2504


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 loading picture
สภาพภูมิประเทศอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี  มีเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวตามแนวเหนือใต้  มีความสูงประมาณ 200-1,700 เมตร และมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 950 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูน  หินลูกรัง เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแควน้อย
สภาพภูมิอากาศ อยู่ในเขตโซนร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมจากทะเลอันดามัน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม  จะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
- ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- มกราคม  มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม  มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37-38 องศาเซลเซียส  ในเดือนเมษายน


พรรณไม้
 loading picture
สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบเขา  ป่าดิบแล้ง  มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่  ไม้ยาง  แดง  ประดู่  ตะเคียนทอง  ตะคร้อ  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  และไม้พื้นล่างจำพวกไม้ไผ่ต่าง ๆ


สัตว์ป่า
 loading picture  loading picture
สัตว์ป่าที่พบโดยทั่วไป ได้แก่  ช้างป่า  กระทิง  หมี เสือ  กวาง  เก้ง  เลียงผา  หมูป่า  เม่น ลิง  ค่าง  ชะนี  กระต่ายป่า  กระรอก  กระแต  และนกนานาชนิดจำนวนมาก


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม   ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนเขาแหลมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ  เขาหินที่มีหน้าผาสูงชันสวยงาม และทะเลสาบ
ถ้ำเกริงกระเวีย   เป็นถ้ำที่อยู่ทางตอนเหนือของบ้านเกริงกระเวีย มีหินงอกหินย้อย และธารน้ำไหลผ่าน ภายในถ้ำสวยงามมาก มีความลึกประมาณ 300-400 เมตร อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ 40 กิโลเมตร
 loading picture  loading picture
น้ำตกเกริงกระเวีย   มีความสูงประมาณ 5 เมตร อยู่ริมถนนสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี  อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิประมาณ 45 กิโลเมตร
น้ำตกไดช่องถ่อง   เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร มีความสวยงาม อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิประมาณ 47 กิโลเมตร
เจดีย์บูอ๋อง   มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญ สร้างอยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ  มีบึงใหญ่ล้อมรอบ ในบริเวณบึงจะมีบัวนานาชนิด เป็นที่เคารพของประชาชนโดยทั่วไป ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ของทุกปี จะมีประชาชนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |