อุทยานแห่งชาติไทรโยค

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
 loading picture
อุทยานแห่งชาติไทรโยค  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน ท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่ 500 ตารางกิโลเมตร หรือ 312,500 ไร่  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ได้เสด็จประพาสน้ำตกไทรโยค และได้ลงสรงน้ำในธารน้ำ
หลังจากนั้นน้ำตกไทรโยค จึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และผู้คนโดยทั่วไป ดั่งเพลง  เขมรไทรโยค  เป็นเพลงไทยอมตะ บรรยายถึงความซาบซึ่งในธรรมชาติ และความงามของน้ำตกไทรโยค ยังความประทับใจแก่ชาวไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้
ได้รับเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าวังใหญ่ ป่าแม่น้ำน้อย และป่าห้วยเขยง ในท้องที่ตำบลสิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลไทรโยค ตำบลวังกระแจะ ตำบลบ้องตี้ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2523 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 19 ของประเทศ และเป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค  ครอบคลุมพื้นที่ป่าวังใหญ่  ป่าแม่น้ำน้อย และป่าห้วยเขยง  ส่วนหนึ่งอยู่ในป่า โครงการไม้กระยาเลย มีสภาพป่าเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับซับซ้อน  ภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ส่วนหนึ่งของภูเขาเทือกนี้ ทอดตัวยาวจากเหนือลงมาใต้ ด้านทิศตะวันตกจรดชายแดนประเทศพม่า ส่วนที่สูงที่สุดคือ  ยอดเขาแขวะ สูงประมาณ 1,327 เมตร รองลงมาคือ ยอดเขาเราะแระ สูงประมาณ 1,125 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 loading picture
ลักษณะภูมิอากาศ  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส  ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว มีหมอกจัดในฤดูฝน ฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และแล้งที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาวเหมาะแก่การเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคมากที่สุด ด้วยสภาพป่าที่เขียวขจี ธารน้ำไหลแรงที่สายน้ำตก กลุ่มหมอกที่ไหลเรี่ยลำแควน้อยเป็นมนต์ขลังแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก


พรรณไม้
 loading picture
สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง มีไม้ไผ่เป็นพื้น เช่น  ไม้รวก  ไม้ไผ่ป่า  ไม้ไผ่นวล  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีป่าสัก ซึ่งขึ้นอยู่ในแนวแคบ ๆ สองฝั่งแม่น้ำแควน้อย ป่าเต็งรังมีเป็นส่วนน้อย ส่วนป่าดงดิบชื้นจะมีอยู่ทางด้านตรงข้ามฝั่งแม่น้ำแควน้อย ไปจนติดชายแดนประเทศพม่า


สัตว์ป่า
 loading picture  loading picture
สัตว์นานาชนิดจากการสำรวจพบรอยเท้า  เก้ง  กวาง  ในบริเวณถ้ำหลายแห่ง และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เชื่อถือได้พบว่า มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น  ช้าง  กระทิง  วัวแดง  เสือ  หมี  ชะนี  ไก่ฟ้า  นกนานาชนิด  ซึ่งสัตว์เหล่านี้หากินข้ามเขตเทือกเขาของไทยและพม่า


สถานที่ท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
น้ำตกไทรโยค   เป็นน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยแยกเป็น 2 แพร่ง  ต้นกำเนิดของสายน้ำ เชื่อว่าเกิดจากอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียว รองรับด้วยชั้นหินสลับกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 8 เมตร  ทางด้านใต้เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากกว่า สายน้ำที่พุ่งตกลงมากระเซ็นสู่ลำน้ำแควน้อย เราสามารถชมทัศนียภาพของน้ำตกไทรโยคได้ โดยการเดินข้ามสะพานแขวนไปยังฝั่งตรงข้าม หรือโดยทางน้ำในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัสบรรยากาศของ ความหนาวเย็นแห่งสายน้ำและขุนเขา กลุ่มหมอกที่ลอยตัวเรี่ยผิวน้ำผ่านน้ำตก มีเสน่ห์ชวนให้หลงไหลยิ่งนัก
น้ำตกไทรโยคน้อย (เขาพัง)   เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขา มาตามลำธารเล็ก ๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูน แผ่กระจายไปตามพื้นเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงาของพันธุ์ไม้นานาชนิด ในลำธารมีต้นกกขึ้นอยู่กระจัดกระจาย  นับเป็นบรรยากาศที่ชวนให้ไปสัมผัสอีกแห่งหนึ่ง
แม่น้ำแควน้อย   เป็นสภาพแม่น้ำฝั่งตะวันตกของประเทศ มีโขดเขาเกาะแก่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ร่องน้ำที่ลัดเลาะไปตามซอกเขาหินปูน ความแตกต่างของพื้นที่และเกาะแก่ง เป็นเหตุให้แม่น้ำสายนี้ ไหลเชี่ยวกราก บางตอนเป็นหาดทรายยื่นออกมาในลำน้ำ เป็นที่ชื่นชอบของนักล่องแพโดยทั่วไป
 loading picture  loading picture
ถ้ำดาวดึงส์   เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงและงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ถ้ำลึกประมาณ 100 เมตร แบ่งเป็นห้องได้ถึง 8 ห้อง  มีชื่อตามลักษณะของหินงอก หินย้อย โดยทั่วไปมีสีขาว เช่น  ห้องโคมระย้า  ห้องเจดีย์  ห้องจีบม่านฟ้า  เป็นต้น
ถ้ำละว้า   อยู่ห่างจากน้ำตกไทรโยคโดยทางน้ำประมาณ 20 กิโลเมตร ไปทางตอนใต้ของอุทยาน ฯ ปากถ้ำแคบ แต่ภายในกว้างขวาง หินงอก หินย้อย สวยงามมากแห่งหนึ่ง และมีห้องโถงกว้างใหญ่คล้ายท้องพระโรง
 loading picture
ค้างคาวคุณกิตติ   ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Crasoonyeteris thonglongyai เป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบคือ คุณกิตติ ทองลงยา ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2516  นับเป็นค้างคาววงศ์ใหม่มีเพียงชนิดเดียวในโลก และนับเป็นค้างคาวที่เล็กที่สุดในประเทศ และเท่าที่สำรวจพบ ปรากฏว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 1.5-2 กรัม ลำตัวยาว 2.5-3 เซ็นติเมตร  มีสีน้ำตาล  กางปีกออกจะกว้างประมาณ 10 เซ็นติเมตร  หูค่อนข้างใหญ่  จมูกคล้ายจมูกหมู  อาศัยอยู่ตามถ้ำโดยทั่วไป จะอพยพย้ายถิ่นทันที่หากถูกรบกวนโดยมนุษย์  ปัจจุบันพบอยู่แห่งเดียวที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค
นอกจากนั้น ยังมีถ้ำอีกหลายแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค  มีความสวยงามตามธรรมชาติ และมีความสำคัญต่อทางโบราณคดี ที่พาดพิงถึงประวัติอันยาวนานของมนุษย์ยุคหิน เท่าที่เคยขุดพบที่ถ้ำพระ  ถ้ำละว้าและถ้ำไทรโยค


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |