อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

| ย้อนกลับ |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกาศจัดตั้งเมื่อ 31 ธันวาคม 2534  มีเนื้อที่ประมาณ 266,000 ไร่  เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง  สภาพป่าสวยงามประกอบด้วย พันธุ์ไม่ป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ มีร่องน้ำลำธารใสสะอาด  เป็นแหล่งอาศัยและหากินของสัตว์ป่า มีทิวทัศน์สวยงาม มีน้ำตกหลายแห่งและมียอดเขาหนอง  ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงประมาณ 1,530 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. 2534  นับเป็นอุทยานแห่งชาติ


สถานที่ท่องเที่ยว
เนื่องจากมีสภาพป่าที่สมบูรณ์  ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นและเป็นแห่งท่องเที่ยวสำคัญ
น้ำตกดาดฟ้า   เป็นน้ำตกที่มีขนาดสูง และใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 10 ชั้น ชั้นสูงสุดมีหน้าผาสูงชันประมาณ 80 เมตร ในฤดูฝน น้ำตกจะมีน้ำมาก ไหลพรั่งพรูเต็มหน้าผาดูราวกับไหลลงมาจากฟากฟ้า จึงได้ชื่อว่า "น้ำตกดาดฟ้า"   ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำตกเหมืองทวด   เป็นน้ำตกที่รู้จักกันแพร่หลายในเขตอำเภอบ้านนาสาร มี 7 ชั้น ชั้นสูงสุดประมาณ 20 เมตร  บริเวณน้ำตกร่มรื่นมีแอ่งน้ำสวยงาม ตั้งอยู่ในื้องที่บ้านเหมืองทวด หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำตกสามห้าเจ็ด   เป็นน้ำตกที่สวยงามมากสูงประมาณ 25 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำตกคลองน้ำเฒ่า   เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีน้ำไหลตลอดปี สูงประมาณ 35 เมตร บริเวณ
น้ำตกเพชรพนมวัฒน์   เป็นน้ำตกที่สวยงามสูงประมาณ 30 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นมีลักษณะแปลกตาดูงดงาม ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 น้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นกว้างมีลักษณะแปลกตาดูงดงาม มีจำนวน 2 ชั้น  ชั้นที่ 2 มีน้ำไหลลาดลงมาเป็นสามสายสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำตกคลองคันเป็ด   เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก สูงประมาณ 20 เมตร มีจำนวน 7 ชั้น บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะงดงามตา ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ้ำเหมก   เป็นถ้ำหินปูน ไม่กว้างนักแต่มีเพดานถ้ำสูง ภายในถ้ำมีผึ้งหลวงเกาะทำรังเป็นจำนวนมากทุกปี ถ้ำนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกดาดฟ้า ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ้ำเหม็น (ถ้ำขมิ้น)   เป็นถ้ำหินปูน มีขนาดกว้างใหญ่มาก ภายในถ้ำแยกได้หลายเส้นทางบางเส้นทางยาวไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร มีหินย้อยที่สวยงาม มีค้างคาวและมูลค้างคาว จำนวนมาก ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขาหนอง   เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงประมาณ 1,530 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเมฆหมอกปกคลุมยอดเขาตลอดปี บนยอดเขามีหนองน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่  มีพันธุ์ไม้ป่าดิบป่าดิบเขา มีมอสและตะไคร่น้ำเกาะตามลำต้นไม้ อากาศหนาวเย็น
สันเย็น   เป็นแนวสันเขาด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ  มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร  มองจากระยะไกลจะเป็นแนวเขาเรียบเสมอเป็นทิวยาวบนสันเขา  มีระดับความสูง 1,000-1,300 เมตร  มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิด  ไม่สามารถพบเห็นตามป่าเบื้องล่าง


| ย้อนกลับ | บน |