อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture
ข้อมูลทั่วไป
            เมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้ประกาศให้พื้นที่ชายฝั่ง และพื้นน้ำทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร จากฝั่งทาง  ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าสนทะเล  ป่าเขารวก  ป่าเขาเมือง หาดในยาง หาดในทอน   ในท้องที่ตำบลไม้ขาว  ตำบลสาคู และตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมพื้นที่ 90 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติให้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติหาดในยาง
            ในปี พ.ศ. 2533 ได้ทำการผนวกพื้นที่ราชพัสดุบริเวณท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง เพิ่มเติมให้อุทยานแห่งชาติ ในยางเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2535 และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติในยางใหม่ว่า อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
 loading picture
อุทยานแห่งนี้ประกอบด้วยผืนน้ำถึงประมาณร้อยละ 76 และพื้นดินร้อยละ 24 ลักษณะพื้นที่ ยาวไปตามชายฝั่งทะเลประมาณ 23 กิโลเมตร โดยแนวเขตในทะเลห่างออกไปจากฝั่งประมาณ 5 กิโลเมตร

พรรณไม้
loading picture
พื้นที่ป่าธรรมชาติในเขตอุทยาน มีทรัพยากรชีวภาพทางบกไม่หลากหลายนัก ชนิดป่าในอุทยานมีเพียง   3 ชนิดคือ  ป่าดงดิบ  ป่าชายหาด  และป่าชายเลน
ป่าดงดิบ   พบอยู่ในบริเวณป่าเขารวกและป่าเขาเมือง มีขนาดพื้นที่ไม่มากนัก ไม้ที่พบมีไม้ตะเคียน ไม้ยาง ไม้หลุมพอ และพิกุลป่า เป็นต้น
ป่าชายหาด   เป็นป่าโปร่งพบอยู่ทั่วไปตามแนวหาด มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร พันธุ์ไม้หลักใน  ป่าชายหาดที่พบโดยทั่วไปประกอบด้วย  สนทะเล  โพทะเล  หูกวาง  จิกเล  เสม็ด  หว้า  โสก  ลำเจียก  ผักบุ้งทะเล ลิ้นห่าน และครามป่า
ป่าชายเลน  เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ พบทั่วไปบริเวณคลองน้ำจืด ที่น้ำทะเลท่วมถึง เช่น ปากคลองท่านุ่น และคลองอู่ตะเภา มีขนาดประมาณ 1.3 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นป่าชายเลนธรรมชาติผืนใหญ่ผืนสุดท้าย   ของจังหวัดภูเก็ต พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่   โกงกางใบใหญ่  โกงกางใบเล็ก  โปรงขาว  โปรงแดง  ตะบูนขาว ตะบูนดำ   แสมฝาดดอกขาว  ฝาดดอกแดง  ถั่ว  เถาถอบแถบ

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
ในป่าดงดิบจะมีพวกนกและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด ในป่าชายหาดจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่าง ๆ เช่น  นกกางเขนบ้าน  นกเอี้ยงสาริกา  นกแซงแซว  นกเขาใหญ่  นกปรอด  นกขมิ้นท้ายทอยดำ  บริเวณชายหาดจะมี  ปูต่าง ๆ  จักจั่นทะเล และเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล  ซึ่งจะขึ้นมาวางไข่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ที่ป่าชายเลนจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพาะพันธุ์ หลบภัยของสัตว์ป่าและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เช่น นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ  นกกินเปียว  นกชายเลนปากแอ่น  นกอีก๋อยเล็ก  นกกวัก  นกอัญชันอกเทา  นกออก  เหยี่ยวแดง เหี้ย  งูกะปะ  ปลาเก๋า  ปลากระบอก  ปลาจวด  ปลาตีน  ปลาหัวตะกั่ว  ปลากด  กุ้ง  หอย และปู เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ คือชายหาดที่มีความร่มรื่นด้วยทิวสนธรรมชาติและ พรรณไม้ป่าชายหาดที่ร่มรื่น มีชายหาดสวยงามขาวสะอาดยาวต่อเนื่องถึง 13 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลประกอบ  ไปด้วยแนวปะการังน้ำตื้น อันเป็นที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิด
หาดทรายแก้วและท่าฉัตรไชย   อยู่บริเวณสะพานสารสินและสะพานเทพกษัตรี  ซึ่งเชื่อมจังหวัดภูเก็ต  กับจังหวัดพังงาที่บ้านท่าฉัตรไชย มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม ต่อจากผืนป่าโกงกาง หาดทรายแก้ว ซึ่งทอดโค้งสู่หาดไม้ขาว เป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
หาดไม้ขาว   เป็นหาดที่ยาวที่สุดในจังหวัดภูเก็ต แนวหาดเริ่มจากหาดในยาง ผ่านสนามบินไปจนจด หาดทรายแก้ว มีทรายขาวติดต่อกันตลอดเกือบเป็นเส้นตรง เป็นหาดที่มีจักจั่นทะเล  ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลตัวเท่าแมลงทับ เปลือกและขาเหมือนกุ้ง โดยเฉพาะไข่เหมือนกุ้งมาก จักจั่นทะเลมีสีกลมกลืนกับสีของหาดทราย
หาดในทอน   ลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่งามแปลกตา ลักษณะเป็นหาดทรายขาวยาวทอดโค้งออกจากตัวเกาะ   เป็นเกาะที่กำบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี นับเป็นมุมสงบเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำทะเล


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |