อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture
ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524  มีพื้นที่ประมาณ 231 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เกาะแก่งด้านนอกฝั่ง
นับจากปากอ่าวทางด้านเหนือ ในท้องที่อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  มีหาดทรายขาว  น้ำใส ถ้ำสวย  มีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก  ทอดเชื่อมระหว่างเกาะ มีคุณค่าทางนิเวศน์วิทยาอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งอาศัยของสรรพชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะ พะยูน สัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์
คำว่า  เจ้าไหม ใช้เรียกได้ทั้งหมู่บ้าน  ลำคลอง  หาดทราย   ถ้ำ   ภูเขา  เกาะ   รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 loading picture  loading picture
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมทั้งเกาะมุกต์  เกาะกระดาน  เกาะแหวน  เกาะเชือก  เกาะปลิง  เกาะเจ้าไหม  เกาะเมง
พื้นน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร มีแนวปะการังเป็นบริเวณกว้างตามไหล่เกาะ ที่มีความลาดชันสูง

พรรณไม้
 loading picture  loading picture
บริเวณเกาะต่าง ๆ ในอุทยาน รวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งทะเล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสังคมของพืชป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าเขาหินปูน มีพันธุ์ไม้สำคัญได้แก่  ยาง  หลุมพอ  ตะเคียนหิน  โกงกาง  ตะบูน  ถั่ว โปรง  หูกวาง  สนทะเล  โพทะเล  จันทน์ผา  เป็งทะเล และสลัดได เป็นต้น
แหล่งสังคมของพืชน้ำที่สำคัญคือ หญ้าทะเลที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายของพืชและสัตว์ ในทะเลเป็นที่หลบภัย แหล่งอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัยของลูกปลา  ลูกกุ้ง  เต่า  เป็นแหล่งอาหารของ  พะยูน หญ้าทะเลที่พบมี 8 ชนิด ได้แก่หญ้าผมนาง หญ้าชะเงาเขียวปลายแฉก หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้ำตาล หญ้าชะเงาใบสั้นปล้องยาว  หญ้าใบสน  หญ้าเต่า  หญ้าชะเงาใบยาว  และหญ้าใบมะกรูด

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
            สัตว์ที่พบในบริเวณอุทยานได้แก่   ลิง  ค่าง  หมูป่า  ลิ่น  นกกระสาคอดำ  นกกระยางเขียว  นกยางทะเล นกออก  แย้  เหี้ย  จงโคร่ง ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture
ในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน เป็นระยะปลอดมรสุม เป็นห้วงเวลาที่เหมาะที่จะมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม ซึ่งจะได้พบกับธรรมชาติที่น่าสนใจหลายรูปแบบ
บ่อน้ำร้อน   ตั้งอยู่บริเวณตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง  น้ำในบ่อมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส ฟองพรายน้ำที่ผุดพลุ่งขึ้นมา เป็นครั้งคราว จะมีกลิ่นกำมะถันจาง ๆ แทรกขึ้นมาด้วย
loading picture
เกาะเจ้าไหม   ห่างจากตัวจังหวัดตรังประมาณ 60 กิโลเมตร ตามชายทะเลมาทางปากเม็ง เกาะเจ้าไหม ถูกโอบล้อมด้วยทะเลด้านหนึ่ง และลำคลองอีกด้านหนึ่ง มีเขารูปกระโดงฉลามโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ ห่างจากเขากระโดงฉลามมาประมาณ 5 กิโลเมตร ไปจรดหาดหยงหลิงเป็นหาดยาว และความกว้างขวางเหมาะแก่การพักแรม แต่หาดนี้น้ำลึกและคลื่นจัด  จึงควรระวังในการเล่นน้ำทะเล ถัดเข้าไปเป็นชายหาดที่ทอดไปทางตะวันตก เรียกว่า หาดเจ้าไหม เป็นบริเวณน้ำตึ้น จึงเหมาะในการเล่นน้ำทะเล เบื้องหน้าจะเห็นเกาะลิบง อยู่ไม่ไกลนัก บนชายหาดเป็นดงสนร่มรื่นสุดชายหาด คือ โขดเขาอีกด้านหนึ่ง ของเขากระโดงฉลาม ในขณะน้ำลงอาจเดินลัดเลาะโขดหินไปสู่เวิ้งอ่าว เล็ก ๆ อีกแห่งหนึ่งชื่อ อ่าวปอ ลึกเข้าไปตามคลองเจ้าไหม เป็นที่ตั้งของถ้ำเจ้าไหม สามารถแล่นเรือไปถึงปากถ้ำได้ ถ้ำเจ้าไหมมีหลายชั้นซับซ้อน ชั้นล่างเป็นถ้ำกว้าง มีหินงอกหินย้อยเหมือนเสาขนาดใหญ่ ถ้ำชั้นบนต้องปืนหน้าผาขึ้นไปทางขวาอีกประมาณ 100 เมตร ตามผนังถ้ำมีลักษณะเหมือนเปลือกหอย เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ และมีแอ่งน้ำใสเย็นก่อนเข้าสู่ถ้ำชั้นใน
หาดหยงหลิง-หาดสั้น   อยู่ทางด้านทิศใ่ต้ต่อจากหาดยาว เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน ชื่อว่า หาดหยงหลิง สุดชายหาดเป็นเขาสูงเต็มไปด้วยเวิ้งและโพรงถ้ำ สามารถเดินลัดเลาะออกไปสู่หน้าผาริมทะเลได้ ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีชายหาดอีกแห่งหนึ่งคนละฟากเขาชื่อ หาดสั้น และไกลออกไปทางทิศเหนือ คือ แหลมหยงลำ
 loading picture
เกาะมุกต์   อยู่ในตำบลลิบง อำเภอกันตัง เป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในน่านน้ำจังหวัดตรัง มีพื้นที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ร้อยละ 80 เป็นภูเขายอดสูงสุด สูงประมาณ 300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของถ้ำมรกต  ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำน้ำ มีทางเข้าเป็นโพรงเล็ก ๆ พอเรือลอดได้ในช่วงน้ำลง โพรงถ้ำแคบ คดเคี้ยว และมืด ยาวประมาณ 80 เมตร น้ำทะเลสีใสมรกต หาดทรายขาวสะอาด ป่าบนเขาเป็นป่าดิบชื้น  ใต้หัวแหลมเกาะมุกต์ เป็นป่าชายเลน ทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีปะการังอ่อนหลากสี ทางด้านตะวันออกเป็นแนวหญ้าทะเล
เกาะกระดาน   อยู่ห่างจากเกาะมุกต์ไปทางทิศตะวันตก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  ตัวเกาะมีลักษณะเหมือนภูเขาห้าลูกติดต่อกันเป็นพืด  มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ร้อยละ 70 เป็นภูเขา  จุดสูงสุดประมาณ 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล  สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีแนวปะการังตลอดชายฝั่งของเกาะ มีปะการังอ่อนและกัลปังหา ทางด้านทิศใ่ต้ของเกาะ
loading picture
เกาะเชือก   เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกต์ และเกาะกระดาน ประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะ อยู่ติดกันมีพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะโดด ไม่มีพื้นที่ราบ จุดสูงสุด 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล เกาะที่อยู่ด้านตะวันออกมีสัมปทานรังนก สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีปะการังแข็ง  ปะการังอ่อน  ดอกไม้ทะเล กัลปังหา สลับกันอยู่ตลอด แนวชายฝั่งซึ่งมีปะการังค่อนข้างสมบูรณ์มาก บริเวณเกาะเชือกมีถ้ำตื้น ๆ สามารถดำน้ำหรือนำเรือเข้าไปได้ในช่วงน้ำลง
เกาะแหวน   มีพื้นที่ประมาณ 0.2 ตารางกิโลเมตร จุดสูงสุดประมาณ 220 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนก สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีดงปะการังทั้งน้ำตื้น และน้ำลึก  ดอกไม้ทะเล  กัลปังหา สลับกันตลอดชายฝั่ง มีแนวปะการังค่องข้างสมบูรณ์ อยู่ในระดับความลึก 10-20 ฟุต ส่วนใหญ่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกของเกาะ ด้านทิศตะวันตก ระดับความลึก 60 ฟุต ไม่มีปะการังเลย
 loading picture
หาดฉางหลาง   เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร และห่างจากหาดเจ้าไหมประมาณ 16 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของหาดจรดเขาริมน้ำ คือnเขาแบนะ มีร่องรอยภาพเขียนสีแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่ค่อนข้างลบเลือน พื้นที่ชายหาดบริเวณเชิงเขา ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ มีบ้ำน้ำจืด เหมาะแก่การพักแรม ทางด้านทิศเหนือสุดของหาดคือ คลองฉางหลาง บริเวณปากคลองมีทัศนียภาพที่หลากหลาย
หาดปากเม็ง   เป็นหาดทรายชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของจังหวัดตรัง อยู่ห่างจากตัวเมือง 40 กิโลเมตร โขดเขาใหญ่หลางน้ำมีรูปร่างคล้าย คนนอนหงายทอดยาวไปทางด้านเหนือคือเกาะเม็งหรือเกาะแมง เป็นสัญลักษณ์ประจำหาดนี้


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |