อุทยานแห่งชาติแหลมสน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture
ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติแหลมสน   ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน  ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง  อำเภอกะเปอร์  กิ่งอำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  และอำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2526  นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 46 ของประเทศไทย  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร  และหมู่เกาะ 2 แห่ง คือ   หมู่เกาะกำใหญ่  และหมู่เกาะกำนุ้ย  รวมทั้งเกาะต่างๆอีก 8 เกาะคือ  เกาะหมู  เกาะเปียกน้ำน้อย  เกาะเปียกน้ำใหญ่ เกาะเทา  เกาะค้างคาว  เกาะล้าน  เกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่   เกาะกำใหญ่เป็นเกาะที่มีความสูงที่สุด  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 เมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
 loading picture
ชายฝั่งของอุทยานเป็นชายฝั่งแคบๆ  มีลำน้ำสายสั้นๆขนาดเล็กจำนวนมาก  จากที่สูงตอนในของแผ่นดิน  ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน  ได้แก่  คลองของ  คลองลัดโนด  คลองขะนุด  และคลองบางเบน  จุดสูงสุดของชายฝั่งอยู่ที่อ่าวนาง  สูงประมาณ 260 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ชายฝั่งบริเวณปากลำน้ำเป็นป่าชายเลน  เนื่องจากน้ำได้พัดพาเอาตะกอนมาทับถมบริเวณปากน้ำ

พรรณไม้
 loading picture
บริเวณชายหาด จะพบไม้ป่าชายหาด ที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง  พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่  สนทะเล  หยีทะเล  และจิกทะเล  ในบริเวณส่วนกลางของเกาะต่างๆ  และบริเวณภูเขาของเกาะบางเบน  เขาปากเตรียมเป็นป่าดงดิบ  ไม้ที่พบเป็นพวกไม้ยาง หวาย  และระกำ  ป่าชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง  เป็นป่าชายเลน  พันธุ์ไม้ที่พบมีไม้โกงกางใบใหญ่  โกงกางใบเล็ก  พังกาหัวสุม  ถั่วดำ  ถั่วขาว  ตะบูนขาว  ตะบูนดำ  ลำแพน  แสมขาว  และโปรงแดง

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
อุทยานแห่งนี้เหมาะสมเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทด้วยกัน เช่น  กระแตธรรมดา  ลิงแสม  ค่างแว่นถิ่นใต้  อีเห็นข้างลาย  หมีขอ  หมูป่า  กระจง  ลิ่นใหญ่  พญากระรอกดำ  อ้นใหญ่  เม่นหางพวง ฯลฯ  จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2538 พบนกทั้งหมด 138 ชนิด  เป็นนกประจำถิ่น 80 ชนิด นกอพยพในฤดูหนาว แต่ไม่ใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 54 ชนิด  และนกอพยพตามฤดูกาลอื่น 4 ชนิด ได้แก่  นกยางทะเล  เหยี่ยวแดง  นกออก  นกกระแตแต้แว๊ด  นกเด้าดิน  นกนางนวลแกลบ  นกเขาใหญ่  นกกินเปี้ยว  นกเงือกกรามช้าง  นกนางแอ่นบ้าน  นกปรอด  นกแซงแซว  นกขมิ้นท้ายทอยดำ  นกขุนทอง ฯลฯ
ในบริเวณหมู่เกาะกำ และเกาะค้างคาว  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำได้ดี

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture  loading picture
ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะในการไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแหลมสน
ชายหาดบางเบน   เป็นชายหาดยาวและกว้างใหญ่ เม็ดทรายละเอียด มีป่าสนธรรมชาติร่มรื่นบริเวณชายหาด  จะมองเห็นเกาะแก่งในทะเลได้สวยงาม  เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน
หาดแหลมสน   อยู่ถัดจากหาดบางเบนไปประมาณ  1  กิโลเมตร  มีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด  เหมาะในการไปดูนก
เกาะกำใหญ่   เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวบริสุทธิอยู่เกือบรอบเกาะ  เหมาะกับการท่องเที่ยวและชมปะการังมาก  อยู่ห่างจากหาดบางเบนใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ  1  ชั่วโมง
 loading picture
เกาะค้างคาว   จากหาดบางเบนเดินทางด้วยเรือประมาณ  40  นาที  เกาะนี้มีหาดทรายขาวละเอียด และมีปะการังอยู่เป็นจำนวนมาก
เกาะกำนุ้ย   อยู่ใก้ลกับเกาะกำใหญ่ มีหาดทรายเพียงด้านเดียว  มีเกาะบริวารอยู่หลายเกาะ
หาดประพาส   ใก้ลกับเกาะกำหนุ่ย  เป็นหาดทรายกว้างใหญ่  ร่มรื่นด้วยทุ่งสนธรรมชาติ
หาดอ่าวเคย   อยู่บริเวณเขาปากเตรียม  อยู่ทางทิศใต้ของหาดประพาสประมาณ  15  กิโลเมตร  เป็นบริเวณที่มีหาดทรายกว้างใหญ่  และเงียบสงบ  มีสภาพป่าชาดหาดที่สมบูรณ์


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |