อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
loading picture
อยู่ในท้องที่ตำบลหนองทะเล  ตำบลอ่าวนาง  ตำบลไสไทย และตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ครอบคลุมพื้นที่หาดนพรัตน์ธารา  สุสานหอย  75  ล้านปี  หมู่เกาะปอดะ  เกาะหินแดง  และหมู่เกาะพีพี  รวมพื้นที่ประมาณ  390  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  244,000 ไร่  เป็นส่วนของพื้นน้ำประมาณร้อยละ  83  ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี  พ.ศ.2526   นับเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่  13

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
 loading picture
พื้นที่อุทยานบริเวณชายฝั่งทะเล  ประกอบด้วยภูเขาหินปูนสูงชัน  จุดสูงสุดอยู่ที่ภูเขาหางนาค  มีความสูง  498  เมตร จากระดับน้ำทะเล  สภาพชายหาดมีหลายลักษณะ  ทั้งหาดทราย  หาดดินเลน  และหาดหิน  ได้แก่  หาดทับแขก  หาดคลองแห้ง  (หาดนพรัตน์ธารา)  หาดอ่าวนาง  หาดไผ่ปล้อง  และหาดถ้ำพระนาง
บริเวณหมู่เกาะพีพี  ส่วนใหญ่เป็นเกาะที่เป็นภูเขาหิน  และหน้าผาสูงชัน  หาดทรายสำคัญได้แก่  หาดชาวเล  หาดโละบาเกา  หาดโละดาลัม  หาดต้นไทร  และหาดโละลานา
จากสภาพธรณีสัณฐานซึ่งเป็นชายฝั่งทะเล  ประกอบด้วยภูเขาหินปูนสูงชัน  ทำให้ไม่พบแหล่งลุ่มน้ำ  ยกเว้นบริเวณป่าชายเลนเขาหางนาค  มีลำคลองเขากลมซึ่งได้รับน้ำจืดจากบึงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหนองทะเล  และมีคลองย่านสะบ้า  ซึ่งเป็นคลองน้ำกร่อยขนาดใหญ่  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุสานหอย  75  ล้านปี
สภาพภูมิอากาศ  เป็นแบบร้อนชุ่มชื้น  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่  ทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม  มีลมชายฝั่งค่อนข้างแรง  และฝนชุกมาก

พรรณไม้
loading picture
ประกอบด้วยป่าดงดิบชื้น  ในบริเวณภูเขาสูงชัน  บริเวณเขาหางนาค  เขาอ่าวนาง  บริเวณทิศตะวันตกของเกาะพีพีดอน  และบริเวณเกาะพีพีส่วนใหญ่  ป่าประเภทนี้มีต้นไม้แคะแกร็น  เนื่องจากพื้นที่เป็นเขาหินปูน  ซึ่งมีชั้นดินบาง  เป็นป่าดงดิบที่ไม่สมบูรณ์ตามธรรมชาติ  พืชพันธุ์ที่พบได้แก่  ตะเคียนหิน  ตะเคียนทอง  ยาง  พยอม  ไม้ชั้นล่างประกอบด้วย  จันทน์ผา  หวาย  ไทร  และเถาวัลย์  เป็นต้น


ป่าชายเลนมีอยู่บริเวณคลองแห้ง  ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาหางนาค  และบริเวณคลองย่านสะบ้า  ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสุสานหอย  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ   9  ตารางกิโลเมตร  พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่  โกงกาง  แสม  ตะบูน  ถั่วดำ  ถั่วขาว  ฯลฯ
ป่าพรุ  เป็นสังคมพืชเด่นที่พบต้นเสม็ดขึ้นอยู่หนาแน่นสมบูรณ์  อยู่บริเวณหาดนพรัตน์ธารา  เป็นบริเวณแคบๆ  พืชพันธุ์ที่พบนอกจากเสม็ดขาวแล้ว  ก็มีพยอม หว้าหิน  นม  เทียน  และหญ้าคา  เป็นต้น

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
            เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายประเภท  เท่าที่สำรวจพบได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ได้แก่  หมู่ป่า  กระจง  ลิง   ค่าง  และที่อาศัยอยู่ในน้ำได้แก่  โลมาปากขวด  โลมาปากขวดมลายู  โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  โลมาจุด   โลมาขาว  เป็นต้น
นก   ประกอบด้วย  นกทะเลสำคัญทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  เช่น  นกออก  เหยี่ยวแดง  นกโจรสลัด  นกนางนวลหลายชนิด  และนกนางแอ่นกินรัง
สัตว์เลื้อยคลาน   มีเต่าทะเลที่สำคัญหลายชนิด  เช่น  เต่ามะเฝือง  เต่าตะนุ  เต่ากระ  เต่าสังกะสี  และตะพาบหัวกบ  และมีงูพิษบางประเภท
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   มีคางคก  กบ  อึ่งอ่าง  เขียด  และปาด  หลายชนิดในบริเวณป่าดงดิบชื้นทั่วไป
บริเวณแหล่งปะการังมีปลาเป็นจำนวนมาก  ได้แก่  ปลาฉลามหลายชนิด  ปลากระเบน  ปลาโทงเทง  ปลาไหลทะเล  ปลาสกุลตะเพียน  ปลาสกุลปลาดุก  ปลาสกุลปลากระบอก  ปลาบิน  ปลาตีน  ม้าน้ำ  ปักเป้าทะเล  ปลาสกุลปลาช่อน   สกุลปลาสินสมุทร  ปลาหน้าดินหลายสกุล  รวมทั้งปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งปะการัง หลายชนิด  เช่น  ปลานางฟ้า  ปลาผีเสื้อ  นอกจากนั้นยังมีปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด  เช่น  ปลาในสกุลปลาทู
พันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญนอกจากปลาดังกล่าวแล้ว  ก็มีสัตว์ประเภทหอย  กุ้ง  และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  เช่น  ปลิงทะเล  ปลาดาว  หอยเม่น  ปะการัง  และอนุพันธุ์ของปะการัง  จำพวกแมงกะพรุน  ปะการังมีปะการังหนาม  ปะการังนิ้วมือ  ปะการังพุ่มไม้  ปะการังดอกไม้  ซึ่งแยกออกเป็นประเภทย่อยหลายชนิด  เช่น  ปะการังเขากวาง  ปะการังแปรงล้างขวด  ปะการังตะโหงกอูฐ  ปะการังรูพรุน  ปะการังดอกไม้แปลง  ปะการังดอกจอก  ปะการังผิวถ้วยเคลือบ  ปะการังใบไม้  ปะการังเห็ด  ปะการังดอกไม้ทะเล  ปะการังกล้วย  ปะการังผักกาด  และปะการังต้นไม้ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีปะการังที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และปะการังพรุนแบบฟองน้ำอีกหลายชนิด

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture
แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานประกอบด้วย หาดทรายชายทะเล  อ่าว  ปะการัง  จุดชมวิว  ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย  มีภาพเขียนสีโบราณในถ้ำ  และความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกมากแห่ง
 loading picture
สุสานหอย   เป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นหอยขม  ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกัน โดยมีน้ำทะเลเป็นน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็ง ทับอยู่บนชั้นหินลิกไนท์  และหินดินดานเดิม ประมาณว่ามีอายุ  75  ล้านปีมาแล้ว  จึงเรียกว่าสุสานหอย  75  ล้านปี  อยู่บริเวณชายทะเลบ้าน แหลมโพธิ์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยาน  สุสานหอยลักษณะนี้มีเพียงแห่งเดียวในโลก
 loading picture
หาดนพรัตน์ธารา   เดิมชาวบ้านเรียกว่า หาดคลองแห้ง  เนื่องจากเมื่อน้ำลงน้ำคลองที่ไหลลงมาจากภูเขา ทางด้านเหนือจะแห้งขอด  กลายเป็นหาดทรายยาวทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเขาปากคลอง  เป็นหาดที่เป็นแหล่งอาศัยของหอยชักตีนแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
 loading picture  loading picture
อ่าวนาง   มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตากว่าหาดอื่น  เพราะด้านหนึ่งของหาดทรายเป็นภูเขา และมีถ้ำหินงอกหินย้อยคือถ้ำพระนาง  อ่าวนางมีความเงียบสงบ  นอกจากนี้ยังมีสระพระนาง  และหาดไร่เล เป็นต้น
 loading picture
หมู่เกาะปอดะ   อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพระนาง  เมื่อมองจากฝั่งจะเห็นหาดทรายขาวแต่ไกล  บริเวณชายฝั่งมีปะการังหลายชนิด  น้ำทะเลใสสะอาดทำให้สามารถชมปะการังได้ตลอดปี  หมู่เกาะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ  8  กิโลเมตร  จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมไม่มากนัก  บริเวณทางทิศใต้ของเกาะ
loading picture
หมู่เกาะพีพ   เดิมเรียกว่าปูเลาปีอาปี  คำว่าปูเลา  แปลว่า  เกาะ  คำว่าปีอาปี  แปลว่าต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม ต่อมาเรียกว่าต้นปีปี  ภายหลังกลายเสียงเป็นพีพี หมู่เกาะนี้มีอยู่  6  เกาะด้วยกัน คือ เกาะพีพีดอน  เกาะพีพีเล  เกาะปิด๊ะนอก  เกาะปิด๊ะใน   เกาะยูง  เกาะไม้ไผ่  อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ประมาณ  42  กิโลเมตร  ลักษณะทั่วไปเป็นเวิ้งอ่าวครึ่งวงกลม  อยู่ในวงล้อมของภูเขาหินปูนที่สูงชัน จนเกือบเป็นทะเลใน หรือที่ชาวเกาะเรียกว่าปิเลาะ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะพีพีมีดังนี้
 loading picture
เกาะไม้ไผ่   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพีพีดอน ไม่ไกลจากเกาะยูงมากนัก  มีหาดทรายสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันออก  มีแนวปะการังที่สวยงามและหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่อยู่ทางทิศใต้ของตัวเกาะ
เกาะยูง   อยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน  มีชายหาดเป็นหาดหินอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และมีหาดทรายเล็กน้อยตามหลืบเขา  นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังสวยงามชนิดต่าง  ๆ  ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
loading picture
เกาะพีพีเล   เป็นเกาะเขาหินปูน  มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับพื้นผิวทะเลเกือบรอบเกาะ  พื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ  20  เมตร  มีเวิ้งอ่าวสวยงาม  เช่น  อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา  อ่าวโละชะมะ  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีถ้ำพญานาค  ตามที่ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี  พ.ศ. 2515    ตามรูปร่างก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งคล้ายเศียรพญานาค  ภายในถ้ำพบภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์เป็นรูปเรือ  กลุ่มคนล่าสัตว์และภาพตัวอักษรแทรกอยู่บ้างเล็กน้อย
loading picture
เกาะพีพีดอน   มีพื้นที่ประมาณ  28  ตารางกิโลเมตร  ทางเหนือของเกาะมีแหลมดง  บริเวณธรรมชาติใต้ทะเลสวยงามมาก  บริเวณปลายแหลมหัวระเกด  หาดยาว  และหินแพ  ก็มีความสวยงามมากเช่นกัน  มีอ่าวเวิ้งคู่ที่มีความสวยงามติดอันดับโลก  คืออ่าวต้นไทร  และอ่าวโละดาลัม| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |