อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
หมู่เกาะเภตรา  เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลอันดามันเรียงรายกระจัดกระจายตั้งแต่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  จนถึงตำบลขอนคลาน  อำเภอทุ่งหว้า  และตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเกาะน้อยใหญ่  จำนวน  22  เกาะ  โดยมีเกาะสำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ คือ  เกาะเหลาเหลียงเหนือ  เกาะเหลาเหลียงใต้  เกาะเป็ง  เกาะเภตรา  เกาะตากใบ  เกาะกล้วย  เกาะตุงกู  เกาะละมะ  เกาะบุโหลนขี้นก  เกาะบุโหลนใหญ่  เกาะบุโหลนไม้ไผ่  เกาะเขาใหญ่  และเกาะลิดี  มีพื้นที่ประมาณ  495  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นน้ำประมาณ  468  ตารางกิโลเมตร  ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527  นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 49  ของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
 loading picture
ส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาหินปูนมีความลาดชันสูง   มีที่ราบเพียงเล็กน้อยในบริเวณที่เป็นหุบเขาและชายหาด

พรรณไม้
 loading picture
ลักษณะพันธุ์พืชตามธรรมชาติประกอบด้วย
ป่าดงดิบ    เป็นป่ารกทึบทั้งในเรือนยอดไม้ใหญ่และไม้พื้นล่าง กระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ  พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่  ตะเคียน  ยาง  ไม้พื้นล่างมีหวาย  เฟิร์น  มอส  เป็นต้น
ป่าชายหาด   มีปรากฏเฉพาะหาดทรายที่เป็นที่ราบตามอ่าวของเกาะต่าง ๆ  ซึ่งมีอยู่ไม่กว้างนัก  สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่  สนทะเล  และหูกวาง  เป็นต้น
 loading picture
ป่าชายเลน   พบขึ้นอยู่ในดินเลนบริเวณริมทะเลและตามปากคลอง  ซึ่งน้ำทะเลท่วมถึง  พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่  โกงกางใบใหญ่   โกงกางใบเล็ก  โปรง  ตะบูน  ถั่วดำ  ถั่วขาว  ฯลฯ

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
เนื่องจากอุทยานมีสภาพเป็นเกาะขนาดไม่ใหญ่นัก ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ จึงมีไม่มากนักเท่าที่พบโดยทั่วไปได้แก่  นางอายหรือลิงลม  ค่าง  กระจง  หมูป่า  กระรอก  นกออก  เหยี่ยวแดง  นกเงือก  นกกระเต็น  นกเขียวคราม  นกยางทะเล  นกนางแอ่น  งูเหลือม  ตะกวด  ฯลฯ  นอกจากนั้นบริเวณเกาะต่าง ๆ ยังมีแนวปะการังใต้น้ำที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture
อุทยาน ฯ แห่งนี้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดปี
เกาะลิดี   มีหน้าผาและถ้ำเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น  มีพื้นที่ประมาณ  10  ตารางกิโลเมตร  หาดทรายขาวสะอาด  มีเวิ้งอ่าวยื่นเข้าไปในตัวเกาะ  เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล  เป็นมุมสงบสำหรับการพักผ่อน
 loading picture
เกาะเขาใหญ่   อยู่ทางเหนือของเกาะลิดี  เป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่คล้ายปราสาทหิน  มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งลงไปในทะเล  ในช่วงน้ำลดจะสามารถพายเรือลอดข้ามได้
 loading picture
อ่าวก้ามปู   เป็นส่วนหนึ่งของเกาะเขาใหญ่  ภายในอ่าวมีน้ำตกที่ไหลเป็นลำธารเล็ก ๆ  ลักษณะเป็นแหล่งน้ำซับอยู่  4  แห่ง  เป็นอ่าวที่สงบปราศจากคลื่นลมตลอดปี  ตัวอ่าวเวิ้งเข้าไปคล้ายเกือกม้า   กว้างประมาณ  700  เมตร ช่วงเวลาน้ำลงปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล จะปรากฏให้เห็นตลอดแนวฝั่ง  บริเวณอ่าวนี้จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ทิวทัศน์หน้าอ่าวมีความงดงาม มองเห็นตัวเกาะคล้ายเรือกลไฟสมัยโบราณจอดทอดสมออยู่ ตามตำนานกล่าวว่าเป็นเรือของเจ้าหญิงต่างแดน มาจอดรอรับชายคนรักที่เป็นชาวเล บนเกาะเขาใหญ่
เกาะบุโหลน   เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำใส  มองเห็นปะการังใต้น้ำ เมื่อเวลาน้ำลดจะสามารถสัมผัสกับ ปะการังเขากวางที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
 loading picture
หาดราไว   อยู่ที่ตำบลขอนคลาน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  มีแนวต้นสนตามชายหาด  เหมาะสำหรับการพักแรม
 loading picture
เกาะเภตราและเกาะเหลาเหลียว   อยู่ในอำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น  เป็นเขตสัมปทานเก็บรังนก  หาดทรายของเกาะทั้งสองหันหน้าสู่ตะวันออก  ตามหน้าหาดจะมีปะการังน้ำตื้น บางส่วนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อเวลาน้ำลง


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |