| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

กรณีม้ากับเรือมีเทคนิคเบ็ตเตล็คเป็นประโยชน์ที่ควรทราบ เช่น

1. ม้าคำถูกล้อม เดินไปตาใดก็ถูกกิน ถ้าเดินเรือขาวไป B5 2. ขุนดำอยู่ตาอับ อย่าไล่ให้เข้าตานี้ เพราะจะทำให้เสมอกัน
ก็จะไล่กินม้าได้   เป็นเบี้ยหงาย โคน ขุน ก็ได้3. เป็นการสาธิต ไม่จำเป็นต้องมีหมากครบทุกตัว ลองพิเคราะห์และประยุกต์ใช้
 

การไล่ด้วยเบี้ยสองตัว


การไล่ด้วยเบี้ยหงายสามตัว เบี้ยคู่ผูกถูกมุม
เบี้ยคู่ผูกไม่ถูกมุม
การไล่ด้วยโคนเดี่ยว


การไล่ด้วยโคนกับเบี้ยอย่างละตัวหลังโคน
การไล่หน้าโคนเบี้ยหงายถุกมุม


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |