| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

12. กลการไล่หมากรุกพลิกแพลง
        ในกรณีที่หมากได้เปรียบกันไม่มาก หากหมากเข้ากล และเรารู้จักกล ก็จะรู้จังหวะการเดิน ถ้าเป็นฝ่ายไล่พยายามเดินให้เข้ากล จะไล่ให้จนได้ ถ้าเป็นฝ่ายหนีต้องพยายามหนีออกจากกล เป็นการชิงไหวชิงพริบ มีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย


กลที่ 210      2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 211     2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 212      2 ทีหมากดำหนี     3 ทีหมากขาวไล่
 



กลที่ 213     15 ทีหมากดำหนี      16 ทีหมากขาวไล่
 



กลที่ 214      2ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่


กลที่ 215     2 ทีหมากดำหนี     3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 216     1 ทีหมากดำหนี     2 ทีหมากขาวไล่

 
กลที่ 217    2 ทีหมากดำหนี    3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 218     2 ทีหมากดำหนี     3 ทีหมากขาวไล่


กลที่ 219     2 ทีหมากดำหนี     3 ทีหมากขาวไล่
 



กลที่ 220    18 ทีหมากดำหนี     19 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 221      4 ทีหมากดำหนี       15 ทีหมากขาวไล่
 



กลที่ 222        5 ทีหมากดำหนี       6 ทีหมากขาวไล่
 



กลที่ 223        7 ทีหมากดำหนี        8 ทีหมากขาวไล่
 



กลที่ 224        10 ทีหมากดำหนี       11 ทีหมากขาวไล่

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |