| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

7.  กลการไล่ด้วยม้าหนึ่งตัว  และเบี้ยหงายสองตัว
        ต้องไล่ให้ขุนเข้ามุมใดมุมหนึ่งที่ใกล้ที่สุดก่อน
        ถ้าเบี้ยสองตัวเป็นเบี้ยเทียม ก็ไล่แบบเดียวกับม้ากับเบี้ยหงายที่ถูกมุม เพาระจะต้องมีเบี้ยหนึ่งที่ถูกมุม ตามกลที่ 145-181
        ถ้าเบี้ยสองตัวเป็นเบี้ยผูกถูกมุม ก็ไล่เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้ว
        ถ้าเบี้ยคู่ผูกไม่ถูกมุม ให้ไล่ตามกลที่ 182-185


กลที่ 180     เบี้ยเทียม       2 ทีหมากดำหนี       3 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 181     สาธิตว่าเบี้ยตัวเดียวก็ไล่จนได้
 


กลที่ 182     เบี้ยผูกไม่ถูกมุม        1 ทีหมากดำหนี        2 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 183        เบี้ยผูกไม่ถูกมุม        5 ทีหมากดำหนี        6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 184        เบี้ยผูกไม่ถูกมุม        10 ทีหมากดำหนี        11 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 185        เบี้ยผูกไม่ถูกมุม        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่

8.  กลการไล่ด้วยม้าโคน
        พยายามไล่ขุนให้เข้ามุมใดมุมหนึ่ง หน้าโคนไล่ให้จนได้ง่ายกว่า
        หลังโคนไล่คล้ายม้ากับเบี้ยหงายถูกมุมโดยเดินให้เข้ามุมแทนเบี้ยหงาย


กลที่ 186        2 ทีหมากดำหนี        3 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 187     5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 188      4 ทีหมากดำหนี      5 ทีหมากขาวไล่

9.  การไล่ด้วยม้าคู่
        ถ้าฝ่ายไล่มีขุนกับม้าสองตัวเท่านั้นไล่ไม่จน ต้องมีหมากอื่นอีกตัว เช่นเบี้ยหงายหรือโคน
        ขั้นแรกไล่ขุนดำให้เข้ามุมก่อน ถ้ามีม้าคู่กับเบี้ยหงายถูกมุม ไล่เหมือนม้าตัวเดียวกับเบี้ยหงายถูกมุม ถ้าเบี้ยหงายไม่ถูกมุมไล่ตามกลที่ 189 - 194
        ถ้ามีม้าคู่กับโคนไล่ให้จนได้ง่ายกว่า


กลที่ 189      2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 190      5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 191      5 ทีหมากดำหนี       6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 192      6 ทีหมากดำหนี       7 ทีหมากขาวไล่


กลที่ 193       1 ทีหมากดำหนี       2 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 194       3 ทีหมากดำหนี       4 ทีหมากขาวไล่

 
กลที่ 195      2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 196      2 ทีหมากดำหน      3 ทีหมากขาวไล่

 
กลที่ 197     2 ทีหมากดำหนี     3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 198      2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่


กลที่ 199      3 ทีหมากดำหนี     4 ทีหมากขาวไล่

10. กลการไล่ด้วยเรือเดี่ยว
        พยายามไล่ขุนให้เข้าริมกระดานโดยเร็ว
        สังเกตการไล่ให้จนโดยให้นับน้อยครั้ง และสังเกตการหนี


กลที่ 200      2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 201     5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 202      8 ทีหมากดำหนี      9 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 203      8 ทีหมากดำหนี      9 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 204      11 ทีหมากดำหนี      12 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 205      13 ทีหมากดำหนี      14 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 206      13 ทีหมากดำหนี      14 ทีหมากขาวไล่
โบราณเรียกจระเข้ข้ามฝาก

11.กลการไล่ด้วยเรือคู่
        การไล่คล้ายกับไล่ด้วยเรือเดี่ยว แต่ต้องให้จนใน 4 นาที หนีตามศักดิ์กระดาน โอกาศเช่นนี้มีไม่มากนักกลที่ 207     3 ทีหมากดำหนี     4 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 208     4 ทีหมากดำหนี      5 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 209      4 ทีหมากดำหนี      5 ทีหมากขาวไล่

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |