| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

6.  กลการไล่ด้วยม้าหนึ่งตัวกับเบี้ยหงายหนึ่งตัว
            การจะไล่ขุนให้เข้ามุมด้วยม้ากับเบี้ยหงายนั้นมีขอบเขตจำกัด  จะต้องไล่ให้ขุนที่เบี้ยหงายถูกมุม  เมื่อไล่ขุนเข้ามุมได้  ก็จะไล่เข้าตาจนได้ตามกลที่ 145  ถ้าหมากเปนทีให้ศึกษากลที่ 146  มีหลักอยู่ว่าให้เปลี่ยนด้านเป็นการแก้ที
            ถ้าเป็นฝ่ายหนี  ให้หนีไปเข้ามุมที่เบี้ยหงายไม่ถูกมุม  จึงจะไม่จน
หมายเหตุ    โปรดสังเกตการเดินบังคับขุนดำโดยม้ากับเบี้ยหงาย  ขุนดำจะเดินได้เพียงสองตา  ออกจากกรอบไม่ได้  มีประโยชน์ในการเดินแก้หมากเป็นที


 


กลที่ 145     1 ทีหมากดำหนี      2 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 146      6 ทีหมากดำหนี      7 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 147     1 ทีหมากดำหนี      2 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 148     6 ทีหมากดำหนี      7 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 149      5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 150      5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 151     6 ทีหมากดำหนี      7 ทีหมากขาวไล่
 


เฉลยหลัก


กลที่ 152      7ทีหมากดำหนี     8 ทีหมากขาวไล่
 
 


กลที่ 153      7 ทีหมากดำหนี      8 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 154      8 ทีหมากดำหนี      9 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 155      8 ทีหมากดำหนี      8 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 156      8 ทีหมากดำหนี      9 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 157      9 ทีหมากดำหนี      10 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 158      9 ทีหมากดำหนี      10 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 159      9 ทีหมากดำหนี      10 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 160      9 ทีหมากดำหนี      10 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 161     9 ทีหมากดำหนี     10 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 162      9 ทีหมากดำหนี      10 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 163     11 ทีหมากดำหนี     12 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 164     11 ทีหมากดำหนี     12 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 165     12 ทีหมากดำหนี     13 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 166      14 ทีหมากดำหนี      15 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 167     14 ทีหมากดำหนี     15 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 168     14 ทีหมากดำหนี     15 ทีหมากขาวไล่
 ลที่ 169      14 ทีหมากดำหนี      15 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 170     14 ทีหมากดำหนี     15 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 171     16 ทีหมากดำหนี     17 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 172     16 ทีหมากดำหนี     17 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 173     16 ทีหมากดำหนี     17 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 174     16 ทีหมากดำหนี     17 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 175     17 ทีหมากดำหนี     18 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 176     21 ทีหมากดำหนี     22 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 177     19 ทีหมากดำหนี     20 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 178      สาธิตการหนีที่ดีกว่า
 

กลที่ 179      37 ทีหมากดำหนี      38 ทีหมากขาวไล่
สาธิตม้าต้อนขุนให้อยู่ในมุม

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |