| ย้อนกลับ |

อุทยานเมืองเก่ากาญจนบุรี

            ผมไปกาญจนบุรีมีราชการแฝงมาด้วย คือการไปตรวจการฝึกผู้นำยุวชนชายแดน ซึ่งในการฝึกที่กาญจนบุรีนี้ได้ทำการฝึกพร้อมกับที่ จังหวัดตราด โดยแต่ละจังหวัดจะนำยุวชนมาจากหมู่บ้านชายแดน หมู่บ้านที่เรียกว่า "ปชด." ป้องกันตนเองตามแนวชายแดน แล้วมาทำการฝึกในค่ายทหาร ที่กาญจนบุรี ก็จะทำการฝึกในค่ายสุรสีห์ ซึ่งหน่วยกองพลทหารราบที่ ๙ ตั้งอยู่ ทางกองพลทหารราบที่ ๙ ได้มอบหมายให้กองพันทหารม้าที่ ๑๙ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการฝึกผู้นำยุวชนชายแดน ซึ่งมีจำนวน ๖๐ คน ยุวชนจะต้องมาร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมการฝึกกันที่กองพันนี้เป็นเวลา ๓ คืน ๔ วัน ทำการฝึกกันอย่างหนักทีเดียว ผู้รับการฝึกอายุไม่ต่ำกว่า ๑๒ ปี อย่างสูงไม่เกิน ๑๖ ปี เราได้แจกสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัวต่าง ๆ ให้เหมือนกันจึงดูเป็นระเบียบ เป็นทหารน้อยที่น่ารักมาก และด้วยเวลาไม่กี่วันก็กลายเป็นยุวชนที่เข้มแข็ง บวกเพิ่มขึ้นมาจากความน่ารัก อดทนกันจริง ๆ น่าชมเชยไม่มีใครถอยถึงขั้นต้องส่งตัวกลับเลย เมื่อฝึกที่ค่ายทหารแห่งนี้ครบตามหลักสูตรแล้ว ก็ให้เดินทางต่อไปฝึกที่โรงเรียนนายร้อย จปร.เขาชโงกนครนายก อีก ๒ คืน ๓ วัน ตอนที่ไปฝึกที่ รร.จปร. นี้ก็จะได้เพื่อนที่มาจากอีกภาคหนึ่ง คือภาคตะวันออกจากจังหวัดตราด ทีนี้สนุกพิลึกตรงที่มาจากคนละถิ่น แต่มาอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันเดียวกัน ภาษาพูดนั้นภาษาเดียวกันคือภาษาไทย แต่สำเนียงท้องถิ่นจะไม่เหมือนกัน ต่างก็มีเอกลักษณ์สำเนียงของตนเอง ๒ คืน ๓ วัน รร.จปร.ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเลย กลมเกลียว สามัคคีน่ารักจริง ๆ จบการฝึกแล้วจากกันด้วยความรักและอาลัย การฝึกนั้น ผมได้ริเริ่มขึ้นในขณะที่ผมทำหน้าที่ของ ประธานคณะที่ปรึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กลุ่มที่ ๖ แต่ยังไม่ทันเริ่มการฝึก ฯ พณ ฯ รัฐมนตรีก็พ้นหน้าที่ไปทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวคือ ท่าน พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ แต่ผมได้ขออนุมัติท่านรัฐมนตรีท่านปัจจุบันคือ ฯ พณ ฯ พล.อ.ธรรมรักษ์  อิศรางกูร ขอดำเนินการฝึก ซึ่งท่านก็ได้อนุมัติให้ดำเนินการฝึก ดำเนินการทำงานต่าง ๆ ที่ยังค้างไว้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดงบประมาณที่พวกผมหามาจากการจัดการกุศลต่าง ๆ เช่นจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การจัดการแข่งขันมวยการกุศล เป็นต้น เวลานี้การฝึกต่าง ๆ จบสิ้นแล้วแต่งบประมาณยังมีเหลือ คณะผมก็ยังจะทำงานกันต่อไป งานที่ไม่มีเงินเดือน ไม่มีเบี้ยเลี้ยงใด ๆ ทั้งสิ้น ทำเพื่อสร้างยุวชนไทยให้เข้มแข็ง และเลี่ยงจากภัยยาเสพติด และหากภาครัฐบาลเห็นประโยชน์เหมือนอย่างที่ชุมชนทั้งหลายมองเห็นประโยชน์ จากการฝึกยุวชนที่ผ่านมาแล้วนี้ รัฐบาลก็ควรรับงานนี้ไป อาจะให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการต่อไป แต่ฝึกยุวชนทุกจังหวัดทั้งประเทศ พวกผมเพียงแต่ทำนำร่องให้ ไม่มีกำลังพอที่จะฝึกทุกจังหวัดได้ จึงเรียกว่าการฝึกผู้นำยุวชนชายแดน และความมุ่งหมายหลักที่สำคัญยิ่งคือ มุ่งให้ยุวชนเลี่ยงจากภัยของยาเสพติด รู้รัก รู้สามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มั่วสุมกันในสิ่งที่ดีงามเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการฝึกอบรมยุวชนชายแดน
            การเดินทางไปกาญจนบุรีของผม เดินทางไปตามถนนพระบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง เข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี ตามเส้นทางถนนสาย ๓๒๓ หรือจะไปโดยทางรถไฟก็ได้ แต่ควรจะไปตามโปรแกรมท่องเที่ยวของรถไฟ เพราะไม่งั้นไปถึงแล้วก็คงต้องนั่งเฝ้าสถานีรถไฟ ต้องหารถรับจ้าง รถสามล้อพาเที่ยวก็คงเที่ยวได้แต่ในตัวเมือง ข้อมูลการเดินทางสอบถามได้ ๐๓๔ ๕๑๑๑๘๒
            ผมขอเล่าถึงการท่องเที่ยวโดยทางรถไฟเสียเลย เพราะรถไฟจัดท่องเที่ยวเป็นประจำทุกสัปดาห์ ราคาย่อมเยาว์ เป็นการท่องเที่ยวไปตามรอยประวัติศาสตร์ รำลึกถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เส้นทางรถไฟสายมรณะ ที่เรียกอย่างนี้เพราะใช้เชลยที่ญี่ปุ่นจับมาจากการรบเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็คือฝรั่งทั้งหลาย เอาแรงงานเชลยเหล่านี้มาสร้าง และทรมานทรกรรมกันอย่างหนัก รวมทั้งจ้างกรรมกรชาวไทยด้วย ต่างล้มตายกันไปมากมายด้วยโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยาก รวมทั้งความทารุณของทหารญี่ปุ่นผู้ควบคุม จุดสำคัญที่เป็นจุดท่องเที่ยวทางรถไฟ คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว และที่บริเวณสะพานนี้ทุกปี จะมีงานสัปดาห์ข้ามแม่น้ำแควที่จะจัดในปลายเดือน พฤศจิกายน ไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม ตอนนี้คงจะเรียกว่างานสัปดาห์ไม่ได้แล้ว เพราะจัดสัปดาห์เดียวไม่ถูกใจคนดูเพราะสถานที่จำกัด คนดูก็จำกัดไปด้วย จึงจัดกันเป็นปักษ์ไปแล้วคือจัด ๑๕ วัน แต่คงเรียกว่างานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ในงานนี้จะมีการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านของหน่วยราชการ การจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ กิจกรรมบันเทิงมากมาย ที่สำคัญคือ การแสดงแสง และเสียงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งร้านอาหารที่ผมจะพาไปชิมในวันนี้นั้น เป็นร้านหนึ่งที่นั่งกินอาหารแล้วมองเห็นการแสดงแสง และเสียงที่จัด ณ สะพานข้ามแม่น้ำแควในเวลากลางคืน โดยไม่ต้องไปเสียสตางค์ค่าชมแสงและเสียง สอบถาม ๐๓๔ ๕๑๑๗๗๘
            การท่องเที่ยวโดยรถไฟจัดนี้ เมื่อไปถึงกาญจนบุรีแล้วรถไฟจะพาวิ่งข้ามแม่น้ำแคว จะได้ชมธรรมชาติสองข้างทางที่งดงามยิ่งนัก และบางช่วงของทางรถไฟก็จะดูหวาดเสียวเช่นเลียบเขาโค้งมรณะ มีด้านล่างเป็นแม่น้ำแควน้อยและทางรถไฟโค้งไปกับริมเขาสวยมาก หวาดเสียวดีด้วยเป็นจุดที่สวยที่สุดของการเดินทาง การเดินทางทางรถไฟจะไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟน้ำตก ต่อจากนั้นก็เดินต่อไปอีกหน่อย ก็จะไปถึงยังน้ำตกไทรโยคน้อย หรือน้ำตกเขาพังที่ไหลลงมาเป็นม่าน สวยมากในฤดูฝน ฤดูอื่นน้ำน้อยหรือไม่มีน้ำ
            ท่องเที่ยวกับรถไฟจะได้ท่องเที่ยวชนิดไปเช้า เย็นกลับและราคาถูก เมื่อปีก่อนผมไปกับรถไฟไปทุ่งทานตะวันที่จังหวัดลพบุรี ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไปแล้วต้องไปแย่งกันซื่ออาหารกินที่ร้านแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ส่วนผมเองชำนาญเส้นทางอยู่แล้ว และไปทางรถยนต์มาแล้วหลายครั้งแต่อยากไปทางรถไฟ ก็พอรู้ลู่ทางหาอาหารกิน คือไปซื้อตอนรถไฟเขากลับรถตั้งขบวนหันหัวกลับกรุงเทพ ฯ ที่สถานีลำนารายณ์ หรือชัยบาดาลก็โดดลงไปซื้อไก่ย่าง ข้าวเหนียวในตอนนั้น ได้ของอร่อยและราคาถูกกว่ามาแย่งกันซื้อที่เขื่อนป่าสัก แต่ในปีนี้ทุ่งทานตะวันบานเมื่อปลายปี ๒๕๔๕ ที่ผ่านมานี้ รถไฟจัดทัวร์ทุ่งทานตะวันเก็บสตางค์แพงขึ้นเล็กน้อย แต่ให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น คือจัดอาหารกล่องให้ด้วย หรือท่านจะอ่านข้อความที่ผมเขียนเสียดสี และแนะนำเอาไว้ก็ได้ ปีนี้เลยจัดอาหารให้ด้วยคือค่ารถแพงขึ้นอีกนิดเดียว จะเอาตามอย่างความคิดของผมหรือเปล่าไม่สำคัญ ให้พัฒนาการท่องเที่ยวก็แล้วกัน
กิจกรรมการท่องเที่ยวในกาญจนบุรี   แบ่งออกได้ดังนี้.-
            ๑.  เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  มีหลายแห่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถค้างคืนในป่าได้ แต่อยากแนะนำไว้ว่า สถานที่ให้พักแรมในป่านั้น ขอให้เก็บสตางค์คนเข้าไปกางเต้นท์พัก แต่ต้องอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เช่นกัน เชื่อว่าหน่วยงานของท่านย่อมมีเจ้าหน้าที่จำนวนไม่น้อยที่ผ่านต่างประเทศมาแล้ว เราจำเอามาไม่เห็นแปลกอะไร ให้จุดกางเต้นท์นอนมีห้องสุขาส่วนรวม มี " น้ำ " มีไฟฟ้า โดยมีจุดเอาปลั๊กไปเสียบต่อไฟฟ้ามาใช้ในบริเวณเต้นท์และที่พัก ใครไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียเงิน หลาย ๆ แห่งของอุทยานแห่งชาติที่ให้เข้าพักได้ เราน่าจะทำได้แล้ว นักท่องเที่ยวจะได้เอารถของตัวไป หรือประเภทนอนในรถก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้ เก็บสตางค์เขาและต้องให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
            ๒.  ล่องเรือ ล่องแพ  กาญจนบุรีมีสายน้ำสำคัญคือ แควน้อย และแควใหญ่ สถานที่ที่นิยมล่องแพกันคือ บริเวณแม่น้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี แต่ประเภทล่องแพแถวนี้มักจะรบกวนชาวบ้าน เพราะแพเป็นแพประเภทคาราโอเกะ ไม่ดู ไม่สนธรรมชาติเท่าไร ลงแพได้ก็ขนเอาสุราอาหารลงไป แล้วก็ร้องเพลงเปิดเครื่องขยายดังรบกวนชาวบ้านร้านถิ่นเขาไปด้วย ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้มีคำสั่งให้นักเพลงเหล่านี้ทุเลาลงบ้างหรือยัง สถานที่ล่องแก่งต่อไปคือ บริเวณน้ำตกไทรโยคใหญ่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม หรือเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ อำเภอสังขบุรี บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ การล่องอาจจะเหมาลำไป หรือทางรีสอร์ทที่พักเขาจัดแพให้ล่องกัน ใช้เรือยนต์ลากแพทวนน้ำกลับมา
            ๓.  การตกปลา  แหล่งตกปลาที่ได้รับความนิยมมาก เพราะปลาชุมคือ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ ปลาที่ตกได้มีปลาชะโด ปลากะสูบ ปลาคัง เป็นต้น
            ๔.  การผจญภัย ขี่ช้าง ล่องแก่ง  จะมีสถานที่จัดกิจกรรมเหล่านี้ในเขต อำเภอไทรโยค ทองผาภูมิ สังขบุรี และเส้นทางไปน้ำตกเอราวัณ ซึ่งจะต้องติดต่อกับทัวร์เป็นการล่วงหน้า หาทัวร์ไม่เจอก็ซื้อหนังสือ อสท. หรือทริปเดือนไหนก็ได้มาเปิดอ่านดูก็จะรู้เอง
            กิจกรรมอื่น ๆ  ยังมีอีกแยะ เช่นขี่ม้า ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ เสือภูเขา ซึ่งเดี๋ยวนี้เสือภูเขาไปกันเป็นร้อยกิโลเมตรแล้ว คือไปจนถึงเหมืองปิล็อค หรือบ้านอีต่องที่อยู่ชายแดนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ เขาก็กล้าไปกันแล้ว เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมไปทำงานแถวชายแดนด้านอีต่องนี้ ถนนระยะทางแค่ ๕๐ กว่ากิโลเมตร รถยนต์วิ่งไป ๑ วัน ไปแล้วต้องหาที่นอนกับบ้านชาวบ้าน เป็นโฮมสเตย์ไปเลยทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็น เพราะกลับไม่ทันต้องค้างคืน หากไป " ฮ " ก็สะดวก ใช้เวลาจากที่ตั้งกองร้อย ตชด.ทองผาภูมิไม่ถึง ๓๐ นาทีก็ถึงแล้ว อีต่องเมื่อ ๑๒ - ๑๓ ปีที่แล้ว มีหน้าที่จำเป็นก็ต้องไป
จุดท่องเที่ยวตัวอำเภอเมืองหรือใกล้เคียง
            ไปเที่ยวก่อนที่จะไปอุทยานเมืองเก่ากาญจนบุรี คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปทางรถยนต์ได้ สุสานกาญจนบุรี (ดอนสัก) อยู่เยื้องกับสถานีรถไฟกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก หรือพิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ อยู่ในบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม น่าไปชมค่าเข้าชม ๑๐ บาทเท่านั้น สุสานเขาปูน (ช่องไก่) ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ บรรจุศพเชลยศึกเพียง ๑,๗๕๐ หลุม ส่วนใหญ่เป็นทหารอังกฤษไม่มากเท่าดอนสักที่นั่นบรรจุศพไว้ถึง ๖,๙๘๒ หลุม วัดถ้ำเขาปูน เคยเป็นที่ตั้งค่ายเชลยศึก " สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) " ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยเกษตร ฯ อยู่ฝั่งตรงข้ามเมือง ไปชมหินงอก หินขนาดต่าง ๆ ที่โผล่ขึ้นมาจากดินสวยมากน่าทึ่ง และจุดท่องเที่ยวใกล้เมืองอีกจุดหนึ่งคือ วัดถ้ำมังกรทอง  ไปทุกแห่งที่กล่าวมานี้วันเดียวจบ โดยไปจบที่อุทยานเมืองเก่ากาญจนบุรีได้ด้วย

            อุทยานเมืองเก่ากาญจนบุรี  สร้างโดยหลวงพ่อลำใยแห่งวัดลาดหญ้า ซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์องค์สำคัญของกาญจนบุรีที่ยังมีชีวิตอยู่ จากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามเส้นทางที่จะไปผ่านค่ายทหาร กองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งหน้าค่ายมีอนุสาวรีย์ของขุนรัตนาวุธ ผ่านค่ายทหารไป ผ่านที่ว่าการอำเภอลาดหญ้าไป ถนนจะเริ่มหลักกิโลเมตรที่ ๑ วิ่งไปพอถึงหลัก กิโลเมตรที่ ๓ ก็จะถึงอุทยานเมืองเก่ากาญจนบุรี อยู่ทางซ้ายมือ หากเลยต่อไปก็จะไปยังศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ และหากเลยต่อไปจนถึงกิโลเมตร ๒๔ ของถนนสาย ๓๑๙๙ นี้ก็จะถึงอุทยานเก้าทัพ
            อุทยานเมืองเก่ามีวัดสำคัญ ที่ยังหลงเหลืออยู่คือ.-
            วัดป่าเลไลยก์ (ชื่อซ้ำกับที่สุพรรณบุรี) เดิมชื่อวัดผ่าอก  มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย อยู่ในมณฑล คนร้ายได้มาเจาะอกจนทะลุหลัง จึงเรียกว่าวัดผ่าอก เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา จน พ.ศ.๒๕๑๗ พระวัดกาญจนบุรีมาสร้างพระปรางค์ป่าเลไลยก์ จึงเปลี่ยนเป็นเรียกชื่อว่าวัดป่าเลไลยก์ โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่คือ มณฑป วิหาร เจดีย์ พบเครื่องดินเผา สังคโลก เครื่องถ้วยจีน เวียดนาม กระเบื้องมุงหลังคา

            วัดนางพิม  อยู่ใกล้ ๆ กัน เลี้ยวซ้ายจากกิโลเมตร๓ ไปสัก ๗๐๐ เมตร
            วัดขุนแผนอยุธยา  เดิมชื่อวัดมหาธาตุ มีพระปรางค์อยู่ ทางเข้าวัดแยกขวาไปสัก ๒๐๐ เมตร โดยไปจากวัดนางพิม อยู่ติดกับวัแม่หม้ายทางตะวันออก มีสระใหญ่คือสระระฆัง มีพระปรางค์ อุโบสถ เจดีย์ประจำทิศ
            เสียดายที่แต่ละจุดขาดคำอธิบายที่ชัดเจน จึงเก็บใจความมาได้เพียงเท่านี้ แต่ก็มีค่าควรแก่การไปชม เมื่อไปแล้วก็เลยต่อไปไปยังเขาชนไก่ ไปอุทยานประวัติศาสตร์ ๙ ทัพ ซึ่งทหารของหน่วยจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีดูแลและคอยให้คำอธิบายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการไปเป็นหมู่คณะ
            เกร็ดที่น่ารู้ โดยเฉพาะทหารเพราะทางร้านเขาบอกกับผมว่า เขาอยู่ในเขตทหารนี้มานาน หากินจนร่ำรวย ดังนั้นหากทหารมาซื้อของฝากจากเขาโชว์บัตรจะลดให้ ๑๐ % คือร้าน " รจนา " อยู่ตรงหลักกิโลเมตร๑๑๘ ถึงก่อนเมืองกาญจนบุรี
            ร้านอาหารอีกร้านแถวท่าม่วง เห็นรายชื่ออาหารแล้วก็แนะนำสำหรับคนชอบดินเผ็ด เพราะมีอาหารจานหนึ่งเขายกป้ายไว้ว่า
" ผัดเผ็ดอีนางมารร้าย "  หน้าตาเป็นอย่างไรไม่กล้าไปลองชิมกลัวลิ้นพอง
            โสฬส คือร้านอาหารชวนชิมในวันนี้ หากมาจากตัวเมืองกาญจนบุรีทางเส้นตรง มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำแคว พอข้ามทางรถไฟก็เลี้ยวซ้ายทันที แล้ววิ่งเลาะทางรถไฟไปจนชนกับแม่น้ำแควให้เลี้ยวขวา ร้านโสฬสจะอยู่ทางซ้ายมือ บรรยากาศแจ่มแจ๋วราคาปานกลาง อยู่ริมแม่น้ำแควที่บอกว่า หากมีงานสัปดาห์แม่น้ำแคว จองโต๊ะเขาเอาไว้นั่งดูแสงและเสียงได้สบายเลยทีเดียว ๐๓๔ ๕๑๓๗๒๖ ,๕๑๑๓๑๓ ร้านนี้อยู่ติดกับร้านไทรโยค  และอีกด้านหนึ่งเป็นคอนโดริมแม่น้ำ จะนั่งในศาลาหรือที่ชานชมดาวก็วิเศษทั้งนั้น มีดนตรีเบา ๆ เพลงไพเราะมาก นักร้องไม่ทราบว่าสวยแค่ไหน เพราะฟังแต่เสียงไพเราะดี
            ปลาเค้าทอดน้ำปลา เคียงมาด้วยผักสลัด กะหล่ำ มะเขือเทศ บรรจงแกะปลามาจิ้มน้ำจิ้มรสแซ่บ ปลาสดมาก จึงเพิ่มความอร่อยมากขึ้น
            ต้มยำเห็ดโคน เป็นเห็ดธรรมชาติ และเขามีขายตลอดปี ดอกจะโต เห็ดโคนที่คุยว่าเพาะได้นั้นยังมีขนาดเล็ก และคุณภาพยังห่างนักกับเห็ดโคนธรรมชาติ แต่ก็ต้องยกย่องผู้ที่คิดเพาะเห็ดโคนได้แม้จะมีขนาด รสชาติไม่เท่าเห็ดโคนธรรมชาติ แต่เมื่อกล้าตั้งชื่อว่าเห็ดโคนก็ต้องเรียกตาม เห็ดโคนต้มยำใส่มาในหม้อไฟร้อนโฉ่ มีรสเผ็ดนิด ๆ อมเปรี้ยว รสกำลังพอเหมาะ
            กุ้งทอดสามรส ใช้กุ้งใหญ่ชุบแป้งทอด ราดด้วยน้ำปรุงสามรส ออกหวานนำ มีน้ำขลุกขลิก
            ผมไปชิมกัน ๒ คน สั่งอาหารมาได้แค่นั้นกลัวกินไม่หมด แต่เขาแนะนำ (ยังกับรู้จักผม) บอกว่าร้านข้าง ๆ เขานี่มีอาหารอร่อยให้ลองสั่งชิมดู เขาสั่งให้ได้ไม่ว่ากันคือ ไก่ต้มยำ ยกนิ้วให้ว่าอร่อยจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่มีต้มยำเห็ดโคนซดโฮก ๆ อยู่แล้ว  เขาใช้ตีนไก่ (ขออภัย) ต้มจนเปื่อยแต่ไม่ยุ่ยยังได้เคี้ยว ทุบพริกสดใส่ลงไปให้เกิดความเผ็ด และหอมความสดของพริก มีเลือดไก่ด้วย ทีนี้เลยซดกันเป็นการใหญ่ ทั้งต้มยำเห็ดโคน และต้มยำ " ตีนไก่ " ปิดท้ายด้วย บัวลอยไข่หวาน ขนมแนะนำและตามด้วยวุ้นมะพร้าว รุ่งขึ้นตอนกลับจึงแวะซื้อของฝากร้านรจนา ไม่ได้โชว์บัตรเขาบอกว่าท่าทางของผมเป็นทหารเต็มตัว เขาถามเลยว่าเป็นทหารใช่ไหม ลดให้ ๑๐ % ทันที ขอบคุณ

....................................................

| ย้อนกลับ | บน |