| หน้าต่อไป |

สระแก้ว (๑)

            คำขวัญของจังหวัดสระแก้วคือ ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร
            ต้นไม้ประจำจังหวัดคือ ต้นมะขามป้อม
            ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกแก้ว
            สระแก้วเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนด้านตะวันออก เป็นจังหวัดที่พึ่งเกิดเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ นี้เอง แต่สระแก้วก็เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานนับได้ ๔,๐๐๐ ปี เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทที่มีมากมายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนี้ รวมทั้งวัตถุโบราณที่หลงเหลือ พอที่จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีตให้แก่คนรุ่นหลังได้ทราบ
            นอกเหนือไปจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้ว สระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่นักท่องไพรจะรู้จักกันดี อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ที่มีแนวเขตติดต่อกับชายแดนกัมพูชา เป็นผืนป่าที่ติดต่อกัน ทำให้เป็นเขตที่มีการเชื่อมโยงของสัตว์ป่า ระหว่างประเทศทั้งสอง ยังปฎิมากรรมทางธรรมชาติเช่นที่ "ละลุ" และสุดชายแดนด้านอำเภออรัญประเทศคือ ประตูที่เปิดสู่ดินแดนกัมพูชา ซึ่งได้ตั้งบ่อนไว้จำนวนมากถึง ๖ บ่อน เพื่อล่อให้คนไทยขนเงินไปบำรุงประเทศกัมพูชาอยู่ทุกวัน
            ประวัติฉบับย่อ สระแก้ว เป็นจังหวัดที่ ๗๔ ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร เดิมมีฐานะเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี (เมืองประจิม ในสมัยโบราณ)  ปราจีนบุรีนั้นได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาลเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ สระแก้วกลายเป็นอำเภอหนึ่งของปราจีนบุรี และกลับมายกฐานะอำเภอสระแก้ว เป็นจังหวัดสระแก้ว เมื่อ ๒๕๓๖
            สระแก้วมีความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคโลหะ โดยมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ และต่อมาได้ขุดค้นพบอีก ที่อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา แสดงถึงความเป็นชุมชนสำคัญแต่โบราณกาล มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีกษัตริย์หรือผู้ปกครองเมืองที่นับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย และไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถาน และจารึกรูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ที่ปราสาทเขาน้อย เขารัง เขาช่องสระแจง ซึ่งที่เขาน้อยนั้นเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย คือสร้างขึ้นราว ๆ ปี พ.ศ.๑๑๘๐ ในยุคทวารวดี
            นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานอารยธรรมความเจริญของขอมในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖ เช่น ปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่
            การเดินทาง หากไปจากกรุงเทพ ฯ
            เส้นทางแรก ไปตามถนนเลียบคลองรังสิต ไปออกนครนายก ไปปราจีนบุรี ไปยังกบินทร์บุรี สระแก้ว เส้นทางนี้ได้แวะเที่ยวไปตั้งแต่นครนายก ปราจีนบุรี ควรนอนค้างที่ปราจีนบุรีก่อนสักคืนหนึ่ง แล้วจึงไปต่อนอนที่ตัวอำเภอเมืองสระแก้ว ที่มีโรงแรมแค่พอนอนได้ เช่น จันทรา หากมีเวลาในการเดินทางก็เลยไปนอนเสียที่ อำเภออรัญประเทศจะสะดวก สบายและสนุกกว่า
            เส้นทางที่ ๒  เที่ยวแมืองโบราณ ของปราจีนบุรีเสียก่อน เช่น เที่ยวในอำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ์ โดยไปจากกรุงเทพ ฯ ผ่านมีนบุรี ไปตามถนนสุวินทวงศ์ที่จะไปฉะเชิงเทรา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปถนนที่ไปบางน้ำเปรี้ยว ตัดออกไปยังปราจีนบุรี จะไปโผล่ที่อำเภอศรีมโหสถพอดี ตามป้ายไปเรื่อย ๆ
            เส้นทางที่ ๓  ไปออกจังหวัดฉะเชิงเทราเสียก่อนแล้วไปตามเส้นทางสาย ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี ก่อนถึงสี่แยกกบินทร์บุรี จะมีป้ายยกไว้ตัวโต ให้เลี้ยวขวาไป จังหวัดสระแก้วได้ เส้นทางนี้เป็นเส้นใหม่เอี่ยมพึ่งเปิดใช้ ต่อไปเส้นนี้จะไปได้จนถึงอรัญประเทศ แต่เวลานี้ไปได้ถึงจังหวัดสระแก้ว โดยตัดไปบรรจบกับถนนสาย สระแก้ว - จันทบุรี เมื่อบรรจบแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาสระแก้วได้ เลี้ยวขวาไปจันทบุรีสะดวก รวดเร็ว ถนนดี รถยังไม่มากวิ่งสบาย
            หรืออีกที หากจะเที่ยวปราจีนบุรีก่อน ก็คงไปแค่พนมสารคามแล้วตัดมาออกศรีมโหสถ เที่ยวศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ์ เข้าเมืองปราจีนบุรี ไปออกยังอำเภอประจันตคาม กบินทร์บุรี สระแก้วได้อีก
            อุทยานแห่งชาติ สระแก้วมีอุทยานแห่งชาติ ๒ แห่งคือ
            อุทยานแห่งชาติปางสีดา  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อำเภอนาคี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕
            ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาหินใหญ่น้อยไม่สูงนัก เรียงรายสลับซับซ้อนติดต่อกัน มีอาณาเขตกว้างขวาง มีน้ำตกหลายแห่ง เป็นต้นกำเนิดของ ลำห้วย ลำธารหลายสาย ซึ่งทุกสายจะไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกง
            พรรณไม้และสัตว์ป่า ป่าดิบ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้กระบาก ตะเคียนแดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา ประดู่ มะกอก ชิงชัน ส้าน สมอ พยุง ฯ และยังมีไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวาย เฟิริ์น มอส ตลอดจนกล้วยไม้ดิน
            เมื่อเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นเหตุให้มีสัตว์ป่ามากชนิด ตั้งแต่เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่เลยทีเดียวสมัยเมื่อสัก ๔๐ ปีที่แล้ว ผมรับราชการอยู่ที่ปราจีนบุรี นำกำลังของกองร้อยทหารปืนใหญ่ ออกไปฝึกยิงปืนใหญ่กันที่บ้านแก้ง ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ตั้งค่ายพักแรมกันในป่าตอนเช้ามืด เก้งตัวโตเคยวิ่งผ่าเข้ามากลางกองร้อยปืนใหญ่ วันนั้นทหารได้กินอาหารอันโอชะ โดยไม่ต้องไปไล่ยิงที่ไหน เพราะใช้วิธีช่วยกันสกัดจับได้เก้งตัวโตมาเป็นอาหาร ต่อมามีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันบริเวณชายแดน สมัยนั้นอำเภอตาพระยายังไม่เกิด ผมกับหมู่แผนที่ของกองพันปืนใหญ่ ออกไปทำแผนที่เตรียมการหาหลักฐาน การยิงของปืนใหญ่กันที่ชายแดนระหว่างอำเภอเมือง กับอำเภอตาพระยา (ยังไม่ได้ตั้ง และสมัยนั้นไม่มีใครในโลกรู้จักคอมพิวเตอร์) ต้องพักแรมในป่าบ้าง ตามหมู่บ้านบ้าง ที่ดีที่สุดคือตามศาลาวัด อาหารเย็นที่ดีที่สุดคือ "อาหารที่ปรุงจากนกกระทา" ตัวโตมาก ชุมมากแทบจะเอาปืนจ่อยิงได้เลย เชื่องเพราะไม่รู้จักคน จึงล่าเอามาเป็นอาหารกันได้ทุกมื้อ ทั้งนกกระทา กระต่าย เก้ง ไก่ป่า มีให้กินอย่างเหลือเฟือเลยที่เดียว
            ดังนั้นในปัจจุบันเมื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ แล้วก็ยังมีสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่และนกไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ชนิด อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายทั่วไป สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวาง เก้ง เลียงผา กระจง แมวป่า ลิงลม เสือปลา หมีขอ หมูหริ่ง เสือโคร่ง หมีควาย และนกชนิดต่าง ๆ เช่น นกกวัก นกกะปูด นกแก๊ก นกกก นกขุนทอง นกเขา เป็นต้น
            จุดเด่นที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติปางสีดา
            การเดินทางเข้าไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ฯ ไปได้จากอำเภอเมือง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย ๓๔๖๒ ไปอีก ๒๗ กิโลเมตร หากมีแยกเลี้ยวก็ให้ไปตามป้าย ไปสะดวก เมื่อไปถึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไป เมื่อถึงด่านก็จ่ายค่าเข้าอุทยานคนละ ๒๐ บาท รถคันละ ๓๐ บาท ไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จะมีบริการที่พัก และบริการให้เช่าเต้นท์พัก บ้านพักมีเพียง ๒ หลัง พักได้หลังละ ๖ คน ติดต่อ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๙๑๙ - ๒๑ หรือที่อุทยาน ฯ ๐๑ ๙๔๗ ๕๙๔๘
            น้ำตกกปางสีดา  อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร รถวิ่งเข้าถึงลานจอดที่จะต้องเดินทางไปอีกประมาณ ๕๐ เมตร เป็นอ่างน้ำสวย ลานหินกว้าง บรรยากาศร่มรื่นนักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำกันมาก แต่ฤดูแล้งมีน้ำน้อยมากต้องไปฤดูฝน ดีที่สุดคือ ปลายฝนต้นหนาว
            น้ำตกหน้าผาใหญ่  ห่างจากที่ทำการ ๒.๔ กิโลเมตร รถเข้าไม่ถึงต้องเดินต่อ ตกจากหน้าผาสูง ๑๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร อยู่ในลำธารสายเดียวกับปางสีดา น้ำตกจะตกลงมาเสียงดังมาก
            น้ำตกท่ากระบาก  อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ห่างจากที่ทำการ ๕ กิโลเมตร ถามเจ้าหน้าที่ได้
            ภูเขาเจดีย์  ลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายภูเขาหินร่องกล้าที่เพชรบูรณ์ ห่างจากที่ทำการประมาณ ๔๐ กิโลเมตร
            อุทยานแห่งชาติตาพระยา  คลอบคลุมพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙
            ลักษณะของพื้นที่ในอุทยาน ฯ เป็นภูเขาสูง มีสภาพของป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งยังความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่า เป็นผลให้อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น กระทิง วัวแดง ช้าง เสือ เลียงผา ไก่ป่า หมี หมาใน กระรอกขาว เก้ง เม่น ควายป่า อีเห็น เป็นต้น นอกกจากนี้ยังมีนกหลายชนิดในเขตอุทยาน จึงเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจะไปดูนก
            ลักษณะพื้นที่เป็นเทือกเขายาวกั้นพรมแดนระหว่างไทย กับ กัมพูชา และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ยอดที่สูงที่สุดสูง ๕๗๙ เมตร
            พื้นที่ทำการของอุทยาน อยู่ห่างจากตัวอำเภอตาพระยาประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มีป้ายนำไปโดยไปจากอำเภออรัญประเทศ ถนนสาย ๓๔๘ ในเส้นทางที่จะไปยังตาพระยา จนเลยอำเภอมา ๓๗ กิโลเมตร จะแยกไปอุทยาน ฯ ตามถนนลูกรังอีก ๑๓ กิโลเมตร
            จุดเด่นที่น่าสนใจในอุทยาน ฯ
            น้ำตกผาชโงก  เป็นน้ำตกที่งดงาม แต่ต้องเที่ยวในฤดูฝน จึงจะสวย
            ผาชมวิว  ชมวิวของป่าในเขตอุทยานได้ดี
            สระสาม สระเพลง ปราสาทยักษ์  แหล่งโบราณคดีที่น่าศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์
            จุดชมวิวช่องเขาตากิ่ว เป็นจุดชมวิวที่จะมองเห็นป่าเขียวชอุ่ม หาชมยากนัก ที่พักไม่มี แต่มีสถานที่ให้กางเต้นท์นอนได้ สิ่งอำนายความสะดวกไม่ดี รวมทั้งอาหารไม่มีขาย
            สถานที่ท่องเที่ยวในตัวอำเภอเมือง ฯ
            สระแก้ว สระขวัญ  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ สระแก้ว สระขวัญ ติดกับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อยู่ในซอยเทศบาล ๒ ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๒๔๖ ไปจากบินทร์บุรีอยู่ขวามือ เชื่อกันว่าน้ำในสระนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นน้ำที่นำไปใช้ในราชพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นน้ำที่ใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย เป็นที่มาของชื่อจังหวัดสระแก้ว เดิมในสระทั้งสองนี้จะปลูกบัวไว้ต่างสีกัน สระแก้ว จะปลูกบัวหลวง ส่วนสระขวัญ จะปลูกบัวแดง มีน้ำเต็มสระ เข้าใจว่าตอนพัฒนาสระนี้ให้สะอาดงดงาม น้ำเต็มสระจะพลอยทำให้บัวตายหมด หรือจะถอนออกก่อนก็ไม่ทราบ ผมไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ตอนปลายปีไม่มีกอบัวเหลือให้เห็นเลย แต่เชื่อว่าไม่ช้าเทศบาลคงจะกลับมาปลูกบัว ให้ตรงกับประวัติดั้งเดิมที่ถือว่าเป็นโบราณสถานในกลุ่ม พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘
            ในเชิงประวัติศาสตร์ มีประวัติว่าในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรด ฯ ให้เจ้าพระยาจักรี (รัชกาลที่ ๑) ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบในเขมร เมื่อยกทัพมาถึงสระแก้ว ได้แวะพักทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ก่อน ที่จะยกทัพไปตีเสียมราฐ และเมื่อยกทัพไปถึงก็ตีได้เสียมราฐ และจัดการกับความไม่สงบได้เรียบร้อย สระแก้ว สระขวัญ จึงเป็นสัญญลักษณ์ของสิริมงคล
            ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ภายในมียอดเสาหลักเมืองและแผ่นดวงเมืองทองคำ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิม
            แหล่งจระเข้น้ำจืด  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานปางสีดา ประมาณ ๕ กิโลเมตร เข้าไปทางหมู่บ้านคลองผักขม - ทุ่งโพธิ์ อีกประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งจระเข้น้ำจืด เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย อยู่ในบริเวณห้วยน้ำเย็นที่มีวังน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่ละแห่งจะเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของจระเข้น้ำจืดแทบทั้งสิ้น
            อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก  เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าแยก ห่างจากตัวเมือง ๓๒ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน เล่นน้ำ กินอาหาร (นำไปเอง) รอบอ่างจะมีไม้ดอก ไม้ประดับงดงาม
            ที่พักในตัวจังหวัดสระแก้ว  ผมเคยยพักแห่งเดียวที่โรงแรมจันทรา อยู่ริมถนนสุววรรณศร เลยทางเข้าเทศบาลไปแล้ว โทร. ๐๓๗ ๒๔๑ ๗๑๒ มีห้องอาหาร ที่พักที่ดีต้องไปพักที่อำเภออรัญประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะไปพักที่อรัญยประเทศ ได้เที่ยวสะดวกกว่า แต่จะไม่ไปเที่ยวคือ "บ่อน" เขมร
            ร้านอาหาร  ในตัวเมืองสระแก้วในยามค่ำ มีร้านข้าวต้มอร่อยหลายเจ้าเช่น ร้านเจ้น้อย ตรงกิโลเมตร ๒๔๘.๕ ขาไปอยู่ขวามือ เยื้องโรงพยาบาลสระแก้ว
            บ้านก๋วยเตี๋ยวปลา "เบี้ยว" อยู่ทางซ้ายมือ ระหว่างกิโลเมตร ๒๔๙ - ๒๕๐ เป็นศาลากว้างขวางใหญ่โต เหมือนมีสองร้านอยู่ติดกัน กลางวันโดยเฉพาะวันหยุดคนจะแน่นเต็มศาลาที่กว้างขวางนั้นทีเดียว ผมแวะไปชิมมื้อกลางวันหลายครั้งแล้ว มีอาหารอร่อยหลายอย่างเรียกว่าของกินแยะดี
            บ้านก๋วยเตียวปลา ถนนสุวรรณศร หรือสาย ๓๓
            ก๋วยเตี๋ยวปลา ต้องสั่งเพราะหาไม่แน่จริงคงไม่เอามาตั้งเป็นชื่อร้าน ชิมแล้วไม่ผิดหวัง
            ก๊วยจั๊บ และก๋วยเตี๋ยวหมู ก็อร่อย
            เกาเหลาปลา สั่งมาซดร้อน ๆ สั่งข้าวเปล่ามาอีกจานอิ่มไปจนถึงอรัญ ฯ มื้อเย็น
            ถ้าข้าวจานเดียว ยังไม่อิ่มให้ตามด้วยข้าวขาหมู แล้วสั่งเกาเหลาหมูมาอีกซามซดร้อน ๆ
            ของหวาน ที่เขาวางไว้บนโต๊ะ ไม่กินไม่คิดเงินคือ ขนมถ้วย ขนมตาล ขนมกล้วย และที่ด้านขวาข้างหน้าทางเข้าออก มีแผงขายของฝากซึ่งได้แก่ ขนมต่าง ๆ ซื้อติดมือไปกินกลางทาง
            หรือจะนึกสนุกหากรถคันโตพอ เยื้อง ๆ กับร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวปลา มีโรงขนาดใหญ่ขายเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากไม้มะค่า ซึ่งหายากเต็มทีแล้ว ขายในราคาถูกมากมาย หลายประเภท โต๊ะ ตู้ เตียง  มีทั้งนั้น ฯ
            ชวนชิมสัปดาห์นี้ ขอกลับมาในกรุง ฯ
            ดีไลท์ คิดเช่น (DELIGHT KITCHEN) โทร. ๐ ๒๖๓๑ ๘๘๐๐
            เส้นทาง จากสถานีรถไฟหัวลำโพง เช่น ลงจากทางด่วนมา ให้ตรงมาเข้าถนนมหานครถึงสี่แยกมหานครมีไฟสัญญาณ (เลี้ยวขวาไปสี่พระยา เลี้ยวซ้ายมาสามย่าน) ให้ตรงผ่านสี่แยกไปสัก ๕๐๐ เมตร ร้านอยู่ทางซ้ายติดกับป้ายร้านบ้านจำนงค์ (หากตรงต่อไปจะเชื่อมกับถนนมเหศักดิ์) หากมาจากสี่พระยาให้เลี้ยวขวา จอดรถได้ริมถนน โดยเฉพาะวันหยุดยิ่งหาที่จอดง่าย แต่หากเต็มเยื้องกับร้านทางฝั่งขวาเจริญกรุง ซอย ๔๓ ไปจอดรถในซอยนี้ใต้ทางด่วนได้
            อาหาร  มีทั้งเวียตนามและอาหารจีน ทะเล
            อาหารเวียตนาม ที่น่าสั่งคือ แหนมเนือง มีปอเปี๊ยะสดกุ้ง ขนมเบื้องญวน ข้าวเกรียบแป้ง บริสุทธิ์ แปลกดีอร่อยด้วยต้นหอมม้วนทรงเครื่อง ก็อร่อยม้วนพันมารอบตัวกุ้ง
            อาหารจีน ทะเล
            กั้งผัดพริกเกลือ กั้งจากตราด จึงเป็นกั้งชั้นยอด กั้งจากตราด กิโลกรัมละ ๑,๓๐๐ บาท กินที่ทะเลตราด ๘๕๐ บาท
            ลิ้นเป็ดทอดกระเทียมพริกไทย เคี้ยวเล่นสนุกนัก
            ลูกชิ้นกุ้ง ครีมสลัด ผักสดกรอบ ลูกชิ้นกุ้งแท้ ไม่ปนแป้ง
            หัวปลาแซลมอนต้มเผือก เนื้อปลาเป็นสีชมพู เอามาจิ้มเต้าเจี้ยว ซดน้ำร้อน ๆ กลิ่นเผือกหอมนัก
            ปูทะเลผัดผงกะหรี่ จานนี้อย่าโดดข้ามไป น้ำผัดคลุกข้าว
            ปลากะพงยัดไส้ ต้องสั่งไป ๒ คน ก็สั่งมาชิมได้ เอาเนื้อปลาเป็นพื้น เอากุ้งวางห่อชุบแป้งทอด มีผักไต้หวัน และเห็ดหอมวางรองก้นจาน ชิ้นปลายัดไส้วางขอบจาน อร่อยสุด ๆ "หิวข้าวสั่งข้าวผัดปู"
            ของหวาน วอแป๋ง ดีไลท์ไส้ครีมกับไส้พุทรา

| หน้าต่อไป | บน |