พระบรมมหาราชวัง
The Grand Palace
| หน้าแรก| หน้าต่อไป| พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | พระที่นั่งบรมพิมาน | ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
| ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
Paisan Taksin Hall
เป็นพระที่นั่งต่อเนื่องกับพระที่นั่งจักรพรรดิ์พิมาน ยกพื้นสูงยาว ๑๑ ห้อง สร้างขวางตามยาวมีพระทวารเป็นทางขึ้นตอนกลาง และมีทางขึ้นลงทางเฉลียงชั้นลดทางปีกซ้ายและปีกขวาทางด้านหน้าติดกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ซึ่งเป็นท้องพระโรงหน้า พระทวารนี้ใช้ได้เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นทางด้านที่ติดกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมีพระบัญชรเปิดออกสู่ท้องพระโรงได้ร่วม ๑๐ ช่อง
ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ทรงใช้เป็นที่ประทับและให้พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดคุ้นเคยและไว้วางพระราชหฤทัยเฝ้าทรงเสด็จออกให้ข้าราชการเฝ้าที่ชาลาริมพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยด้านตะวันตกพระองค์ได้ประชวรและเสด็จสวรรคตในพระที่นั่งองค์นี้
พระที่นั่งองค์นี้ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชโดยประดิษฐานอยู่ในพระวิมานตอนกลางองค์พระที่นั่ง ตรงพระทวารเทวราชมเหศวร ด้านตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งอัฐทิศราชอาสน์ด้านตะวันตกประดิษฐานพระที่นั่งภัทรษิฐ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหสุรยพิมาน
The Audience Hall of Amarindra Vinitchai
อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง เป็นท้องพระโรงฝ่ายหน้าต่อเนื่องกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางเหนือ มีกำแพงแก้วล้อมด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ บางคราวก็ใช้เป็นที่ประกอบพระราชกุศล และเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน ติดกับอัฒจันทร์พระทวารเทวราชมเหศวร สำหรับเป็นที่เสด็จออกในงานพระราชพิธีสำคัญ สองข้างบุษบกมาลาตั้งฉัตรลายทองฉลุเจ็ดชั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้แก้พระทวารที่กำแพงแก้วด้านทิศเหนือเป็นพระทวาร๓ ช่อง ยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบสีพระราชทานนามว่า พระทวารเทวาภิบาลทางด้านตะวันตกสร้างเป็นพระทวารช่วงเดียว ยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบสีพระราชทานนามว่า พระทวารเทเวศรักษา


| หน้าแรก| หน้าต่อไป| พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | พระที่นั่งบรมพิมาน | ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
| ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |