| หน้าแรก | หน้าต่อไป | พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย |

กาพย์เห่เรือ
พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
เห่ชมเรือ กระบวน
โคลง
ปางเสด็จประเวศด้าว   ชลาไลย
ทรงรัตนพิมานไชย   กิ่งแก้ว
พรั่งพร้อมพวกพลไกร   แหนแห่
เรือกระบวนต้นแพร้ว   เพลิศพริ้งพายทอง ฯ

ช้าลวะเห่
พระเสด็จโดยแดนชล   ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย   พายอ่อนหยับจับงามงอน
นาวาแน่นเป็นขนัด   ล้วนรูปสัตว์แสนยากร
เรือลิ่วปลิวธงสลอน   สาครสั่นครั้นครื้นฟอง

 

 
เรือครุฑยุดนาคหิ้ว   ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง   ร้องโห่เห่โอ้เห่มา
สรมุขมุขสี่ด้าน   เพียงพิมานผ่านเมฆา
ม่านกรองทองรจนา   หลังคาแดงแย่งมังกร
สมรรถไชยไกรกาบแก้ว   แสงแวววับจับสาคร
เรียบเรียงเคียงคู่จร   ดังร่อนฟ้ามาแดนดิน


 

 

 

 

สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย   งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์   ลินลาศเลือนเตือนตาชม
เรือไชยไวว่องวิ่ง   รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
เสียงเส้าเร้าระดม   ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน ฯ

มูละเห่
คชสีทีผาดเผ่น   ดูดังเป็นเห็นขบขัน
ราชสีห์ทียืนยัน   คั่นสองคู่ดูยิ่งยง
เรือม้าหน้ามุ่งน้ำ   แล่นเฉื่อยฉ่ำลำระหง
เพียงม้าอาชาทรง   องค์พระพายผายผันผยอง
เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผน   โจนตามคลื่นฝืนฝาฟอง
ดูยิ่งสิงห์ลำพอง   เป็นแถวท่องล่องตามกัน
นาคาหน้าดังเป็น   ดูขะเม่นเห็นขบขัน
มังกรถอนพายพัน   ทันแข่งหน้าวาสุกรี
เลียงผาง่าเท้าโผน   เพียงโจนไปในวารี
นาวาหน้าอินทรีย์   ที่ปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม
ดนตรีมี่อึงอล   ก้องกาหลพลแห่โหม
โห่ฮึกครึกครื้นโครม   โสมนัสชื่นรื่นเริงพล
กรีฑาหมู่นาเวศ   จากนคเรศโดยสาชล
เหิมหื่นชื่นกระมล   ยลมัจฉาสารพันมี ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| หน้าแรก | หน้าต่อไป | พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | บน |