| หน้าแรก | หน้าต่อไป | พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ |

กาพย์เห่เรือ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เห่ชมเครื่องคาว
โคลง
แกงไก่มัศหมั่นเนื้อ   นพคุณ พี่เอย
หอมยี่หร่ารสฉุน   เฉียบร้อน
ชายใดบริโภคภุญช์   พิศวาส หวังนา
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน   อกให้หวนแสวง ฯ

กาพย์
มัศหมั่นแกงแก้วตา   หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กลืนแกง   แรงอยากให้ไฝ่ฝันหา
ยำใหญ่ใส่สารพัด   วางจานจัดหลายเหลือตรา
รสดีด้วยน้ำปลา   ยี่ปุ่นล้ำยำยวนใจ
ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม   เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
โอชาจะหาไหน   ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
หมูแนมแหลมเลิศรส   พร้อมพริกสดใบทองหลาง
พิศห่อเห็นรางชาง   ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น   วงถึงลิ้นดิ้นแดโดย
รสทิพย์หยิบมาโปรย   ฤาจักเปรียบเทียบทันขวัญ
เทโพพื้นเนื้อท้อง   เป็นมันย่องล่องลอยมัน
น่าซดรสครามครัน   ของสวรรค์เสวยรมย์
ความรักยักเปลี่ยนท่า   ทำน้ำยาอย่างแกงขม
กลอ่อมกล่อมเกลี้ยวกลม   ชมไม่วายคลับคล้ายเห็น
เข้าหุงปรุงอย่างเทศ   รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
ใครหุงปรุงไม่เป็น   เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ
เหลือรู้หมูป่าต้ม   แกงขั้วส้มใส่ระกำ
รอยแจ้งแห่งความขำ   ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม
ช้าช้าพล่าเนื้อสด   ฟุ้งปรกกฎรสขึ่นหอม
คิดความยามถนอม   สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์
ล่าเตียงคิดเตียงน้อง   นอนเตียงทองทำเมืองบน
ลดหลั่นชั้นชอบกล   ยลอยากนิทร์คิดแนบนอน
เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า   รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
เจ็บไกลใจอาวรณ์   ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง
รังนกนึ่งน่าซด   โอชารสกว่าทั้งปวง
นกพรากจากรังรวง   เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน
ไตปลาเหมือนแสร้งว่า   ดุจวาจากระบิดกระบวน
ใบโสกบอกโศกครวญ   ให้พี่เศร้าเจ้าดวงใจ
ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง   เป็นโฉมน้องฤาโฉมไหน
ผักหวานซ่านทรวงใน   ใคร่ครวญรักผักหวานนาง ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| หน้าแรก | หน้าต่อไป | พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร | บน |